Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 15 февруари 2012 г. - Страсбург
 Участие на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария в работата на комитетите, които подпомагат Европейската комисия в упражняването на изпълнителните й правомощия по отношение на изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген ***
 Насоки за политиките за заетостта на държавите членки *
 Разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Общността ***II
 Политика в областта на радиочестотния спектър ***II
 Договорните взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти ***I
 Изменение на член 48, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно докладите по собствена инициатива
 Приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации
 Аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на растежа за 2012 година
 Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година
Текстове (150 kb)
Правна информация - Политика за поверителност