Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2962(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0223/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0203

Přijaté texty
PDF 237kWORD 78k
Čtvrtek, 10. května 2012 - Brusel
Námořní pirátství
P7_TA(2012)0203RC-B7-0223/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. května 2012 o námořním pirátství (2011/2962(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2008 o integrované námořní politice pro Evropskou unii(1),

–  s ohledem na svá usnesení o námořním pirátství, zejména na usnesení ze dne 23. října 2008 o pirátství na moři(2) a na usnesení ze dne 26. listopadu 2009 o politickém řešení problému pirátství u somálského pobřeží(3),

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) ze dne 10. prosince 1982,

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby z roku 1988,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o situaci v Somálsku, zejména na rezoluci č. 2036 (2012) ze dne 22. února 2012,

–  s ohledem na společnou akci Rady 2008/749/SZBP ze dne 19. září 2008 o vojenské koordinační akci Evropské unie na podporu rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1816 (2008) (EU NAVCO),

–  s ohledem na společnou akci Rady 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008o vojenské operaci Evropské unie, jejímž cílem je přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (EU NAVFOR ATALANTA), a na rozhodnutí Rady 2010/766/SZBP, kterou se mění společná akce Rady 2008/851/SZBP,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2012 o prodloužení mandátu mise EU NAVFOR ATALANTA do prosince 2014 a o rozšíření oblasti působnosti této mise,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/96/SZBP ze dne 15. února 2010 a na rozhodnutí Rady 2010/197/SZBP ze dne 31. března 2010 o vojenské misi Evropské unie, která má přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia),

–  s ohledem na koncepci řešení krize, kterou přijala Rada ve složení pro zahraniční věci dne 16. prosince 2011 pro misi na budování regionálních námořních kapacit (RMCB), která je připravovanou civilní misí v rámci SBOP se zapojením vojenských odborníků,

–  s ohledem na strategický rámec pro oblast Afrického rohu, který přijala Rada dne 14. listopadu 2011 a jímž se má řídit zapojení EU v regionu,

–  s ohledem na dohodu o rozdělení pravomocí podepsanou dne 9. června 2008 v Džibuti, jejímž cílem bylo iniciovat národní usmíření na širokém základě a vytvořit silné a všem otevřené politické spojenectví schopné zabezpečit mír a usmíření v zemi a znovu vytvořit ústřední státní orgány,

–  s ohledem na závěry konference o Somálsku konané v Londýně dne 23. února 2012,

–  s ohledem na článek 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že námořní doprava je jednou z hlavních opor hospodářského růstu a prosperity v Evropě po celou její historii a že více než 80 % světového obchodu probíhá po moři; vzhledem k tomu, že pirátství představuje hrozbu námořní bezpečnosti a regionální stabilitě, a že EU tedy má upřímný zájem přispět k mezinárodní námořní bezpečnosti a k boji proti pirátství a jeho hlavním příčinám a učinit jej jednou ze svých prioritních akcí;

B.  vzhledem k tomu, že pirátství by mělo být považováno za mezinárodní trestnou činnost; vzhledem k tomu, že na pirátství a ozbrojené loupeže na moři je nutno reagovat koordinovaně v souladu s právním rámcem, který poskytuje úmluva UNCLOS; vzhledem k tomu, že podle článku 100 úmluvy mají všechny státy povinnost spolupracovat na potlačování pirátství;

C.  vzhledem k tomu, že se ve věci pirátství na volném moři stále nedospělo k řešení, i když se počet úspěšných přepadení během loňského roku výrazně snížil zejména díky zásahům v rámci operace ATALANTA a využívání vojenských a soukromých jednotek chránících plavidla; vzhledem k tomu, že pirátství se dále rychle rozmáhá v Indickém oceánu, zejména při pobřeží Somálska a v oblasti Afrického rohu, ale také v některých dalších oblastech, včetně jihovýchodní Asie a západní Afriky, a stává se tak stále vážnější hrozbou pro lidské životy a bezpečnost námořníků a jiných osob i pro rozvoj a stabilitu regionu, mořské životní prostředí, světový obchod, všechny formy námořní dopravy a přepravy, včetně rybářských plavidel, a pro dodávky humanitární pomoci;

D.  vzhledem k tomu, že se Rada rozhodla prodloužit operaci EU namířenou proti pirátům (s názvem EU NAVFOR ATALANTA) o další dva roky až do prosince 2014, aby přispěla k ochraně plavidel světového potravinového programu, který dodává potravinovou pomoc vysídleným osobám v Somálsku, k ochraně námořní přepravy uskutečňované v rámci mise Africké unie v Somálsku (AMISOM), k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska a k ochraně nechráněné námořní přepravy u somálského pobřeží na základě posouzení jednotlivých případů; vzhledem k tomu, že operace EU NAVFOR ATALANTA také přispívá k monitorování rybolovných činností u pobřeží Somálska;

E.  vzhledem k tomu, že nebezpečnými námořními oblastmi každoročně proplouvá 10 000 evropských lodí, a pirátství proto kromě hrozby pro lidské životy a bezpečnost představuje také hospodářský problém, neboť ohrožuje námořní trasy mezinárodního obchodu a závažným způsobem negativně ovlivňuje mezinárodní obchod;

F.  vzhledem k tomu, že počet pokusů o napadení plavidel se zvyšuje – v roce 2011 bylo hlášeno, že došlo k 28 únosům lodí a že 470 námořníků bylo uneseno a 15 zavražděno, a vzhledem k tomu, že v současnosti je v Somálsku zadržováno více než sedm lodí, za něž je požadováno výkupné, a že asi 191 námořníků je drženo jako rukojmí, a to často za děsivých a nelidských podmínek po stále delší dobu;

G.  vzhledem k tomu, že piráti stále mění svou taktiku a metody a rozšířili svůj operační rádius tím, že používají větší unesená plavidla jako tzv. „mateřské lodě“;

H.  vzhledem k tomu, že pokračující politická nestabilita v Somálsku je jednou z příčin pirátství a přispívá k jeho šíření, a vzhledem k tomu, že pirátství někteří Somálci i nadále považují za výnosný a schůdný zdroj příjmu;

I.  vzhledem k tomu, že boj s pirátstvím nelze vyhrát pouze vojenskou sílou, ale že vítězství závisí zejména na úspěšném podporování míru, rozvoje a budování státu v Somálsku;

J.   vzhledem k tomu, že bezpečnostní a vojenská situace v Somálsku zůstává i nadále nebezpečná a nepředvídatelná;vzhledem k tomu, že misi AMISOM Africká unie se podařilo zatlačit islamistické jednotky organizace al-Šabáb zpět a že pouze nedávno rozmístila 100 vojáků v oblasti Baidoa; vzhledem k tomu, že Keňa v nedávné době vojensky zasahovala v jižní a střední části Somálska, ale nebyla schopna rozhodným způsobem porazit organizaci al-Šabáb; vzhledem k tomu, že etiopské národní obranné síly zasahovaly v regionu Hirán a oblasti zátoky v únoru 2012; vzhledem k tomu, že byly organizací Human Rights Watch zveřejněny případy porušování lidských práv, mučení, svévolné zadržování, hromadné popravy a nezákonné odvetné útoky proti civilistům páchané etiopskými silami a jednotkami věrnými prozatímní federální vládě; vzhledem k tomu, že sousední Eritrea byla obviněna skupinou OSN, která monitoruje sankce, z toho, že dodává zbraně, provádí výcvik a poskytuje finanční podporu organizaci al-Šabáb a tím porušuje zbrojní embargo OSN;

K.  vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) má k dispozici nástroje a údaje, které mohou při námořní operaci EU NAVFOR ATALANTA přispět ke zvýšení bezpečnosti lodí a námořníků v této oblasti;

L.  vzhledem k tomu, že pirátství má rovněž negativní dopady na celou oblast, v níž jsou rybolovné činnosti regulovány řadou dvoustranných a vícestranných dohod o rybolovu, neboť rybolov se stal nebezpečným nejen pro plavidla EU provozující rybolov např. v seychelských výsostných vodách na základě dohody o partnerství v oblasti rybolovu mezi EU a Seychelskou republikou,

M.  vzhledem k tomu, že EU je v Somálsku největším světovým dárcem rozvojové pomoci a že se zavázala poskytnout pomoc ve výši 215,4 milionu EUR prostřednictvím Evropského rozvojového fondu na období 2008–2013; vzhledem k tomu, že hlavním cílem této finanční podpory je pomoci tamějším obyvatelům překonat chudobu a dosáhnout soběstačného hospodářského růstu a poskytnout trvalé řešení pro stabilitu v zemi tím, že se budou řešit hlavní příčiny pirátství financováním projektů, jejichž cílem je zlepšit správu věcí veřejných a posílit právní stát, podpořit vzdělávání a hospodářský růst, jakož i jiná neklíčová odvětví (zdravotnictví, životní prostředí, vodní hospodářství a hygienu); vzhledem k tomu, že v rámci Evropského rozvojového fondu bylo na období 2011–2013 vyčleněno dalších 175 milionů EUR, aby se EU mohla více angažovat a aby mohla podpořit nové projekty ve výše zmíněných oblastech; vzhledem k tomu, že žádného z těchto cílů nelze dosáhnout bez řádně fungujících somálských správních orgánů;

N.  vzhledem k tomu, že Africký roh a zejména Somálsko bylo potiženo závažným hladomorem způsobeným obdobím sucha a mělo za následek vážnou humanitární krizi, která postihla více než 12 milionů lidí v regionu a více než 7,5 milionu v Somálskuvzhledem k tomu, že hladomor nejen způsobuje smrt mnoha osob, zejména dětí, ale vede i k významnému toku uprchlíků do sousedící Keni a Etiopie; vzhledem k tomu, že Evropská komise zvýšila svou humanitární pomoc z částky 9 milionů EUR v roce 2009 na 46 milionů EUR v roce 2008, ale od té doby snížila svou pomoc na pouhých 35 milionů v roce 2010 a na částku 30 milionů EUR v roce 2011; vzhledem k tomu, že Komise pozměnila výši své humanitární pomoci na částku 77 milionů EUR až po ničivém období sucha v létě roku 2011;

O.  vzhledem k tomu, že účinná strategie boje s námořním pirátstvím v sobě musí zahrnovat širší a komplexní strategii na vyvedení Somálska a celé oblasti Afrického rohu z chudoby a nápravy selhání státu, protože přinejmenším část Somálska z pirátství hospodářsky těží a přijímá prostředky z výkupného;

P.  vzhledem k tomu, že díky úsilí, které EU vynakládá na boj proti pirátství, se sice daří chránit plavidla Světového potravinového programu a mise AMISOM, avšak vyžaduje to trvalý závazek k zajištění přiměřeného počtu sil, a vzhledem k tomu, že existuje riziko, že v budoucnu bude toto úsilí ohroženo kvůli chybějícím námořním silám;

Q.  vzhledem k tomu, že mnoho členských států v současnosti vyvíjí svá vlastní pravidla pro rozmisťování ozbrojených hlídek na obchodních lodích;

1.  znovu vyjadřuje vážné znepokojení nad současnou vzrůstající hrozbou, kterou představuje pirátství a ozbrojené lupičství na moři pro mezinárodní plavidla poskytující pomoc Somálsku a pro rybářské, obchodní a osobní lodě EU v Indickém oceánu, zejména při pobřeží Somálska a v oblasti Afrického rohu, neboť je ohrožena bezpečnost námořníků a dalších osob a regionální stabilita;

2.  vyzývá vysokou představitelku a členské státy, aby urychleně zvážily možnosti osvobození 191 námořníků držených jako rukojmí, jež by ukončilo jejich dlouhé zajetí v otřesných podmínkách a umožnilo jim vrátit se domů, a současně možnosti vydání sedmi unesených plavidel;

3.  vítá skutečnost, že operace EU NAVFOR ATALANTA přispěla poskytováním ochrany plavidlům přepravujícím pomoc v rámci Světového potravinového programu a dalším nechráněným plavidlům k námořní bezpečnosti u somálského pobřeží, k odvracení, prevenci a potlačování pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska a k zajištění účinné reakce EU na námořní pirátství;

4.  vítá rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2012 o prodloužení mandátu EU NAVFOR ATALANTA do prosince 2014 a o rozšíření oblasti působnosti operací;

5.  vyjadřuje politování nad skutečností, že počet plavidel, která členské státy daly k dispozici pro operaci EU NAVFOR ATALANTA, se na počátku roku 2012 snížil z osmi na pouhá dvě/tři, a vyzývá proto členské státy, aby v zájmu úspěšného provedení operace ATALANTA poskytly více námořních lodí;

6.  vyzývá k dalšímu prohlubování koordinace v rámci mechanismu SHADE, která by měla probíhat mezi EU, NATO, třemi hlavními protipirátskými námořními misemi v regionu (EU NAVFOR, CTF-150/151 a TF-508 v rámci operace NATO nazvané Ocean Shield) a dalšími mezinárodními námořními silami s cílem zamezit zbytečné duplicitě, neboť obě organizace, EU i NATO, působí v téže oblasti autonomně, i když mají tytéž zájmy a z velké části zahrnují tytéž evropské státy;

7.  naléhavě žádá vysokou představitelku, aby vyzvala ke zvýšení koordinace a spolupráce mezi všemi mezinárodními aktéry v Somálsku a širším Africkém roku, jmenovitě EU, NATO, USA, OSN a příslušné země, neboť tak lze dosáhnout skutečného a účelného komplexního přístupu k boji proti pirátství a, což je důležitější, nalézt řešení hlavních příčin a důsledků pirátství na všech úrovních;

8.  zároveň zdůrazňuje, že je třeba posílit strategickou koordinaci mezi silami EU NAVFOR ATALANTA, EUTM Somalia a dalšími akcemi SBOP (zejména RMCB po jejím rozmístění), a to v celém širším regionu Afrického rohu; v této souvislosti vítá rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2012 o zahájení provozu operačního střediska EU na podporu misí SBOP v oblasti Afrického rohu; vyzývá proto k přezkumu stávajících ujednání o velení v rámci operací EU NAVFOR ATALANTA a EUTM Somalia;

9.  vítá londýnskou konferenci o Somálsku, která se konala dne 23. února 2012, a která prokázala odhodlání mezinárodního společenství vymýtit pirátství a vyzývá k většímu rozvíjení soudních kapacit za účelem pronásledování a zadržení osob odpovědných za činy pirátství;

10.  zdůrazňuje, že pokračující beztrestnost pirátů oslabuje účinky odstrašujících opatření; vyjadřuje politování nad skutečností, že navzdory dohodám o předávání osob, které EU uzavřela s třetími zeměmi (Keňou, Seychelskou republikou a Mauriciem), a dvoustranným dohodám o navracení osob usvědčených z pirátství uzavřeným mezi Seychelskou republikou a somálskými regiony Puntland a Somaliland a navzdory různým mezinárodním právním rámcům nejsou stále mnozí piráti a další zločinci zadržováni, nebo dojde-li k jejich zadržení, jsou často propouštěni na základě nedostatečně podložených právních důkazů nebo v důsledku chybějící politické vůle k jejich stíhání; zároveň konstatuje, že trestní právo některých členských států EU neposkytuje dostatečná ochranná opatření proti pirátství na volném moři;

11.  v této souvislosti vyzývá k okamžitému přijetí účinných opatření, na jejichž základě budou stíhány a trestány osoby podezřelé z pirátství, a naléhavě žádá třetí země a členské státy EU, které tak dosud neučinily, aby ve svém vnitrostátním právu provedly veškerá ustanovení obsažená v Úmluvě OSN o mořském právu a v Úmluvě o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby s cílem odstranit problém beztrestnosti pirátů, a vyzývá Radu a Komisi, aby pokračovaly v posuzování možností týkajících se soudního řízení v zemích tohoto regionu a usilovaly o to, aby byl v Somálsku a dalších zemích tohoto regionu ustaven soud specializovaný na případy pirátství, který bude udržitelným řešením pro stíhání pirátů v Somálsku;

12.  bere na vědomí doporučení generálního tajemníka OSN Radě bezpečnosti usnadnit zadržení a stíhání osob podezřelých z pirátství; současně zdůrazňuje, že je třeba zajistit spravedlivé a účinné procesy u stávajících místních soudů i humánní a bezpečné věznění v regionálních zařízeních;

13.  naléhavě žádá členské státy, aby se ve spolupráci s Europolem a Interpolem vedly vyšetřování s cílem vysledovat peněžní toky a zabavovat peněžní prostředky vyplacené pirátům jako výkupné, neboť existují náznaky, že by tyto prostředky mohly putovat na bankovní účty po celém světě, včetně bank v Evropě, a aby odhalovaly a rozbíjely sítě organizované trestné činnosti, které z této činnosti čerpají svůj zisk; vyzývá Radu, aby usnadnila další spolupráci operací EU NAVFOR s Europolem a Interpolem ;

14.  vyzývá EU NAVFOR, NATO a Koaliční námořní síly (CMF), aby usilovaly o účinné řešení problému, který spočívá ve zvýšeném využívání obchodních lodí obsazených piráty jako „mateřských lodí“, v důsledku čehož dochází k výraznému zvýšení operační kapacity pirátů, kteří tak mohou zahajovat útoky s větší úderností, odhodláním a flexibilitou v celém Indickém oceánu;

15.  zdůrazňuje, že Evropská agentura pro námořní bezpečnost by měla pokračovat ve spolupráci s EUNAVFOR ATALANTA v případě potřeby tím, že poskytne pro tuto operaci, na základě souhlasu států, pod nimiž se lodě plaví, podrobné údaje systémů identifikace a sledování lodí na velké vzdálenosti (LRIT) a satelitní snímky lodí pod vlajkou EU plujících danou oblastí; z tohoto důvodu vybízí členské státy, aby daly agentuře svolení k poskytnutí těchto údajů a informací pro potřeby operace EU NAVFOR;

16.  domnívá se, že šíření pirátství by mělo vést k výcviku námořníků, kteří jsou vystavováni nebezpečí souvisejícímu s pirátstvím, s cílem posílit jejich sebeobranu; zdůrazňuje, že je třeba, aby společnosti námořní dopravy dodržovaly a plně uplatňovaly osvědčené postupy řízení pro ochranu před pirátstvím u pobřeží Somálska, které všem zúčastněným stranám poskytují dostatečné množství informací o tom, jak by lodě mohly napadení piráty u pobřeží Somálska předejít, jak jim zabránit či jak je odvrátit; znovu opakuje svou výzvu všem plavidlům operujícím v této oblasti, aby se zaregistrovaly u příslušných orgánů pro koordinaci námořní bezpečnosti a aby se řídily doporučeními vydanými v rámci EU NAVFOR ATALANTA; vyzývá členské státy, aby zajistily registraci všech svých plavidel;

17.  naléhavě žádá Radu a Komisi, aby na základě opakovaných žádostí prozatímní federální vlády Somálska o poskytnutí mezinárodní pomoci, jejímž cílem by byla ochrana plavidel přepravujících humanitární pomoc a zamezení pirátství u somálského pobřeží, pokračovaly společně s OSN a Africkou unií ve spolupráci s touto somálskou vládou a v její podpoře v boji proti pirátství, aby proti pachatelům zahájily soudní stíhání a aby Somálsku a celému regionu pomohly posílit jejich kapacity;

18.  vítá rozhodnutí Rady pro zahraniční věci ze dne 12. prosince 2011 o zahájení programu budování mezinárodních námořních kapacit (RMCB) „EUCAP Nestor“, jejímž cílem je posílit námořní a soudní kapacity a výcvik pobřežních policejních sil a vzdělávání soudců v osmi zemích Afrického rohu a západní části Indického oceánu; vyzývá Radu a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby vyvinuly veškeré úsilí k tomu, aby byly kapacity vytvořené v rámci RMCB rozmístěny v tomto regionu v nadcházejícím létě;

19.  uznává, že výcvik je pouze jednou ze součástí budování námořní kapacity, a proto vyzývá členské státy, aby misi či regionu poskytly také materiální pomoc, zejména s ohledem na námořní hlídková plavidla;

20.  důrazně podporuje džibutský proces pro mír a usmíření; vyzývá ke komplexnímu přístupu k situaci v Somálsku, který spojí bezpečnost s rozvojem, právním státem a dodržováním lidských práv a mezinárodního humanitárního práva;

21.  vítá rozhodnutí Komise týkající se návrhu další finanční podpory ve výši 100 milionů EUR, která by měla být poskytnuta v rámci afrického mírového projektu misi AMISOM, a vyzývá členské státy a mezinárodní společenství, aby pomáhaly prosazovat mír, hospodářský rozvoj a budování stabilního demokratického režimu v Somálsku, což by v dlouhodobém měřítku pomohlo zajistit bezpečnost a usnadnilo boj proti pirátství; vítá jmenování zvláštního zástupce EU pro oblast Afrického rohu;

22.  je znepokojen zhoršující se humanitární situací v oblasti Afrického rohu a žádá mezinárodní společenství a zejména EU, aby poskytly větší humanitární pomoc lidem v nouzi, a vyřešily tak rostoucí potřeby v humanitární oblasti a zabránily dalšímu zhoršování situace;

23.  znovu opakuje, že jakákoli protipirátská strategie by měla zohledňovat skutečnost, že pirátství slouží nezákonným hospodářským zájmům a že veškeré pobídky usilující o to, aby somálské obyvatelstvo skoncovalo s pirátstvím, musí být zacíleny na zaměstnanost mladých lidí a na to, aby poskytly místnímu obyvatelstvu alternativní a dostatečnou obživu;

24.  vítá projekt EU Marsic, který vznikl v rámci programu pro důležité námořní trasy nástroje stability, jehož cílem je zvýšit námořní bezpečnost v západní části Indického oceánu a Adenského zálivu prostřednictvím sdílení informací a budování kapacit, přičemž zdůrazňuje spolupráci mezi zeměmi v tomto regionu; očekává, že tento projekt bude po roce 2013 prodloužen;

25.  podporuje protipirátské iniciativy přijaté zemích oblasti východní a jižní Afriky a Indického oceánu, jako je nový protipirátský projekt MASE (námořní a bezpečnostní program), který obdržel počáteční finanční podporu EU ve výši 2 milionů EUR; vítá skutečnost, že projekty financované Komisí a mise v rámci SBOP týkající se budování regionálních námořních kapacit se budou navzájem doplňovat;

26.  znovu opakuje, že pirátství u somálských břehů je důsledkem absence zákona a pořádku v zemi a že mezinárodní společenství by proto mělo poskytnout nezbytnou technickou a finanční pomoc na podporu prozatímní federální vlády při rozvoji kapacit za účelem vykonávání kontroly nad jejími teritoriálními vodami a – při dodržování mezinárodního práva – ve své výlučné hospodářské oblasti;

27.  vítá práci, již odvedla kontaktní skupina OSN pro pirátství u somálských břehů, která představuje nevídané fórum pro zlepšení úrovně a kvality mezinárodní spolupráce v této oblasti mezi státy a všemi hlavními dotčenými mezinárodními organizacemi;

28.  vítá úzkou spolupráci s Mezinárodní námořní organizací (IMO) v oblasti budování námořních kapacit i úsilí vynakládané s cílem uzavřít mezi EU a IMO partnerství pro boj proti pirátství v širším regionu Afrického rohu;

29.  zdůrazňuje skutečnost, že používání soukromých ozbrojených hlídek je opatřením, které nemůže nahradit nezbytné komplexní řešení mnohostranné hrozby pirátství; bere na vědomí, že některé členské státy zavedly příslušné právní předpisy; v této souvislosti vyzývá členské státy, aby pokud možno přijaly nezbytná bezpečnostní opatření na palubě lodí, a zároveň vyzývá Komisi a Radu, aby usilovaly o utváření přístupu EU týkajícího se přítomnosti autorizovaného ozbrojeného personálu na palubě lodí s cílem zajistit řádné uplatňování pokynů IMO v tomto ohledu;

30.  poznamenává, že v souladu s mezinárodním právem se na volném moři ve všech případech, včetně kroků podniknutých při potírání pirátství, pro dotčená plavidla i vojenský personál na jejich palubě použije vnitrostátní jurisdikce státu vlajky; kromě toho konstatuje, že zadržení osob nebo plavidel, a to i v případě vyšetřování, může nařídit výhradně orgán státu vlajky;

31.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, členským státům, generálním tajemníkům Africké unie, OSN a Mezivládnímu úřadu pro rozvoj (IGAD), prezidentovi prozatímní federální vlády Somálska a Panafrickému parlamentu.

(1) Úř. věst. C 279 E, 19.11.2009, s. 30.
(2) Úř. věst. C 15 E, 21.1.2010, s. 61.
(3) Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 59

Právní upozornění - Ochrana soukromí