Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 2 февруари 2012 г. - Брюксел
 Външната политика на ЕС по отношение на страните от групата БРИКЮ и други бързо развиващи се сили: цели и стратегии
 Предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета за прилагане на последователна политика спрямо режимите, срещу които ЕС прилага ограничителни мерки, когато техните ръководители преследват своите лични и търговски интереси в рамките на ЕС
 Трансгранично прехвърляне на седалища на дружества
 Бюджетен контрол върху хуманитарната помощ от страна на ЕС
 Към съгласуван европейски подход за колективна защита
 Списък на хранителните претенции
 Заключения от неофициалното заседание на Европейския съвет от 30 януари 2012 г.
 Иран и неговата ядрена програма
 Европейското измерение в спорта
 Прилагане на Директивата за управление на отпадъците
 Програмата „Дафне“
 Положението на жените по време на война
 Сътрудничеството за развитие на ЕС в подкрепа на целта за универсален достъп до енергия до 2030 г.
 Годишен доклад относно данъчното облагане
 Политиката на ЕС в областта на конкуренцията
Текстове (779 kb)
Правна информация - Политика за поверителност