Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 16 lutego 2012 r. - Strasburg
 Systemy gwarancji depozytów***I
 Wytyczne dla budżetu na rok 2013 - sekcje inne niż Komisja
 Wieloletni plan dotyczący zachodniego stada atlantyckiego ostroboka pospolitego
 Wkład wspólnej polityki rybołówstwa w produkcję dóbr publicznych
 Ostatnie wydarzenia polityczne na Węgrzech
 Sytuacja w Rosji
 Porozumienie między Unią Europejską a Marokiem dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa
 Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa ***
 Sytuacja w Syrii
 19. sesja Rady Praw Człowieka ONZ
 Dostęp osób niewidomych do książek
 Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia
 Konwencja regionalna w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia ***
 Przyszłość europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES)
 Kara śmierci na Białorusi, w szczególności przypadek Dmitrija Konowałowa i Władysława Kowalowa
 Egipt - ostatnie wydarzenia
 Kara śmierci w Japonii
Teksty (424 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności