Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2658(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0235/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/05/2012 - 10.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0221

Приети текстове
PDF 292kWORD 60k
Четвъртък, 24 май 2012 г. - Страсбург
Положението в Украйна, случаят на Юлия Тимошенко
P7_TA(2012)0221RC-B7-0235/2012

Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно Украйна (2012/2658(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Украйна, по специално от 9 юни 2011 г.(1), от 27 октомври 2011 г.(2) и от 1 декември 2011 г.(3)

–  като взе предвид резолюцията на Парламентарната асамблея Евронест от 3 април 2012 г. относно положението на Юлия Тимошенко,

–  като взе предвид изявлението на върховния представител Катрин Аштън от 26 април 2012 г. относно положението на Юлия Тимошенко,

–  като взе предвид изявлението относно Европейското първенство по футбол през 2012 г. на Андрула Василиу, член на Европейската комисия, отговарящ за спорта, от 4 май 2012 г.,

–  като взе предвид изявлението на полския президент Бронислав Коморовски от 9 май 2012 г., че Европейското първенство по футбол през 2012 г. следва да бъде проведено,

–  като взе предвид Доклада за напредъка относно изпълнението на европейската политика за съседство в Украйна, публикуван на 15 май 2012 г.(4),

–  като взе предвид заключенията на срещата на Съвета за сътрудничество между ЕС и Украйна от 15 май 2012 г.,

–  като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище на Източното партньорство, проведена в Прага на 7 май 2009 г.,

–  като взе предвид приключването на преговорите между ЕС и Украйна по Споразумение за асоцииране, включително преговорите за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), и парафирането на същото споразумение,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейския съюз и Украйна, влязло в сила на 1 март 1998 г.(5), и продължаващите преговори по Споразумение за асоцииране, чиято цел е да замести СПС,

–  като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Украйна е държава със стратегическо значение за ЕС; като има предвид, че размерът на Украйна, нейните ресурси, население и географско местоположение я отличават в Европа, като я правят ключов регионален фактор със значително влияние по отношение на сигурността, стабилността и благоденствието на целия континент, поради което тя следва да поеме своя дял от политическата отговорност;

Б.  като има предвид, че положението с правата на човека в Украйна, спазването на гражданските свободи и на основните свободи, и зачитането на принципите на правовата държава, включително справедливи, безпристрастни и независими съдебни производства, и акцентирането върху вътрешната реформа, са предварителни условия за по-нататъшното развитие на отношенията между ЕС и Украйна;

В.  като има предвид, че подписването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, включително ЗВЗСТ, ще бъде важно за европейските перспективи на Украйна; като има предвид, че колкото повече общи ценности споделя Украйна с ЕС и колкото повече реформи провежда в духа на споразумението, толкова по-дълбоки ще стават нейните връзки с ЕС; като има предвид, че също така за ЕС е от голямо значение да разшири пространството на просперитет и на съблюдаване на принципите на правовата държава по източната си граница, значителна част от която представлява границата с Украйна;

Г.  като има предвид, че в Украйна все още не е проведена всеобхватна реформа на някои части от съдебната система, нито се прилагат мерки, гарантиращи зачитането на принципите на правовата държава в наказателните разследвания и преследвания, включително принципа за справедливи, безпристрастни и независими съдебни производства, като има предвид, че тези реформи трябва да бъдат разработени в тясно сътрудничество с Венецианската комисия; като има предвид, че решението по касационната жалба на госпожа Тимошенко срещу решението на Печерския окръжен съд в Киев се очаква на 26 юни 2012 г.;

Д.  като има предвид, че осъждането на 11 октомври 2011 г. на бившия министър-председател на Украйна Юлия Тимошенко на седем години лишаване от свобода и процесите срещу други висши служители от предишното правителство не са приемливи и представляват акт на избирателно правосъдие; като има предвид, че се отбелязват сериозни недостатъци по отношение на независимостта на съдебните органи и липсата на реформа във всички фази на съдебното производство: предварително разследване, процес, присъда, задържане и обжалване;

Е.  като има предвид, че ЕС продължава да подчертава необходимостта от спазване на принципите на правовата държава, които включват справедливи, безпристрастни и независими съдебни процеси, като същевременно се избягва опасността от създаване на каквото и да е впечатление, че съдебните мерки се използват избирателно; като има предвид, че ЕС счита, че тези принципи са особено важни в страна, която се стреми към по-дълбоки договорни отношения въз основа на политическо асоцииране;

Ж.  като има предвид, че корупцията и злоупотребата с власт продължават да бъдат широко разпространено явление в Украйна и изискват категоричен отговор от страна на органите под формата на изправяне на отговорните лица пред съда; като има предвид, че наказателните преследвания и разследванията трябва да бъдат безпристрастни и независими, и не трябва да бъдат използвани за политически цели;

З.  като има предвид, че в предварителния си доклад датският Хелзинкски комитет за правата на човека, който наблюдава съдебното производство срещу Юлия Тимошенко, констатира съществени недостатъци от страна на украинската система на наказателно правораздаване, които са повлияли отрицателно на защитата на индивидуалните права на човека и правовата държава;

И.  като има предвид, че европейската перспектива на Украйна трябва да се основава на политика на систематични и необратими реформи в редица важни институционални, политически, икономически и социални области; като има предвид, че важни реформи вече са проведени или са в процес на провеждане, докато други все още следва да бъдат извършени; като има предвид, че рамката, зададена от Споразумението за асоцииране, ще предостави на Украйна инструмент за модернизация с решаващо значение и пътна карта, осигуряваща насоки за провеждане на вътрешнодържавни реформи, а също така и инструмент за национално помирение, което ще помогне на страната да преодолее неотдавнашните отрицателни тенденции, да превъзмогне съществуващите разделения в украинското общество, като го обедини около целта, свързана с европейската перспектива, въз основа на ценностите на демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и доброто управление;

Й.  като има предвид, че през юни съвместно с Полша Украйна ще бъде домакин на Европейското първенство по футбол за 2012 г.; като има предвид, че до този момент високопоставени европейски политици обявиха, че няма да посетят срещите, които ще се проведат в Украйна, но не са призовали за бойкот на срещите от Европейското първенство по футбол;

1.  Подчертава, че една от неговите основни външнополитически цели е засилване и насърчаване на отношенията с Украйна и укрепване на Европейската политика за съседство (ЕПС), чиято е насочена към поощряване на политическите, икономическите и културните връзки на съответните страни с ЕС и неговите държави членки; подчертава факта, че подписването и ратифицирането на Споразумението за асоцииране и неговото ефективно прилагане ще изискват подобряване на положението с правата на човека, включително декриминализиране на политическите решения съгласно реформиран наказателен кодекс, напредък в спазването на принципите на правовата държава и в посока стабилна демокрация, като се прекрати потискането на политическата опозиция и при провеждането на свободни, честни и прозрачни избори;

2.  Подчертава, че настоящите проблеми в отношенията между Украйна и Европейския съюз могат да бъдат решени само въз основа на ясна воля от страна на украинските органи да проведат и изпълнят необходимите реформи, по-специално в рамките на правната и съдебната система, с цел пълно придържане към принципите на демокрацията и зачитане на правата на човека и основните свободи, правата на малцинствата и принципите на правовата държава; призовава в този процес на реформи да бъде дадена активна и ефективна подкрепа от страна на институциите на Европейския съюз, както и от Съвета на Европа и неговата Венецианска комисия;

3.  Отново изразява загриженост относно съдебните производства срещу бивши и настоящи висши правителствени длъжностни лица, които не са проведени в съответствие с европейските стандарти за справедливост, безпристрастност, прозрачност и независимост; призовава за безусловното незабавно освобождаване на всички затворници, осъдени по политически причини, включително на лидери на опозицията;

4.  Изразява неодобрение спрямо осъждането на бившия министър-председател Юлия Тимошенко; подчертава, че укрепването на правовата държава и на независима съдебна система, както и започването на надеждна борба с корупцията, са от изключително значение не само за задълбочаването на взаимоотношенията между ЕС и Украйна, но също и за консолидирането на демокрацията в Украйна;

5.  Призовава украинските органи да правят разлика между политическа и наказателна отговорност и да променят съответно действащия наказателен кодекс; подчертава, че демократичната борба за политически решения трябва да се води в парламента, с участието на гласоподавателите в свободни избори, и не трябва да бъде разрушавана от личностни или политически мотивирани актове на наказателно преследване и от манипулирани решения на наказателните съдилища;

6.  Призовава украинските органи да изяснят положението на осъдените по политически причини затворници преди началото на предизборната кампания;

7.  Призовава украинските органи да гарантират безпристрастността и прозрачността на касационния процес по делото срещу госпожа Тимошенко, който следва да се проведе в съответствие с характерните за Европа честни и справедливи стандарти и практики, и изисква прекратяване на използването на избирателно правосъдие спрямо политически и други опоненти; осъжда факта, че Върховният специализиран съд на Украйна по наказателни и граждански дела е отложил решението си по касационната жалба на госпожа Тимошенко срещу решението на Печерския окръжен съд в Киев; отбелязва отлагането на касационното изслушване по делото на Юлия Тимошенко за 26 юни 2012 г., изразява съжаление относно забавянето и отправя предупреждение относно протакането на надлежното съдебно производство;

8.  Настоятелно призовава украинските органи да гарантират пълно зачитане на правото на всички осъдени по политически причини затворници, включително госпожа Тимошенко, господин Луценко и господин Ивашченко, на подходяща медицинска помощ в съответна институция, правото на неограничен достъп до адвокатите им и правото да бъдат посещавани от роднини и други лица, като посланика на ЕС; подчертава необходимостта Украйна да зачита напълно правната защита и правата на човека на подсъдимите и задържаните, включително правото на медицински грижи, в съответствие с международните стандарти; осъжда използването на сила от охраната на затвора срещу Юлия Тимошенко и припомня задължението на Украйна бързо и безпристрастно да разгледа всички жалби за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне;

9.  Призовава украинските органи да образуват независима и безпристрастна международна правна група, която да докладва за евентуални нарушения на основните права и свободи в случаите на Юлия Тимошенко и други членове на нейното правителство; със задоволство отбелязва резултатите от срещата на председателя на Европейския парламент Мартин Шулц и министър-председателя на Украйна Микола Азаров и очаква украинските органи да отговорят на предложението, по което беше постигнато съгласие, чрез предоставяне на насоки за бързото му прилагане с цел гарантиране, в сътрудничество с и в подкрепа на медицинския екип Charité, на подходящо медицинско лечение на Юлия Тимошенко, както и на съдебен контрол от страна на влиятелно и компетентно лице от ЕС на апелативните и касационните процеси, както и на бъдещите процеси срещу бившия министър-председател на Украйна;

10.  Приветства факта, че госпожа Тимошенко е била прехвърлена от Качановския затвор в болница по нейно собствено решение и отбелязва скорошното посещение от международни медицински експерти;

11.  Настоява, че всички съдебни производства срещу бивши и настоящи високопоставени правителствени длъжностни лица трябва да бъдат провеждани в съответствие с европейските стандарти за справедливост, безпристрастност, прозрачност и независимост; осъжда факта, че украинските органи завеждат нови политически мотивирани дела срещу госпожа Тимошенко и други, противно на принципите на правовата държава.

12.  Изразява тревога относно състоянието на демократичните свободи, както и относно практиката на използване на държавни институции за партийни цели и политическо отмъщение;

13.  Подчертава изключително важното значение на свободните, честни и прозрачни парламентарни избори в Украйна по-късно тази година, включително правото на лидерите на опозицията да вземат участие, както и необходимостта от поддържане на сериозна ангажираност към демократичните ценности и принципите на правовата държава, включително в периода между изборите; призовава Европейския парламент да участва самостоятелно в международна мисия за наблюдение на избори, за да наблюдава следващите парламентарни избори;

14.  Припомня на украинските органи необходимостта от всеобхватни реформи, които трябва да бъдат проведени с оглед подпомагането на процеса на доближаване на Украйна до европейските норми и стандарти; подчертава, че сближаването между Украйна и ЕС следва да бъде изградено върху ангажираността на страната към ценностите и свободите на ЕС; подчертава, че един от основните стълбове на тези стандарти трябва да е независимата съдебна власт;

15.  Подчертава, че пълното спазване на законодателството в областта на правата на човека и установяването на основните стандарти на ОССЕ би засилило доверието в украинското председателство на ОССЕ, което предстои през 2013 г.;

16.  Като изразява своята надежда за успеха на Европейското първенство по футбол през 2012 г. в Полша и Украйна, призовава европейските политици, които имат желание да посетят мачовете от Евро 2012 в Украйна да оповестят публично своята осведоменост относно политическото положение в страната и да търсят възможности да посетят задържаните по политически причини в затворите или да присъстват в лично качество, а не като VIP лица;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на ЕСВД, Съвета, Комисията, държавите членки, президента, правителството и парламента на Украйна, както и на парламентарните асамблеи на Съвета на Европа и на ОССЕ.

(1) Приети текстове, P7_TA(2011)0272.
(2) Приети текстове, P7_TA(2011)0472.
(3) Приети текстове, P7_TA(2011)0545.
(4) SWD(2012)0124.
(5) OВ L 49, 19.2.1998 г., стр. 1

Правна информация - Политика за поверителност