Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2623(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0228/2012

Predložena besedila :

B7-0228/2012

Razprave :

PV 09/05/2012 - 21
CRE 09/05/2012 - 21

Glasovanja :

PV 10/05/2012 - 12.55
CRE 10/05/2012 - 12.55
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0202

Sprejeta besedila
PDF 204kWORD 46k
Četrtek, 10. maj 2012 - Bruselj
Patentiranje osnovnih bioloških postopkov
P7_TA(2012)0202B7-0228/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2012 o patentiranju osnovnih bioloških postopkov (2012/2623(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Direktive 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov(1) (v nadaljevanju: Direktiva 98/44/ES), zlasti člena 4 te direktive, ki navaja, da rastlinskih sort in živalskih pasem ter postopkov za pridobivanje rastlin ali živali, ki so v bistvu biološki, ni mogoče patentirati,

–  ob upoštevanju člena 2(2) in uvodne izjave 33 Direktive 98/44/ES, ki navajata, da je postopek za pridobivanje rastlin ali živali v bistvu biološki, če v celoti sestoji iz naravnih pojavov, kot sta križanje in selekcija,

–  ob upoštevanju pomembnosti ustreznega izvajanja člena 11 Direktive 98/44/ES, da se zagotovijo pravice kmetov,

–  ob upoštevanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov z dne 5. oktobra 1973 (v nadaljevanju: konvencija o evropskih patentih) in člena 53(b) te konvencije,

–  ob upoštevanju sklepa upravnega sveta Evropske patentne organizacije z dne 16. junija 1999 o vključitvi določb Direktive 98/44/ES v pravilnik o izvajanju konvencije o evropskih patentih(2),

–  ob upoštevanju sklepa št. G 2/06 Evropskega patentnega urada (EPO) in sodbe št. C-34/10 Sodišča Evropske unije, ki določata, da je treba pri interpretaciji prepovedi v patentnem pravu upoštevati tehnične informacije zahtevka v celoti, ne samo besedila patentnih prijav,

–  ob upoštevanju sklepov št. G 2/07 (o brokoliju) in št. G 1/08 (o paradižnikih) razširjenega odbora za pritožbe EPO, ki načeloma izključujeta možnost patentiranja za postopek gojenja,

–  ob upoštevanju patentov, ki jih je EPO podelila za običajno gojenje rastlin, kot so brokoli (EP 1069819), paradižniki (EP 1211926) in melone (EP 1962578),

–  ob upoštevanju patentov, ki jih je EPO podelila za običajno vzrejo živali, na primer za izbiro spola in plemenski material za običajno vzrejo (EP 1263521, EP 1257168), selekcijo krav molznic (EP 1330552) in živinorejo (EP 1506316),

–  ob upoštevanju Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo, h kateri je Evropska unija pristopila v skladu s Sklepom Sveta št. 2004/869/ES(3),

–  ob upoštevanju Mednarodne konvencije za varstvo novih rastlinskih sort z dne 2. decembra 1961, kot je bila spremenjena v Ženevi 10. novembra 1972, 23. oktobra 1978 in 19. marca 1991 (v nadaljevanju: konvencija o novih rastlinskih sortah),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti(4) (v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 2100/94),

–  ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker so pravice intelektualne lastnine pomembne za razvoj novih rastlinskih sort in inovacij na področju rastlin, so pa tudi nujen pogoj za spodbujanje rasti in inovativnosti ter pomoč evropskim podjetjem, zlasti malim in srednje velikim, pri soočanju z gospodarsko krizo in svetovno konkurenco;

B.  ker lahko zlasti na področju gojenja in vzreje preobsežna patentna zaščita zavira inovacije in napredek ter škoduje malim in srednje velikim rejcem in pridelovalcem, ker ovira dostop do živalskih in rastlinskih genskih virov;

C.  ker je gojenje rastlin bistven pogoj za zanesljivo preskrbo s hrano, v določeni meri pa tudi z energijo;

D.  ker so običajne metode gojenja in vzreje ključnega pomena za sodobno gojenje rastlin in vzrejo živali;

E.  ker je temeljno načelo mednarodnega sistema žlahtniteljskih pravic, temelječega na konvenciji o novih rastlinskih sortah, in sistema EU, temelječega na Uredbi (ES) št. 2100/94, to, da imetnik rastlinske sorte ne more preprečiti drugim, da bi zaščiteno rastlino izkoristili za spodbujanje uporabe zaščitenih sort pri nadaljnjem gojenju;

