Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2962(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0223/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0203

Priimti tekstai
PDF 228kWORD 78k
Ketvirtadienis, 2012 m. gegužės 10 d. - Briuselis
Piratavimas jūroje
P7_TA(2012)0203RC-B7-0223/2012

2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl piratavimo jūroje(2011/2962(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl integruotos jūrų politikos Europos Sąjungai(1),

–  atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl piratavimo jūroje, ypač į 2008 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl piratavimo jūroje(2) ir 2009 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl piratavimo prie Somalio krantų problemos politinio sprendimo(3),

–  atsižvelgdamas į 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (JTJTK),

–  atsižvelgdamas į 1988 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš saugią jūrų laivybą,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl padėties Somalyje, ypač į 2012 m. vasario 22 d. rezoliuciją 2036 (2012),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 19 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/749/BUSP dėl Europos Sąjungos karinių koordinavimo veiksmų, kuriais remiama JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1816 (2008) (ES NAVCO),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (ES NAVFOR ATALANTA) ir į Tarybos sprendimą 2010/766/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimą pratęsti ES NAVFOR ATALANTA įgaliojimus iki 2014 m. gruodžio mėn. ir išplėsti pajėgų operacijų rajoną,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimą 2010/96/BUSP ir 2010 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimą 2010/197/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia),

–  atsižvelgdamas į regiono jūrinių pajėgų stiprinimo misijos, kuri turėtų būti karinės patirties turinti civilinė BSGP misija, krizių valdymo koncepcijos, dėl kurios 2011 m. gruodžio 16 d. susitarė Užsienio reikalų taryba,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 14 d. Tarybos priimtą Somalio pusiasaliui skirtą strateginę programą, kuri yra ES veiksmų regione gairės,

–  kadangi 2008 m. birželio 9 d. Džibutyje pasirašytas įtakos pasidalijimo susitarimas, kuriuo siekiama pradėti plataus masto nacionalinį susitaikymą ir sukurti stiprią visapusišką politinę sąjungą, galinčią užtikrinti taiką, šalies sutaikinimą ir centrinės valstybinės valdžios atkūrimą,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 23 d. Londono konferencijos Somalio tema išvadas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi per visą Europos istoriją jūrų transportas buvo vienas svarbiausių Europos ekonomikos augimo ir klestėjimo veiksnių ir kadangi 80 proc. pasaulio prekybos vyksta jūra; kadangi piratavimas kelia grėsmę tarptautiniam saugumui ir regioniniam stabilumui, taigi ES yra labai suinteresuota prisidėti prie tarptautinės laivybos saugumo ir kovos su piratavimu ir jo pagrindinėmis priežastimis, nes tai prioritetinė ES veiksmų sritis,

B.  kadangi piratavimas turi būti laikomas tarptautiniu nusikaltimu; kadangi reikalingas koordinuotas atsakas į piratavimą ir ginkluotus plėšimus jūroje, vadovaujantis JTJTK pateiktu visaapimančiu teisiniu pagrindu; kadangi konvencijos 100 straipsnyje nustatyta, kad visos valstybės privalo bendradarbiauti siekiant sustabdyti piratavimą;

C.  kadangi piratavimo atviroje jūroje problema vis dar neišspręsta, nors sėkmingų išpuolių skaičius praėjusiais metais labai sumažėjo daugiausia dėl ATALANTA vykdomos veiklos ir karinių bei privačių laivų apsaugos padalinių naudojimo; kadangi piratavimas toliau sparčiai plinta Indijos vandenyne, ypač prie Somalio ir Somalio pusiasalio krantų, taip pat kai kuriuose kituose rajonuose, įskaitant pietryčių Aziją ir Vakarų Afriką, ir tampa vis didėjančia grėsme jūrininkų ir kitų asmenų gyvybei ir saugumui, taip pat regiono vystymuisi ir stabilumui, jūrų aplinkai, pasaulio prekybai, visų rūšių jūrų transportui ir laivybai, įskaitant žvejybos laivus, taip pat humanitarinės pagalbos teikimui;

D.  kadangi Taryba nusprendė dviems metams pratęsti ES kovos su piratavimu operaciją (ES NAVFOR ATALANTA) iki 2014 m. gruodžio mėn. siekdama prisidėti prie laivų, gabenančių pagalbą maistu perkeltiems asmenims Somalyje pagal Pasaulio maisto programą, apsaugos, Afrikos Sąjungos misiją Somalyje (AMISOM) aprūpinančių laivų apsaugos, prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo, taip pat prie pavienių pažeidžiamų laivų, plaukiančių prie Somalio krantų, apsaugos; kadangi ES NAVFOR ATALANTA taip pat prisideda prie žvejybos veiklos stebėjimo jūroje prie Somalio krantų;

E.  kadangi kasmet 10 000 Europos laivų plaukia per pavojingus jūrų rajonus, taigi piratavimas daro poveikį ne tik žmonių gyvybei ir saugumui, tačiau kelia ir ekonominių problemų, nes dėl jo darosi pavojingi tarptautiniai komerciniai jūrų keliai ir tai turi didelę neigiamą įtaką tarptautinei prekybai;

F.  kadangi bandymų užpulti laivus skaičius didėja – 2011 m. pranešta, kad užgrobti 28 laivai, pagrobti 470 jūrininkai ir 15 jų nužudyta, o šiuo metu daugiau kaip 7 laivai laikomi laukiant išpirkos ir maždaug 191 jūrininkas laikomas įkaitu Somalyje, dažnai pasibaisėtinomis ir nežmoniškomis sąlygomis ir vis ilgesnį laiką;

G.  kadangi piratai nuolat pritaiko savo taktiką ir metodus ir išplėtė savo veiklos rajoną naudodami didesnius užgrobtus laivus, vadinamus bazėmis;

H.  kadangi nuolatinis politinis nestabilumas Somalyje yra viena iš piratavimo priežasčių ir dėl jo ši problema didėja, kadangi kai kurie Somalio gyventojai piratavimą ir toliau laiko pelningu ir perspektyviu pajamų šaltiniu;

I.  kadangi kovos su piratavimu negalima laimėti naudojant tik karines priemones, jos sėkmė daugiausia priklauso nuo to, ar sėkmingai Somalyje bus skatinama taika, vystymasis ir valstybės kūrimas;

J.   kadangi saugumo bei karinė padėtis Somalyje ir toliau išlieka pavojinga bei nenuspėjama; kadangi Afrikos Sąjungos misija AMISOM padėjo išstumti nereguliarias islamistų karines pajėgas Al Shabaab, o visai neseniai Baidoa buvo dislokuoti 100 kareivių; kadangi Kenija neseniai įsitraukė į karinius veiksmus Somalio pietinėje ir vidurinėje dalyse, tačiau nesugebėjo galutinai nugalėti Al Shabaab pajėgų; kadangi Etiopijos nacionalinės gynybos pajėgos 2012 m. vasarį dalyvavo veiksmuose Hirano bei Bay regionuose; kadangi Žmogaus teisių gynimo organizacija (Human Rights Watch) viešai paskelbė apie Etiopijos karinių pajėgų bei pereinamojo laikotarpio federalinei vyriausybei ištikimų nereguliarių karinių pajėgų įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus, kankinimus, savavališkus įkalinimus, mirties nuosprendžius ir neteisėtus represinius veiksmus civilių gyventojų atžvilgiu; kadangi JT sankcijų stebėjimo grupė apkaltino kaimyninę Eritrėją tiekus Al Shabaab pajėgoms ginklus, teikus apmokymus bei finansinę paramą, kuo buvo pažeistas JT ginklų embargas;

K.  kadangi Europos jūrų saugumo agentūra turi priemonių ir duomenų, kurie vykdant ES NAVFOR ATALANTA operaciją gali padėti pagerinti laivų ir jūrininkų saugumą rajone;

L.  kadangi piratavimo problema taip pat daro neigiamą poveikį visam regionui, kuriame žvejybos veiklą reglamentuoja keli dvišaliai ir daugiašaliai žvejybos susitarimai ir ši veikla tapo pavojinga ne tik ES laivams, žvejojantiems, pvz., Seišelių vandenyse pagal ES ir Seišelių Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą, bet ir vietos žvejams, kuriems Sąjunga teikia sektorinę paramą, taigi prisiima socialinę atsakomybę;

M.  kadangi ES yra didžiausia pasaulyje vystymosi paramos Somaliui teikėja, iki šiol per Europos plėtros fondą (EPF) 2008–2013 m. laikotarpiui ji yra skyrusi 215,4 mln. EUR; kadangi pagrindinis šio finansavimo siekis yra ištraukti gyventojus iš skurdo, paskatinti savarankišką ekonomikos augimą ir surasti nuolatinį stabilumo šalyje problemos sprendimą, pašalinant pagrindines piratavimo priežastis, finansuojant valdymo gerinimo, teisinės valstybės, švietimo, ekonominio augimo projektus ir remiant nepagrindinius sektorius (sveikatos, aplinkosaugos, vandens ir sanitarijos); kadangi 2011–2013 m. laikotarpiui iš EPF papildomai skirta 175 mln. EUR, kad ES galėtų padidinti savo įsipareigojimus ir paremti naują veiklą minėtose srityse; kadangi nei vienas iš šių tikslų negali būti įgyvendintas be veiksmingų Somalio valdymo institucijų;

N.   kadangi Afrikos Rago regionas, o ypač Somalis buvo paveikti ypač didelio dėl sausros kilusio bado, kuris sukėlė didelę humanitarinę krizę ir paveikė daugiau nei 12 milijonų asmenų regione ir daugiau nei 7,5 mln. asmenų Somalyje; kadangi dėl bado ne tik mirė daug asmenų, ypač vaikų, tačiau jis taip pat paskatino didelio masto pabėgėlių srautus į kaimynines Keniją bei Etiopiją; kadangi laikotarpiu nuo 2008 iki 2009 m. Europos Komisija padidino humanitarinei pagalbai skirtas lėšas nuo 9 mln. iki 46 mln. eurų, tačiau vėliau sumažino jas tik iki 35 mln. eurų 2010 m. ir 30 mln. eurų 2011 m.; kadangi Komisija persvarstė humanitarinei pagalbai skirtus asignavimus ir paskyrė 77 mln. tik po didelės 2011 m. vasaros sausros;

O.  kadangi veiksmingas požiūris į kovą su piratavimu jūroje turi apimti platesnę visapusišką strategiją, kaip ištraukti Somalį ir visą Somalio pusiasalio regioną iš skurdo ir panaikinti valstybės neveiksnumą, nes bent jau kažkuri Somalio dalis turi ekonominės naudos iš piratavimo veiksmų ir gaunamų išpirkos lėšų;

P.  kadangi, nors ES pastangomis kovoti su piratavimu sugebėta apsaugoti Pasaulio maisto programos ir Afrikos Sąjungos misiją Somalyje (AMISOM) aprūpinančius laivus, šioms misijoms reikia tvarių įsipareigojimų, kad būtų užtikrintas tinkamas pajėgų lygis, nes kyla pavojus, kad trūkstant jūrų pajėgų ateityje joms bus pakenkta;

Q.  kadangi daugelis valstybių narių šiuo metu rengia savo taisykles dėl ginkluotų apsaugos padalinių dislokavimo prekybos laivuose;

1.  dar kartą išreiškia didelį susirūpinimą dėl nuolatinės ir vis didėjančios grėsmės, kurią Indijos vandenyne, ypač jūrose prie Somalio krantų ir Somalio pusiasalio, vykdomas piratavimas ir ginkluoti išpuoliai prieš tarptautinius pagalbą Somaliui gabenančius laivus ir tarptautinius bei ES žvejybos, prekybinius ir keleivinius laivus kelia jūrininkų ir kitų asmenų saugumui ir regioniniam stabilumui;

2.  ragina vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares skubiai apsvarstyti, kaip išlaisvinti šiuo metu įkaitais laikomą 191 jūrininką, kad būtų nutrauktas ilgas ir pasibaisėtinas jų kalinimas grobikų rankose, kad tie jūrininkai galėtų grįžti namo ir kad sykiu būtų išlaisvinti septyni pagrobti laivai;

3.  palankiai vertina ES NAVFOR operacijos ATALANTA indėlį į laivybos saugumą prie Somalio krantų, apsaugant Pasaulio maisto programos pagalbą Somaliui gabenančius laivus ir kitus pažeidžiamus laivus ir atgrasant nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų apiplėšimų jūroje prie Somalio krantų bei vykdant jų prevenciją ir juos stabdant, taip pat užtikrinant atsako į piratavimą jūroje veiksmingumą;

4.  palankiai vertina 2012 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimą pratęsti ES NAVFOR ATALANTA įgaliojimus iki 2014 m. gruodžio mėn. ir išplėsti pajėgų operacijų rajoną,

5.  apgailestauja dėl to, kad 2012 m. pradžioje laivų, kuriuos valstybės narės skyrė ES NAVFOR ATALANTA operacijai, skaičius sumažėjo nuo aštuonių iki tik dviejų–trijų laivų, taigi ragina valstybes nares skirti daugiau karinio jūrų laivyno laivų, kad operacija ATALANTA būtų sėkminga;

6.  ragina nuolat pagal SHADE mechanizmą geriau koordinuoti regione vykdomų ES, NATO ir trijų pagrindinių kovos su piratavimu laivyno misijų (ES NAVFOR, CTF150/151 ir TF508 pagal NATO operaciją „Ocean Shield“) veiksmus ir įvairius tarptautinių jūrų pajėgų veiksmus, siekiant vengti nereikalingo dubliavimosi, kadangi abi organizacijos – ES ir NATO – veikia tame pačiame rajone, savarankiškai pagal savo įgaliojimus priimdamos sprendimus, nors jų interesai tie patys ir iš esmės susiję su tomis pačiomis Europos tautomis;

7.  primygtinai ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją raginti visus tarptautinius veikėjus Somalyje ir platesniame Somalio pusiasalio regione, konkrečiai, ES, NATO, JAV, JT ir atitinkamas šalis, geriau koordinuoti veiksmus ir daugiau bendradarbiauti, siekiant sukurti realią ir tikslingą visapusišką kovos su piratavimu koncepciją ir, svarbiausia, pašalinti pagrindines jo priežastis ir pasekmes visais lygiais;

8.  kartu pabrėžia, kad reikia stiprinti strateginį ES NAVFOR ATALANTA, EUTM Somalia ir kitų BSGP veiksmų (pvz., regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo, kai tik misija bus dislokuota) platesniame Somalio pusiasalio regione koordinavimą; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 2012 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimą įsteigti ES operacijų centrą remiant bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijas Somalio pusiasalyje; taigi ragina persvarstyti esamą ES NAVFOR ATALANTA ir EUTM Somalia vadovavimo tvarką;

9.  teigiamai vertina 2012 m. vasario 23 d. Londono konferenciją Somalio tema, kurioje paaiškėjo tarptautinės bendruomenės pasiryžimas panaikinti piratavimą, ir ragina aktyviau vystyti teisėsaugos pajėgumus, kad būtų persekiojami baudžiamąja tvarka ir sulaikyti už piratavimą atsakingi asmenys;

10.  pabrėžia, kad tolesnis nebaudžiamas piratavimas trukdo atgrasyti nuo šios veiklos; apgailestauja dėl to, kad nepaisant ES perdavimo susitarimų su trečiosiomis šalimis (Kenija, Seišeliais, Mauricijumi), taip pat dvišalių Seišelių bei Somalio (Puntlando ir Somalilando regionuose) nuteistų piratų repatriacijos susitarimų ir įvairių tarptautinių teisinių sistemų, daug piratų ir kitų nusikaltėlių vis dar nesuimti arba, jei suimami, dažnai paleidžiami dėl svarių teisinių įrodymų trūkumo ar politinės valios vykdyti baudžiamąjį persekiojimą stokos; atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurių ES valstybių narių baudžiamosios teisės apsaugos nuostatos dėl piratavimo atviroje jūroje neadekvačios;

11.  atsižvelgdamas į tai, ragina taikyti neatidėliojamas ir veiksmingas priemones, kad įtariami piratavimo veiksmais asmenys būtų persekiojami baudžiamąja tvarka ir baudžiami, ir ragina trečiąsias šalis ir ES valstybes nares, kurios dar nėra to padariusios, perkelti į savo nacionalinę teisę JT jūrų teisės konvencijos ir JT konvencijos dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš saugią jūrų laivybą nuostatas, siekiant kovoti su piratų nebaudžiamumu; ragina Taryba ir Komisiją toliau nagrinėti teisminio proceso regiono šalyse galimybes ir siekti sukurti kovoje su piratavimu besispecializuojančius teismus Somalyje ir kitose regiono valstybėse, nes tai būtų tvarus teisminis piratų baudžiamojo persekiojimo problemos sprendimas Somalyje;

12.  atkreipia dėmesį į JT Generalinio Sekretoriaus Saugumo Tarybai pateiktas rekomendacijas sudaryti sąlygas įtariamų piratų sulaikymui ir baudžiamajam persekiojimui; kartu pabrėžia, kad reikia užtikrinti sąžiningą ir veiksmingą vietos teismų vykdomą teismo procesą, taip pat humaniškas ir saugias įkalinimo sąlygas regioniniuose centruose;

13.  ragina valstybes nares, kad jos, bendradarbiaudamos su Europolu ir Interpolu, tirtų ir susektų pinigų srautus ir konfiskuotų pinigus, kurie mokami kaip išpirka piratams, nes yra požymių, kad šios lėšos gali būti pervedamos į bankų sąskaitas visame pasaulyje, įskaitant bankus Europoje, taip pat nustatytų ir išardytų organizuotus nusikaltėlių tinklus, kurie iš tokios veiklos gauna pelną; ragina Tarybą palengvinti tolesnį ES NAVFOR bendradarbiavimą su Europolu ir Interpolu;

14.  ragina ES NAVFOR, NATO ir koalicines jūrų pajėgas veiksmingai spręsti problemą, kai vis dažniau piratai naudojasi užgrobtais prekybiniais laivais kaip bazėmis, – dėl šios aplinkybės labai padidėja piratų veiklos pajėgumas ir tai sudaro jiems galimybes visame Indijos vandenyne rengti išpuolius naudojant didesnę jėgą, ryžtingai ir lanksčiai;

15.  pabrėžia, kad EMSA turėtų ir toliau, kai tikslinga, bendradarbiauti su ES NAVFOR ATALANTA ir, gavusi vėliavos valstybės sutikimą, teikti operacijas vykdančioms pajėgoms išsamius rajoną kertančių ES šalių vėliavų laivų nuotolinio laivų identifikavimo ir sekimo duomenis ir palydovines nuotraukas; šiuo tikslu ragina valstybes nares leisti agentūrai teikti šiuos duomenis ir informaciją ES NAVFOR operacijas vykdančioms pajėgoms;

16.  mano, kad dėl gausėjančių piratinių išpuolių reikėtų, kad su piratų keliama grėsme susiduriantys jūrininkai būtų apmokyti siekiant sustiprinti jų savigynos gebėjimus; kartu pabrėžia, kad reikia, jog laivybos bendrovės laikytųsi ir visapusiškai taikytų Geriausios valdymo praktikos siekiant apsisaugoti nuo piratavimo prie Somalio (BMP–4) gaires, kuriose pateikiama pakankamai informacijos visoms atitinkamoms šalims apie tai, kaip padėti laivams išvengti piratų išpuolių prie Somalio krantų, juos sustabdyti ar jiems sutrukdyti; dar kartą ragina visus laivus, plaukiojančius rajone, registruotis atitinkamose laivybos saugumo koordinacijos įstaigose ir laikytis ES NAVFOR ATALANTA rekomendacijų; ragina valstybes nares užtikrinti, kad visi jų laivai būtų prisiregistravę;

17.  primygtinai ragina Tarybą ir Komisiją, bendradarbiaujant su JT ir Afrikos Sąjunga ir atsižvelgiant į pasikartojančius Somalio pareinamojo laikotarpio federalinės vyriausybės tarptautinės pagalbos prašymus, apsaugoti humanitarinės pagalbos laivus ir kovoti su piratavimu prie Somalio krantų, toliau bendradarbiauti su Somalio pereinamojo laikotarpio federaline vyriausybe ir ją remti kovoje su piratavimu, patraukti baudžiamojon atsakomybėn pažeidėjus bei padėti Somaliui ir regionui stiprinti savo pajėgumus;

18.  palankiai vertina Užsienio reikalų tarybos 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimą pradėti regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo projektą „EUCAP Nestor“, kurio tikslas – stiprinti aštuonių Somalio pusiasalio ir vakarų Indijos vandenyno šalių jūrinius ir teisėsaugos pajėgumus ir apmokyti pakrantės policijos pajėgas ir teisėjus; ragina Tarybą ir EIVT dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, kad regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo misija būtų dislokuota šiame regione kitą vasarą;

19.  pripažįsta, kad mokymai yra tik vienas jūrinių pajėgumų stiprinimo aspektas, taigi ragina valstybes nares teikti materialinę pagalbą, ypač siųsti jūrų patrulių laivus, misijai ir regionui;

20.  aktyviai remia Džibučio taikos ir sutaikinimo procesą; ragina laikytis visapusiško požiūrio į padėtį Somalyje, saugumą siejant su vystymusi, teisinės valstybės principais ir pagarba žmogaus teisėms ir tarptautinei humanitarinei teisei;

21.  palankiai vertina Komisijos sprendimą pasiūlyti papildomą 100 mln. EUR ES finansinę pagalbą pagal Afrikos taikos priemonę Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM) ir ragina valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę padėti skatinti taiką, ekonominį vystymąsi ir kurti stabilų demokratinį režimą Somalyje, nes tai ilgainiui padėtų užtikrinti saugumą ir palengvintų kovą su piratavimu; palankiai vertina tai, kad paskirtas ES specialusis įgaliotinis Somalio pusiasalyje;

22.  yra susirūpinęs dėl vis dar blogėjančios humanitarinės padėties Somalio pusiasalyje ir ragina tarptautinę bendruomenę, o ypač ES, teikti didesnę humanitarinę pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia, kad būtų patenkinti augantys humanitariniai poreikiai ir išvengta tolesnio padėties blogėjimo;

23.  pakartoja, kad bet kokioje kovos su piratavimu strategijoje turėtų būti atsižvelgta į tai, kad piratavimas pasitarnauja neteisėtiems ekonominiams interesams ir kad bet kokios paskatos Somalio gyventojams atsisakyti piratavimo turėtų būti susijusios su jaunimo užimtumo skatinimu ir jomis turėtų būti siekiama užtikrinti vietos gyventojams alternatyvius savarankiško tinkamo pragyvenimo šaltinius;

24.  palankiai vertina ES projektą MARSIC, kuris yra pagal Stabilumo priemonę vykdomos svarbiausių jūrinių kelių programos dalis ir kurio tikslas – didinti laivybos saugumą ir saugą vakarų Indijos vandenyne ir Adeno įlankoje keičiantis informacija ir stiprinant pajėgumus, nes taip akcentuojamas regiono šalių regioninis bendradarbiavimas; tikisi, kad projektas bus pratęstas po 2013 m.;

25.  skatina rytų ir pietų Afrikos ir Indijos vandenyno regiono šalių kovos su piratavimu iniciatyvas, pvz., naują kovos su piratavimu projektą MASE (Laivybos saugumo programa), kuriam ES skyrė 2 mln. EUR projekto pradžios dotaciją; palankiai vertina tai, kad numatoma, jog projektas papildys Komisijos finansuojamus projektus ir BSGP regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo misiją;

26.  pakartoja, kad piratavimas prie Somalio krantų yra teisės ir tvarkos Somalyje trūkumo pasekmė, todėl tarptautinė bendruomenė turėtų teikti reikalingą techninę ir finansinę paramą siekdama padėti pereinamojo laikotarpio federalinei vyriausybei stiprinti gebėjimą vykdyti Somalio teritorinių vandenų ir, laikantis tarptautinės teisės, išskirtinės ekonominės zonos kontrolę;

27.  palankiai vertina JT kontaktinės grupės piratavimo prie Somalio krantų klausimais veiklą, nes ši grupė – pirmasis toks šios srities tarptautinio bendradarbiavimo lygio kėlimo ir kokybės didinimo forumas, kuriame ir dalyvauja valstybės, ir visos atitinkamos svarbiausios tarptautinės organizacijos;

28.  palankiai vertina glaudų bendradarbiavimą su TJO jūrinių pajėgumų stiprinimo srityje, taip pat pastangas sudaryti ES ir TJO strateginę partnerystę siekiant kovoti su piratavimu platesniame Somalio pusiasalio regione;

29.  atkreipia dėmesį į tai, kad privačios ginkluotos apsaugos laive samdymas yra priemonė, kuri negali pakeisti būtino visapusiško daugialypės piratavimo grėsmės problemos sprendimo; atsižvelgia į tai, kad kai kurios valstybės narės priėmė atitinkamus teisės aktus; taigi ragina valstybes nares, kai tai įmanoma, imtis reikiamų laivų saugumo priemonių, taip pat ragina Komisiją ir Tarybą stengtis suformuoti ES požiūrį į sertifikuoto ginkluoto personalo laive samdymą, kad būtų užtikrintas geras TJO gairių įgyvendinimas šiuo klausimu;

30.  primena, kad pagal tarptautinę teisę visais atvejais, įskaitant veiksmus, kurių imamasi kovojant su piratavimu atviroje jūroje, atitinkamiems laivams ir laive esančiam kariniam personalui taikoma nacionalinė laivo vėliavos valstybės jurisdikcija; be to, pažymi, kad nurodyti suimti ar sulaikyti laivą, net jei tai būtina tyrimui atlikti, gali tik laivo vėliavos valstybės valdžios institucijos;

31.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Afrikos Sąjungos, JT ir Tarpvyriausybinės vystymo institucijos (IGAD) generaliniams sekretoriams, Somalio pereinamojo laikotarpio federalinės vyriausybės pirmininkui ir Panafrikos Parlamentui.

(1) OL C 279 E, 2009 11 19, p. 30.
(2) OL C 15 E, 2010 1 21, p. 61.
(3) OL C 285 E, 2010 10 21, p. 59.

Teisinė informacija - Privatumo politika