Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2962(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0223/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Приети текстове :

P7_TA(2012)0203

Приети текстове
PDF 311kWORD 84k
Четвъртък, 10 май 2012 г. - Брюксел
Морското пиратство
P7_TA(2012)0203RC-B7-0223/2012

Резолюция на Европейския парламент от 10 май 2012 г. относно морското пиратство (2011/2962(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 20 май 2008 г. относно интегрираната морска политика за Европейския съюз(1),

–  като взе предвид своите резолюции относно морското пиратство, по-специално резолюцията от 23 октомври 2008 г. относно морското пиратство(2) и резолюцията от 26 ноември 2009 г. относно политическо решение на проблема с пиратството в крайбрежните води на Сомалия(3),

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (КООНМП) от 10 декември 1982 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации от 1988 г. за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно положението в Сомалия, и по-специално Резолюция 2036 (2012) от 22 февруари 2012 г.,

–  като взе предвид Съвместно действие 2008/749/ОВППС на Съвета от 19 септември 2008 г. относно военното координиращо действие на Европейския съюз в подкрепа на Резолюция 1816 (2008) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (EU NAVCO),

–  като взе предвид Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2008 г. относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия („EU NAVFOR ATALANTA“), както и Решение 2010/766/ОВППС на Съвета за изменение на Съвместно действие 2008/851/ОВППС,

–  като взе предвид решението на Съвета от 23 март 2012 г. за удължаване на мандата на EU NAVFOR ATALANTA до декември 2014 г. и за разширяване на района на действие на силите,

–  като взе предвид Решение 2010/96/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2010 г. и Решение 2010/197/ОВППС на Съвета от 31 март 2010 г. за започване на военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност (EUTM Сомалия),

–  като взе предвид концепцията за управление на кризи, приета от Съвета по външни работи на 16 декември 2011 г. за мисията за изграждане на регионален морски капацитет (RMCB), гражданска мисия на ОПСО с експертен военен опит, която се подготвя,

–  като взе предвид стратегическата рамка за Африканския рог, която ще направлява участието на ЕС в региона, приета от Съвета на 14 ноември 2011 г.,

–  като взе предвид, споразумението за съвместно управление, подписано на 9 юни 2008 г. в Джибути, чиято цел беше да се постави началото на национално помирение на широка основа и да се създаде силен и всеобхватен политически съюз, способен да гарантира мира, помирението в страната и повторното установяване на централна държавна власт,

–  като взе предвид заключенията на конференцията, състояла се в Лондон на 23 февруари 2012 г. относно Сомалия,

–  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че морският транспорт е бил един от ключовите елементи за икономически растеж и просперитет в Европа през цялата й история и като има предвид, че над 80 % от световната търговия се превозва по море; като има предвид, че пиратството представлява заплаха за международната сигурност и регионалната стабилност и като има предвид следователно, че ЕС има действителен интерес да допринася за международната морска сигурност и борбата с пиратството и неговите първопричини като приоритетно действие на ЕС;

Б.  като има предвид, че пиратството трябва да се разглежда като международно престъпление; като има предвид, че пиратството и въоръженият грабеж по море изискват координирани ответни действия съгласно всеобхватната правна рамка, предоставена от КООНМП; като има предвид, че в член 100 от Конвенцията се посочва, че всички държави са задължени да сътрудничат с цел възпиране на пиратството;

В.  като има предвид, че проблемът с пиратството в открито море все още не е решен, въпреки че броят на успешните нападения значително е намалял през миналата година главно поради дейността на ATALANTA и използването на военни и частни части за защита на плавателните съдове; като има предвид, че пиратството продължава да се разраства бързо в Индийския океан, особено край бреговете на Сомалия и Африканския рог, но също и в някои други зони, включително Югоизточна Азия и Западна Африка, и представлява нарастваща заплаха както за човешкия живот и безопасността на моряците и други лица, така и за регионалното развитие и стабилност, морската среда, световната търговия и всички форми на морски транспорт и корабоплаване, включително за риболовните кораби, както и за доставката на хуманитарна помощ;

Г.  като има предвид, че Съветът реши да продължи операцията на ЕС за борба с пиратството (EU NAVFOR ATALANTA) с още две години до декември 2014 г., за да допринесе за защитата на корабите на Световната продоволствена програма (СПП), чрез които се доставя продоволствена помощ на разселените лица в Сомалия, защитата на корабоплаването във връзка с мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), възпирането, предотвратяването и санкционирането на актовете на пиратство и въоръжени грабежи край бреговете на Сомалия, както и за защитата на уязвими кораби край бреговете на Сомалия за всеки отделен случай; като има предвид, че EU NAVFOR ATALANTA също така допринася за наблюдението на риболовните дейности край бреговете на Сомалия;

Д.  като има предвид, че всяка година 10 000 европейски кораба преминават през опасни морски региони и като има предвид, че в тази връзка пиратството не само оказва влияние върху човешкия живот и безопасност, но също така съставлява икономически проблем, тъй като заплашва международните търговски морски пътища и оказва значително отрицателно влияние върху международната търговия;

Е.  като има предвид, че броят на опитите за нападения срещу кораби се увеличава; през 2011 г. беше съобщено за 28 случая на отклонени плавателни съдове, 470 отвлечени моряци и 15 убити, а в момента са задържани повече от седем кораба с искане за откуп и около 191 моряци са държани като заложници в Сомалия, понякога при ужасни и нехуманни условия за все по-дълъг период от време;

Ж.  като има предвид, че пиратите постоянно променят тактиките и методите си и разшириха радиуса на действията си, като използват по-големи отвлечени кораби като т.нар. „подвижни бази“;

З.  като има предвид, че продължаващата политическа нестабилност в Сомалия е една от причините за пиратството и допринася за проблема, и като има предвид, че пиратството продължава да бъде считано от някои сомалийци като доходен и осъществим източник на средства;

И.  като има предвид, че борбата срещу пиратството не може да бъде спечелена единствено с военни средства, а зависи основно от успеха на насърчаването на мира, развитието и изграждането на държавност в Сомалия;

Й.  като има предвид, че положението със сигурността и военната ситуация в Сомалия продължават да бъдат опасни и непредвидими; като има предвид, че мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM) успя да изтласка ислямистката милиция „Ал Шабаб“ и съвсем наскоро разположи 100 войници в Baidoa; като има предвид, че неотдавна Кения предприе военни действия в централната южна част на Сомалия, но не бе в състояние да се справи окончателно с „Ал Шабаб“; като има предвид, че националните отбранителни сили на Етиопия навлязоха в региона Hiraan и региона Bay през февруари 2012 г.; като има предвид, че „Human Rights Watch“ информира обществеността за нарушенията на правата на човека, изтезанията, произволните задържания, екзекуциите по бърза процедура и неправомерните репресии срещу гражданското население, извършвани от етиопските военни сили и милициите, лоялни към преходното федерално правителство; като има предвид, че съседната Еритрея бе обвинена от мониторинговата група по санкциите на ООН, че предоставя оръжие, обучение и финансова подкрепа на „Ал Шабаб“, като по този начин нарушава оръжейното ембарго на ООН;

К.  като има предвид, че ЕАМБ има на разположение инструменти и данни, които могат да подпомогнат операцията EU NAVFOR ATALANTA да повиши безопасността на корабите и моряците в региона;

Л.  като има предвид, че проблемът с пиратството има и отрицателни последици за целия регион, където риболовните дейности са уредени от редица двустранни и многостранни споразумения в областта на рибарството и тези дейности са станали опасно начинание, при това не само за риболовните кораби на ЕС, осъществяващи риболов например във водите на Сейшелските острови въз основа на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Република Сейшели, но също така и за местните рибари, на които се предоставя секторна подкрепа от ЕС и по този начин се поема социална отговорност;

М.  като имат предвид, че в световен мащаб ЕС е най-големият донор на помощ за Сомалия, като досега е отделил 215,4 милиона евро чрез Европейския фонд за развитие (ЕФР) за периода 2008 -2013 г.; като има предвид, че основната цел на това финансиране е да се изведат хората от бедността с цел постигането на самоподдържащ се икономически растеж и да се предостави трайно решение за стабилност в страната, като се преодолеят първопричините за пиратството чрез финансиране на проекти за подобряване на управлението и принципа на правова държава, образованието, икономическия растеж и оказване на подкрепа на нецелеви сектори (здравеопазване, околна среда, водоснабдяване и канализация); като има предвид, че за периода 2011-2013 г. в рамките на ЕФР са отпуснати допълнителни 175 милиона евро, които да позволят на ЕС да укрепи ангажимента си и да подкрепи нови дейности в горепосочените области; като има предвид, че нито една от тези цели не може да бъде постигната без наличието на ефективни управленски институции в Сомалия;

Н.  като има предвид, че Африканският рог и по-специално Сомалия бяха засегнати от тежък глад, предизвикан от сушата, който доведе до сериозна хуманитарна криза, засегнала над 12 милиона души в региона и над 7,5 милиона души в Сомалия; като има предвид, че гладът не само причини смъртта на много хора, по-специално деца, но също така доведе до огромни потоци от бежанци към съседните Кения и Етиопия; като има предвид, че Европейската комисия увеличи предоставяните от нея средства за хуманитарна помощ от 9 милиона евро през 2008 г. на 46 милиона през 2009 г., но оттогава намали помощта си на едва 35 милиона евро през 2010 г. и 30 милиона евро през 2011 г.; като има предвид, че Комисията преразгледа предоставяните от нея средства за хуманитарна помощ и ги увеличи на 77 милиона евро едва след унищожителната суша през лятото на 2011 г.;

О.  като има предвид, че ефективният подход за противодействие на морското пиратство трябва да включва по-широка, всеобхватна стратегия за извеждане на Сомалия и на целия регион на Африканския рог от бедността и липсата на държавност, тъй като поне част от Сомалия извлича икономическа полза от пиратските действия и парите, получени от откупи;

П.  като има предвид, че въпреки че усилията на ЕС за борба с пиратството успяха да защитят пратки на Световната продоволствена програма (СПП) и на мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), тези мисии се нуждаят от траен ангажимент за осигуряване на адекватни равнища на силите, и като има предвид, че съществува опасност те да бъдат разклатени в бъдеще поради липсата на военноморски сили;

Р.  като има предвид, че много държави членки понастоящем разработват собствени правила относно разполагането на въоръжена охрана на борда на търговски кораби;

1.  Отново потвърждава своята сериозна загриженост относно продължаващата и нарастваща заплаха за сигурността на моряците и на други лица и за стабилността в региона, която представляват морското пиратство и въоръжените грабежи срещу международни кораби, доставящи помощ за Сомалия, както и срещу международни риболовни, търговски и пътнически кораби и такива на ЕС в Индийския океан, особено във водите край Сомалия и Африканския рог;

2.  Призовава Върховния представител и държавите членки спешно да обмислят начини за освобождаване на 191-те моряка, които понастоящем са задържани като заложници, и по този начин да се сложи край на тяхното продължително и ужасно задържане в плен от похитителите им и тези моряци да могат да се върнат в домовете си, като същевременно се осигури освобождаването на седемте отвлечени кораба;

3.  Приветства приноса на операцията EU NAVFOR ATALANTA за морската сигурност край бреговете на Сомалия, осигурявайки защита на корабите, наети от Световната продоволствена програма за доставка на помощи за Сомалия и на други уязвими плавателни съдове, както и за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските нападения и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия и за осигуряването на ефективна реакция на ЕС на морското пиратство;

4.  Приветства решението на Съвета от 23 март 2012 г. за удължаване на мандата на EU NAVFOR ATALANTA до декември 2014 г. и за разширяване на района на действие на силите,

5.  Изразява съжаление по повод на факта, че броят на плавателните съдове, предоставени от държавите членки за операцията EU NAVFOR ATALANTA, е намалял от осем на само два или три в началото на 2012 г., и поради това отправя призив към държавите членки да предоставят повече военноморски ресурси, за да допринесат за успех на операцията ATALANTA;

6.  Призовава за засилена координация в рамките на механизма SHADE между ЕС, НАТО и трите основни военноморски мисии за противодействие на пиратството в региона (EU NAVFOR, CTF150/151 и TF-508 в рамките на операцията на НАТО „Ocean Shield“) и различните международни военноморски сили, за да се избегне ненужно дублиране, тъй като и двете организации, както ЕС, така и НАТО, въз основа на съответната им автономност на вземане на решения провеждат операции в един и същ регион, преследват все пак едни и същи интереси и до голяма степен обхващат едни и същи европейски държави;

7.  Настоятелно призовава Върховния представител да призове за подобряване на координацията и сътрудничеството между всички международни участници в Сомалия и като цяло в региона на Африканския рог, а именно ЕС, НАТО, САЩ, ООН и съответните държави, като средство за постигане на реален и целенасочен всеобхватен подход към борбата срещу пиратството и - най-важното - срещу нейните първопричини и последици на всички равнища;

8.  В същото време подчертава необходимостта от подобряване като цяло в региона на Африканския рог на стратегическата координация между EU NAVFOR ATALANTA, EUTM Сомалия и други действия по линия на ОПСО (например RMCB, веднага след като тя бъде разположена); във връзка с това приветства решението на Съвета от 23 март 2012 г. за активиране на оперативен център на ЕС в подкрепа на мисиите по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) в региона на Африканския рог; във връзка с това призовава за преразглеждане на съществуващите договорености в областта на военното командване на EU NAVFOR ATALANTA и EUTM Сомалия;

9.  Приветства Лондонската конференция относно Сомалия, проведена на 23 февруари 2012 г., която показа решимостта на международната общност за изкореняване на пиратството, и призовава за развиване на по-голям капацитет на съдебната система за преследване и задържане на тези, които носят отговорност за пиратството;

10.  Подчертава, че по-нататъшното безнаказано пиратство пречи на възпиращото въздействие; изразява съжаление по повод на факта, че въпреки наличието на споразумения за прехвърляне между ЕС и трети държави (Кения, Сейшелски острови, остров Мавриций), двустранни споразумения за репатриране на осъдени пирати между Сейшелските острови и сомалийските региони Пунтланд и Сомалиланд, както и на различни международни правни рамки, много пирати и други престъпници все още не са арестувани или, когато бъдат арестувани, често биват освобождавани поради липса на солидни правни доказателства или липса на политическа воля за преследването им по съдебен път; отбелязва също така, че някои държави – членки на ЕС, не разполагат с необходимите наказателноправни защитни мерки срещу пиратството в открито море;

11.  Във връзка с това призовава за незабавни и ефективни мерки за преследване по съдебен път и наказване на заподозрените в пиратски действия и настоятелно призовава трети страни и държавите – членки на ЕС, които все още не са направили това, да транспонират в националното си законодателство всички разпоредби, предвидени от Конвенцията на ООН по морско право и Конвенцията на ООН за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване, с цел справяне с безнаказаността на пиратите, и призовава също така Съвета и Комисията да продължат разглеждането на възможности за водене на съдебни дела в страните от региона, както и да работят за създаването на специализирани съдилища за борба с пиратството в Сомалия и в други държави от региона като устойчиво съдебно решение за преследване по съдебен път на пиратите в Сомалия;

12.  Отбелязва препоръките, отправени от генералния секретар на ООН до Съвета за сигурност, за улесняване на задържането и преследването по съдебен път на лица, заподозрени в извършването на пиратски действия; в същото време подчертава необходимостта от осигуряване на справедливи и ефективни съдебни процеси в наличните местни съдилища, както и на хуманност и сигурност за лишените от свобода в регионалните центрове;

13.  Настоятелно призовава държавите членки, в сътрудничество с Европол и Интерпол да разследват и проследяват паричните потоци и да конфискуват сумите, платени на пиратите под формата на откуп, тъй като има признаци, че тези пари биха могли да бъдат прехвърлени в банкови сметки в целия свят, включително и в банки в Европа, както и да идентифицират и разбият мрежите на организираната престъпност, които печелят от тези действия; призовава Съвета да улесни по-нататъшното сътрудничество между EU NAVFOR, от една страна, и Европол и Интерпол, от друга;

14.  Насърчава EU NAVFOR, НАТО и коалиционните военноморски сили (CMF) да водят ефективна борба със засиленото използване на отвлечени търговски кораби като „подвижни бази“ – развитие на събитията, което представлява значително увеличение на оперативната способност на пиратите и което им дава възможност да извършват нападенията си с повече сила, по-голяма решителност и гъвкавост в целия Индийски океан;

15.  Подчертава, че ЕАМБ следва да продължи сътрудничеството си с EU NAVFOR ATALANTA, когато е целесъобразно, като след получаване на съгласието на държавата на флага предоставя на операцията подробни данни LRIT и спътникови снимки на корабите, плаващи под флаг на държава – членка на ЕС, които преминават през тази зона; за тази цел насърчава държавите членки да упълномощят Агенцията да предостави тези данни и информация на операцията EU NAVFOR;

16.  Счита, че предвид широкото разпространение на пиратството моряците, изложени на заплахи, свързани с пиратството, следва да бъдат обучени, за да се подобрят способностите им за самозащита; подчертава, че е необходимо корабоплавателните компании да се придържат към най-добрите практики в управлението за защита срещу пиратството, базирано в Сомалия (BMP-4), и да ги прилагат изцяло, тъй като те предоставят достатъчно информация за всички заинтересовани страни относно начините, по които да се помогне на корабите да избягват, възпират или забавят пиратски нападения край бреговете на Сомалия; отново отправя призив към всички плавателни съдове, извършващи дейност в района, да се регистрират в съответните органи за координиране на морската безопасност и да следват препоръките на EU NAVFOR ATALANTA; призовава държавите членки да гарантират регистрирането на всички техни кораби;

17.  Настоятелно призовава Съвета и Комисията – в сътрудничество с ООН и Африканския съюз, да отговорят на неколкократните искания от преходното федерално правителство на Сомалия за международна помощ за защита на корабите, превозващи хуманитарна помощ, и противопоставяне на пиратството край бреговете на страната, да продължават да сътрудничат с преходното федерално правителство на Сомалия и да го подкрепят в борбата му срещу пиратството и за изправяне на извършителите пред съда и да помогнат на Сомалия и региона да засилят своя капацитет;

18.  Приветства решението на Съвета по външните работи от 12 декември 2011 г. за започване на мисия за изграждане на регионален морски капацитет (RMCB) „EUCAP Nestor“, която ще има за цел укрепване на морския капацитет и капацитета на съдебната система и обучение на крайбрежната полиция и на съдии в осем страни в региона на Африканския рог и западната част на Индийския океан; призовава Съвета и ЕСВД да положат всички усилия, за да гарантират разполагането на RMCB в този регион през следващото лято;

19.  Признава, че обучението е само една част от изграждането на морски капацитет, поради което призовава държавите членки да предоставят материална помощ на мисията и региона и по-специално на патрулните кораби;

20.  Твърдо подкрепя процеса за мир и помирение от Джибути; призовава за всеобхватен подход към положението в Сомалия, като сигурността се обвърже с развитието, принципа на правовата държава и зачитането на правата на човека и международното хуманитарно право;

21.  Приветства решението на Комисията да предложи допълнителна финансова подкрепа от ЕС в размер на 100 милиона евро за мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM) в рамките на Механизма за подкрепа на мира в Африка и призовава държавите членки и международната общност да оказват помощ за насърчаване на мира, икономическото развитие и изграждането на стабилен демократичен режим в Сомалия, което би улеснило изграждането на сигурност и борбата срещу пиратството в дългосрочен план; приветства назначаването на специален представител на ЕС за региона на Африканския рог;

22.  Изразява загриженост по повод на влошаващата се хуманитарна ситуация в региона на Африканския рог и призовава международната общност, и по-специално ЕС, да увеличат предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещите се, така че да се отговори на нарастващата нужда от хуманитарна помощ и да се предотврати по-нататъшното влошаване на ситуацията;

23.  Отново заявява, че всяка стратегия за борба с пиратството следва да взема предвид факта, че пиратството служи на незаконни икономически интереси и че всякакви стимули за населението на Сомалия да се откаже от пиратството трябва да бъдат насочени към заетостта на младите хора и да имат за цел предоставянето на местното население на алтернативни средства за прехрана, чрез които те да могат да се издържат нормално;

24.  Приветства проекта на ЕС „Marsic“, част от програмата за критични морски маршрути в рамките на Инструмента за стабилност, чиято цел е повишаване на морската сигурност и безопасност в западната част на Индийския океан и в Аденския залив чрез обмен на информация и изграждане на капацитет, тъй като той набляга върху регионалното сътрудничество между страните от региона; очаква продължаването на проекта след 2013 г.;

25.  Насърчава инициативите на страните от Източна и Южна Африка и от региона на Индийския океан за борба с пиратството, като например новия проект за борба с пиратството MASE (Морска програма за сигурност), който получи от ЕС първоначална безвъзмездна помощ в размер на 2 милиона евро; приветства планираното взаимно допълване на финансираните от Комисията проекти и мисията на ОПСО за RMCB,

26.  Отново подчертава, че пиратството край бреговете на Сомалия е следствие от липсата на ред и законност в страната и следователно международната общност следва да предостави необходимата техническа и финансова подкрепа за подпомагане на преходното федерално правителство да развие капацитета си за упражняване на контрол над териториалните води на Сомалия и в съответствие с международното право – над изключителната икономическа зона на страната;

27.  Приветства дейността на Контактната група на ООН във връзка с пиратството край бреговете на Сомалия, която представлява безпрецедентен форум за повишаване на нивото и качеството на международното сътрудничество в тази област както между държавите, така и с всички основни международни организации, имащи отношение към проблема;

28.  Приветства тясното сътрудничество с ММО в областта на изграждането на морски капацитет, както и дейността по сключването на стратегическо партньорство между ЕС и ММО за противодействие на пиратството в региона на Африканския рог;

29.  Подчертава факта, че използването на частна въоръжена охрана на борда е мярка, която не може да замени необходимото цялостно решение на многостранната заплаха, каквато представлява пиратството; взема предвид факта, че някои държави членки са приели съответно законодателство; във връзка с това призовава държавите членки да прилагат необходимите мерки за сигурност на борда, когато това е възможно, както и Комисията и Съвета да работят за формирането на подход на ЕС относно използването на сертифициран въоръжен персонал на борда, с цел да се осигури правилно изпълнение на насоките на ММО в това отношение;

30.  Отбелязва, че в съответствие с международното право в открито море във всички случаи, включително при действията, предприети в борбата срещу пиратството, по отношение на съответните кораби, както и на военния персонал, намиращ се на борда, се прилага националната юрисдикция на държавата на флага; освен това отбелязва, че заповед за арестуване или за задържане на кораба, дори като мярка за провеждането на разследване, може да бъде издадена само от властите на държавата на флага, но не и от други власти;

31.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и Комисията, държавите членки, генералните секретари на Африканския съюз, ООН и междуправителствения орган за развитие (IGAD), председателя на преходното федерално правителство на Сомалия и Панафриканския парламент.

(1) ОВ C 279 E, 19.11.2009 г., стр. 30.
(2) ОВ C 15 E, 21.1.2010 г., стр. 61.
(3) ОВ C 285 E, 21.10.2010 г., стр. 59.

Правна информация - Политика за поверителност