F.  ker je pomembno, da podobna pravica obstaja v patentnem pravu v celotni Evropski uniji;

G.  ker člen 4 Direktive 98/44/ES in člen 53(b) konvencije o evropskih patentih določata, da rastlinskih sort in živalskih pasem ter postopkov za pridobivanje rastlin ali živali, ki so v bistvu biološki, ni mogoče patentirati;

H.  ker lahko patenti za proizvode, pridobljene z običajnim gojenjem oziroma vzrejo, ali za genetski material, potreben za običajno gojenje oziroma vzrejo, spodkopljejo uveljavljanje izjeme iz člena 4 Direktive 98/44/ES in člena 53(b) konvencije o evropskih patentih;

I.  ker je na področju genskega inženirstva mogoče podeljevati patente, pri tem pa je treba ohraniti prepoved patentiranja rastlinskih sort in živalskih pasem;

J.  ker je treba na področju biotehnologije pri odločitvah o možnostih patentiranja upoštevati tehnične informacije izuma v celoti, ne samo besedila patentne prijave, in ker sta to načelo celotne vsebine v nedavnih sklepih oziroma sodbah uporabila tako Evropski patentni urad kot Sodišče Evropske unije(5);

K.  ker mora Komisija v skladu s členom 16(c) Direktive 98/44/ES letno poročati „o razvoju patentnega prava in njegovem vplivu na biotehnologijo in genski inženiring“;

L.  ker Komisija od leta 2005 ni objavila niti enega takšnega poročila;

M.  ker je Parlament v resoluciji z dne 26. oktobra 2005 o patentih za biotehnološke izume(6) Komisijo pozval, naj v naslednjem poročilu temeljito obravnava ustrezno izvajanje člena 4(1)(a) Direktive 98/44/ES;

N.  ker bi takšna poročila Komisije služila izčrpnemu obveščanju javnosti in ker bi morala Evropska unija odigrati vodilno vlogo pri spodbujanju javne razprave;

1.  priznava pomembno vlogo EPO pri podpori inovacijam, konkurenčnosti in gospodarski rasti v Evropi;

2.  se zaveda, da patenti prispevajo k širjenju dragocenih tehničnih informacij in so pomembno orodje za prenos tehnologije;

3.  pozdravlja sklepa razširjenega odbora za pritožbe EPO v zadevah „brokoli“ (G 2/07) in „paradižnik“ (G 1/08), ki obravnavata pravilno razlago izraza „postopki za pridobivanje rastlin ali živali, ki so v bistvu biološki“, ki v Direktivi 98/44/ES in konvenciji o evropskih patentih določa, da takšnih postopkov ni mogoče patentirati;

4.  poziva EPO, naj iz patentiranja izključi tudi proizvode, pridobljene z običajnim gojenjem oziroma vzrejo in vsemi metodami običajnega gojenja in vzreje, vključno z metodo SMART (precizno gojenje) in materialom, ki se uporablja za običajno gojenje oziroma vzrejo;

5.  poziva Komisijo, naj v prihodnjem poročilu obravnava sklepa razširjenega odbora za pritožbe EPO o brokoliju in paradižniku;

6.  pozdravlja nedavni sklep Evropskega patentnega urada v primeru WARF in sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi Brüstle, saj ustrezno razlagata Direktivo 98/44/ES in sta pomembna referenca glede tako imenovanega pristopa celotne vsebine; poziva Evropsko komisijo, naj na podlagi tega sklepa in sodbe ustrezno ukrepa na drugih zadevnih političnih področjih, da bi politiko EU uskladila z njima;

7.  poziva Komisijo, naj v prihodnjem poročilu obravnava morebitne posledice patentiranja metod gojenja rastlin in njihovega učinka na gojenje in vzrejo, kmetijstvo, živilsko industrijo in varnost hrane;

8.  poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bo EU v svojem patentnem pravu za gojenje rastlin in vzrejo živali še naprej v celoti upoštevala izjemo, ki se uporablja za rejce in gojitelje;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic in EPO.

(1) UL L 213, 30.7.1998, str. 13.
(2) Uradni list EPO št. 7/1999, str. 437.
(3) UL L 378, 23.12.2004, str. 1.
(4) UL L 227, 1.9.1994, str. 1.
(5) Razširjeni odbor za pritožbe Evropskega patentnega urada, sklep z dne 25. novembra 2008, G 2/06 („WARF“), in zadeva Sodišča Evropske unije C-34/10 (Greenpeace proti Brüstle).
(6) UL C 272 E, 9.11.2006, str. 440.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov