Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 15 februari 2012 - Strasbourg
 Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz och Schengenregelverket ***
 Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
 Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen ***II
 Radiospektrumpolitik ***II
 Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter ***I
 Ändring av artikel 48.2 i Europaparlamentets arbetsordning om initiativbetänkanden
 Möjligheten att införa stabilitetsobligationer
 Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012
 Bidraget till den årliga tillväxtöversikten 2012
Texter (94 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy