Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 8kWORD 31k
Torsdag den 10. maj 2012 - Bruxelles
Behandling i udvalg af ubesvarede skriftlige forespørgsler (fortolkning af forretningsordenens artikel 117, stk. 3)
P7_TA(2012)0204

Europa-Parlamentets afgørelse af 10. maj 2012 om behandling i udvalg af ubesvarede skriftlige forespørgsler (fortolkning af forretningsordenens artikel 117, stk. 3)

Europa-Parlamentet,

  der henviser til skrivelse af 27. april 2012 fra formanden for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,

  der henviser til forretningsordenens artikel 211,

1.  vedtager at vedføje følgende fortolkning til artikel 117, stk. 3:"

Eftersom formanden for et udvalg i medfør af artikel 193, stk. 1, har kompetence til at indkalde til et udvalgsmøde, tilkommer det formanden at opstille forslaget til dagsorden for det møde, der indkaldes til, med henblik på en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet. Denne beføjelse ændrer ikke ved forpligtelsen i henhold til artikel 117, stk. 3, til efter anmodning fra forespørgeren at optage en skriftlig forespørgsel på forslaget til dagsordenen for det næste møde i udvalget. Formanden har imidlertid en skønsbeføjelse til under hensyntagen til de politiske prioriteter at foreslå rækkefølgen for arbejdet på mødet og den nærmere procedure (f.eks. en procedure uden forhandling, eventuelt med vedtagelse af en afgørelse om, hvilke yderligere skridt der skal tages, eller en henstilling om at udsætte punktet til et senere møde).

"

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik