Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 16. veebruar 2012 - Strasbourg
 Hoiuste tagamise skeemid ***I
 2013. aasta eelarvemenetluse suunised – muud jaod peale komisjoni
 Läänepoolse hariliku stauriidi varu ja püügi mitmeaastane kava
 Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede tootmisse
 Hiljutised poliitilised sündmused Ungaris
 Olukord Venemaal
 ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid
 ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid ***
 Olukord Süürias
 ÜRO Inimõiguste Nõukogu 19. istungjärk
 Pimedate isikute juurdepääs raamatutele
 Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlik konventsioon
 Euroopa–Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlik konventsioon ***
 Maa seire Euroopa programmi (GMES) tulevik
 Surmanuhtluse kohaldamine Valgevenes, eelkõige Dzmitry Kanavalau ja Uladzislau Kavalyou juhtum
 Hiljutised sündmused Egiptuses
 Surmanuhtluse kohaldamine Jaapanis
Tekstid (379 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika