Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0128(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0440/2011

Esitatud tekstid :

A7-0440/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/05/2012 - 6.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0206

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 36k
Teisipäev, 22. mai 2012 - Strasbourg
Ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad *
P7_TA(2012)0206A7-0440/2011

Euroopa Parlamendi 22. mai 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 975/98 ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (COM(2011)0296 – C7-0189/2011 – 2011/0128(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2011)0296),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 128 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0189/2011),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0440/2011),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1
Määrus (EÜ) 975/98
Artikkel 1g – lõige 2
2.  Lõike 1 kohaldamisel edastab emiteeriv liikmesriik komisjonile euromüntide uue kujunduse kavandi vähemalt kuus kuud enne kavandatud käibelelaskmiskuupäeva. Käesoleva määruse sätete järgimist kontrollib komisjon viivitamata ja hiljemalt kümne tööpäeva jooksul.
2.  Lõike 1 kohaldamisel edastab emiteeriv liikmesriik komisjonile euromüntide uue kujunduse kavandi vähemalt kuus kuud enne kavandatud käibelelaskmiskuupäeva. Käesoleva määruse sätete järgimist kontrollib komisjon viivitamata ja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. Komisjon teavitab teisi liikmesriike ja Euroopa Keskpanka oma tähelepanekutest 10 tööpäeva jooksul pärast kontrolli läbiviimist.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika