Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 15. februára 2012 - Štrasburg
 Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko a schengenské acquis ***
 Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov *
 Rozdeľovanie potravín najodkázanejším osobám v Únii ***II
 Politika rádiového frekvenčného spektra ***II
 Zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov ***I
 Zmena a doplnenie článku 48 ods. 2 o iniciatívnych správach
 Uskutočniteľnosť zavedenia stabilizačných dlhopisov
 Zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu 2012
 Príspevok k ročnému prieskumu rastu 2012
Texty (93 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia