Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 16 februari 2012 - Straatsburg
 Depositogarantiestelsels ***I
 Richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2013 - Andere afdelingen dan de Commissie
 Meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand
 Bijdrage van het gemeenschappelijk visserijbeleid aan de productie van collectieve goederen
 Recente politieke ontwikkelingen in Hongarije
 Situatie in Rusland
 Overeenkomst EU-Marokko inzake liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouw- en visserijproducten
 Overeenkomst EU-Marokko inzake liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouw- en visserijproducten ***
 Situatie in Syrië
 19e zitting van de Mensenrechtenraad van de VN
 Toegang tot boeken voor blinden
 Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels
 Regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels ***
 Toekomst van wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES)
 Doodstraf in Belarus, met name de zaak van Dmitri Konovalov en Vladislav Kovalev
 Egypte: recente ontwikkelingen
 Doodstraf in Japan
Teksten (416 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid