Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 16. února 2012 - Štrasburk
 Systémy pojištění vkladů ***I
 Priority rozpočtu na rok 2013 – ostatní oddíly (jiné než Komise)
 Situace ohledně navrženého víceletého plánu pro západní populaci kranase obecného a lov této populace
 Přínos společné rybářské politiky k vytváření veřejných statků
 Nedávný politický vývoj v Maďarsku
 Situace v Rusku
 Dohoda mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu
 Dohoda mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu ***
 Situace v Sýrii
 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva
 Dostupnost knih nevidomým
 Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu
 Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu ***
 Budoucnost Evropského programu monitorování Země (GMES)
 Trest smrti v Bělorusku, zejména případ Dmitrije Kanavalova a Vladzislava Kavaljova
 Nedávný vývoj událostí v Egyptě
 Trest smrti v Japonsku
Texty (415 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí