Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 93kWORD 30k
Torstai 10. toukokuuta 2012 - Bryssel
Vastaamatta jääneiden kirjallisesti vastattavien kysymysten käsittely valiokunnassa (työjärjestyksen 117 artiklan 3 kohdan tulkinta)
P7_TA(2012)0204

Euroopan parlamentin päätös 10. toukokuuta 2012 vastaamatta jääneiden kirjallisesti vastattavien kysymysten käsittelystä valiokunnassa (työjärjestyksen 117 artiklan 3 kohdan tulkinta)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajan 27. huhtikuuta 2012 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 211 artiklan,

1.  päättää lisätä työjärjestyksen 117 artiklan 3 kohtaan tulkinnan seuraavasti:"

Koska valiokunnan puheenjohtajalla on toimivalta kutsua valiokunnan kokous koolle 193 artiklan 1 kohdan nojalla, hänellä on toimivalta päättää koolle kutsumansa kokouksen esityslistaluonnoksesta valiokunnan työskentelyn sujuvaksi organisoimiseksi. Tämä toimivalta ei kuitenkaan vaikuta 117 artiklan 3 kohdassa määrättyyn velvollisuuteen ottaa kirjallisesti vastattava kysymys sen laatijan pyynnöstä valiokunnan seuraavan kokouksen esityslistaluonnokseen. Puheenjohtajalla on kuitenkin harkintavalta tehdä poliittiset painopistealueet huomioon ottaen ehdotus kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksestä sekä menettelytavoista (esimerkiksi menettely ilman keskustelua ja mahdollisesti jatkotoimia koskevan päätöksen tekeminen tai tarvittaessa suositus kohdan siirtämisestä myöhempään kokoukseen).

"

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö