Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 2. veebruar 2012 - Brüssel
 BRICS-riike ja teisi tärkava turumajandusega riike käsitlev ELi välispoliitika
 Kooskõlastatud poliitika väljatöötamine seoses režiimidega, mille suhtes kohaldatakse ELi piiravaid meetmeid
 Äriühingu asukoha piiriülene muutmine
 ELi humanitaarabi eelarve kontroll
 Euroopa ühtne lähenemisviis ühistele kahjunõuetele
 Toitumisalaste väidete nimekiri
 Euroopa Ülemkogu 30. jaanuari 2012. aasta mitteametliku kohtumise järeldused
 Iraan ja tema tuumaprogramm
 Euroopa mõõde spordis
 Jäätmekäitluse direktiivi kohaldamine
 Daphné programm
 Naiste olukord sõjaajal
 ELi arengukoostöö, millega toetatakse eesmärki muuta energia 2030. aastaks üldkättesaadavaks
 Iga-aastane maksuraport
 ELi konkurentsipoliitika
Tekstid (424 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika