Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2657(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0234/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/05/2012 - 10.3

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0222

Texte adoptate
PDF 291kWORD 67k
Joi, 24 mai 2012 - Strasbourg
Combaterea homofobiei în Europa
P7_TA(2012)0222RC-B7-0234/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 24 mai 2012 referitoare la combaterea homofobiei în Europa (2012/2657(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, Pactul internațional privind drepturile civile și politice, Convenția cu privire la drepturile copilului și Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–  având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5) și articolele 6, 7, 21 și 27 din Tratatul privind Uniunea Europeană, articolele 10 și 19 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Setul de instrumente pentru promovarea și protejarea exercitării tuturor drepturilor omului de către persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale și transgender (LGBT) adoptat de Grupul de lucru pentru drepturile omului al Consiliului Uniunii Europene,

–  având în vedere Rezoluția 1728 din 29 aprilie 2010 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind discriminarea bazată pe orientarea sexuală și identitatea de gen, precum și Recomandarea CM/Rec(2010)5 din 31 martie 2010 a Comitetului Miniștrilor privind măsurile de combatere a discriminării pe motive de orientare sexuală sau identitate de gen,

–  având în vedere Raportul din noiembrie 2010 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, intitulat „Homofobia, transfobia și discriminarea pe motive de orientare sexuală și identitate de gen”,

–  având în vedere Rezoluția sa anterioară din 18 aprilie 2012 referitoare la drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în domeniu, inclusiv implicațiile pentru politica strategică a UE în domeniul drepturilor omului(1),

–  având în vedere Rezoluția sa anterioară din 14 decembrie 2011 referitoare la apropiatul Summit UE-Rusia(2),

–  având în vedere Rezoluția sa anterioară din 28 septembrie 2011 referitoare la drepturile omului, orientarea sexuală și identitatea de gen la Organizația Națiunilor Unite(3),

–  având în vedere Rezoluția sa anterioară din 19 ianuarie 2011 referitoare la încălcarea dreptului la libertatea de exprimare și discriminarea pe motive de orientare sexuală în Lituania(4),

–  având în vedere Rezoluția sa anterioară din 17 septembrie 2009 referitoare la legea lituaniană privind protecția minorilor împotriva efectelor dăunătoare ale informațiilor publice(5),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la homofobie, în special Rezoluția din 26 aprilie 2007 privind homofobia în Europa(6), Rezoluția din 15 iunie 2006 privind intensificarea violenței rasiste și homofobe în Europa(7) și Rezoluția din 18 ianuarie 2006 privind homofobia în Europa(8),

–  având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană este fondată pe valori precum respectul pentru demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectul pentru drepturile omului, inclusiv pentru drepturile persoanelor aparținând minorităților, și trebuie să afirme și să promoveze aceste valori în relațiile cu comunitatea internațională;

B.  întrucât homofobia se definește prin frica și aversiunea iraționale bazate pe prejudecăți față de homosexualitatea feminină și masculină și față de persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale și transgender (LGBT) și este similară rasismului, xenofobiei, antisemitismului și sexismului și întrucât homofobia se manifestă în diferite forme în sfera publică și privată, de exemplu prin discursurile de instigare la ură și la discriminare, prin ridiculizare și violență verbală, psihologică și fizică, prin persecuții și crime, prin discriminare cu încălcarea principiului egalității și prin limitări nejustificate și nerezonabile ale drepturilor, acestea fiind adesea ascunse în spatele unor justificări bazate pe ordinea publică, pe libertatea religioasă și pe dreptul la obiecție pe motive de conștiință;

C.  întrucât în Rusia au fost adoptate legi penale și administrative împotriva „propagandei homosexuale” în regiunea Riazan în 2006, în Arhangelsk în 2011, în Kostroma și Sankt Petersburg în 2012, iar regiunile Novosibirsk, Samara, Kirov, Krasnoyarsk și Kaliningrad examinează în prezent astfel de proiecte de lege; întrucât aceste legi prevăd diferite amenzi de până la 1 270 EUR pentru persoanele fizice și de până la 12 700 EUR pentru asociații și companii și întrucât Duma de Stat examinează un proiect de lege similar;

D.  întrucât în Ucraina Parlamentul examinează în prezent două proiecte de lege depuse în 2011 și 2012 care vizează încadrarea ca infracțiune a „răspândirii homosexualității”, inclusiv prin „desfășurarea de reuniuni, marșuri, acțiuni, demonstrații și evenimente de masă care au drept scop distribuirea intenționată a unor informații pozitive despre homosexualitate” și care prevăd amenzi și pedepse de până la cinci ani de închisoare și întrucât Comisia pentru libertatea de exprimare și de informare a Parlamentului ucrainean sprijină aceste proiecte de lege;

E.  întrucât în Moldova orașele Bălți, Sorochi, Drochia, Cahul, Ceadîr Lunga și Hiliuți, precum și raioanele Anenii Noi și Basarabeasca au adoptat recent legi pentru interzicerea „propagandei agresive a orientărilor sexuale netradiționale” și, într-un caz, a „activităților musulmane”; întrucât astfel de măsuri au fost deja declarate neconstituționale de Cancelaria de Stat în cazul Chetriș;

F.  întrucât în Lituania este în continuare neclar dacă canalele de informare publică pot sau nu pot promova acceptarea homosexualității, după adoptarea Legii privind protecția minorilor împotriva efectelor dăunătoare ale informațiilor publice, modificată în 2010;

G.  întrucât un membru al Consiliului Municipal al orașului Riga a depus recent în Letonia un proiect de lege în vederea interzicerii „propagandei homosexuale”, urmărind interzicerea desfășurării marșului „Baltic Pride” din 2012 și întrucât această propunere nu a fost încă examinată;

H.  întrucât partidul maghiar de extremă dreaptă Jobbik a depus recent mai multe proiecte de lege pentru a încadra ca infracțiune „propagarea tulburărilor de comportament sexual”, iar Fidesz a depus în Consiliul Municipal al orașului Budapesta, în anticiparea marșului homosexualilor din acest oraș, un proiect de ordonanță locală pentru „a limita marșurile obscene” și întrucât aceste propuneri au fost în cele din urmă abandonate;

I.  întrucât Delegația UE în Moldova și-a exprimat „regretul profund și preocuparea” cu privire la „aceste manifestări de intoleranță și de discriminare”;

J.  întrucât Comisia și-a afirmat angajamentul de a asigura respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în UE și a declarat că homofobia nu își are locul în Europa;

K.  întrucât homofobia continuă să se manifeste în statele membre și în țările terțe sub formă de crime și prin interzicerea marșurilor de afirmare a homosexualilor și a marșurilor în favoarea egalității, prin utilizarea publică a unui limbaj incendiar ori amenințător sau care incită la ură, prin incapacitatea poliției de a asigura protecția adecvată și prin demonstrațiile violente autorizate ale grupurilor homofobe;

L.  întrucât Parlamentul susține în continuare în mod ferm principiul egalității și combaterea discriminării pe motive de orientare sexuală și identitate de gen în UE și, în mod deosebit, se pronunță pentru adoptarea directivei Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, care a fost blocată din cauza obiecțiilor formulate de unele state membre; întrucât Parlamentul susține în continuare viitoarele propuneri privind recunoașterea reciprocă a efectelor actelor de stare civilă, viitoarea revizuire a Deciziei-cadru privind rasismul și xenofobia în vederea includerii infracțiunilor de natură homofobă, precum și o foaie de parcurs cuprinzătoare privind egalitatea fără discriminare pe motive de orientare sexuală și identitate de gen;

Situația în Uniunea Europeană

1.  condamnă cu fermitate orice formă de discriminare pe motive de orientare sexuală și identitate de gen și regretă profund faptul că drepturile fundamentale ale persoanelor LGBT nu sunt întotdeauna pe deplin respectate în Uniunea Europeană; prin urmare, invită statele membre să se asigure că persoanele LGBT beneficiază de protecție împotriva discursurilor de incitare la ură și a violenței homofobe și să garanteze faptul că partenerii de același sex se bucură de același respect, demnitate și protecție ca și restul societății; îndeamnă statele membre și Comisia să condamne cu fermitate discursurile homofobe de instigare la ură sau incitarea la ură și violență și să se asigure că libertatea de a demonstra, garantată de toate tratatele privind drepturile omului, este respectată în practică;

2.  invită Comisia să revizuiască Decizia-cadru privind rasismul și xenofobia pentru a-i consolida și extinde domeniul de aplicare în vederea includerii infracțiunilor motivate de ura provocată de orientarea sexuală, identitatea de gen și exprimarea sexuală;

3.  invită Comisia să se asigure că discriminarea pe motive de orientare sexuală este interzisă în toate sectoarele, completând pachetul de măsuri antidiscriminare bazate pe articolul 19 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  invită Comisia și statele membre să se asigure că Directiva 2004/38/CE privind libera circulație este pusă în aplicare fără niciun fel de discriminare bazată pe orientarea sexuală și să propună măsuri pentru recunoașterea reciprocă a efectelor actelor de stare civilă, pe baza principiului recunoașterii reciproce;

5.  atrage atenția asupra concluziilor Raportului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE, intitulat „Homofobia, transfobia și discriminarea pe motive de orientare sexuală și identitate de gen”; invită Comisia și statele membre să pună în aplicare avizele cuprinse în acest raport în cea mai mare măsură posibil;

6.  invită Comisia să examineze cu atenție rezultatele viitoare ale studiului european realizat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale cu privire la persoanele LGBT și să ia măsurile care se impun;

7.  invită Comisia să se asigure că raportul anual privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale include o strategie pentru consolidarea protecției drepturilor fundamentale în UE, inclusiv informații complete și cuprinzătoare privind incidența homofobiei în statele membre și propuneri de soluții și de acțiuni pentru combaterea acesteia;

8.  își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a elabora o foaie de parcurs cuprinzătoare privind egalitatea fără discriminare pe motive de orientare sexuală sau identitate de gen;

9.  consideră că drepturile fundamentale ale persoanelor LGBT pot fi mai bine protejate dacă acestea au acces la instituții juridice precum concubinajul, parteneriatul civil sau căsătoria; salută faptul că 16 state membre oferă în prezent aceste opțiuni și invită și alte state membre să examineze posibilitatea de a proceda la fel;

Legile homofobe și libertatea de exprimare în Europa

10.  este foarte preocupat de evoluțiile care restrâng libertatea de exprimare și de întrunire, pe baza unor concepții greșite despre homosexualitate și transgenderism; consideră că statele membre ar trebui să aibă o atitudine exemplară în aplicarea și protejarea drepturilor fundamentale în Europa;

11.  regretă faptul că legile de acest tip sunt deja utilizate pentru a aresta și amenda cetățenii, inclusiv heterosexuali, care își exprimă sprijinul, toleranța sau acceptarea față de persoanele LGBT; de asemenea, regretă faptul că aceste legi legitimează homofobia și, uneori, violența, așa cum a fost cazul atacului violent de la Sankt Petersburg din 17 mai 2012 îndreptat asupra unui autobuz care transporta activiști LGBT;

12.  condamnă violența și amenințările îndreptate împotriva marșului homosexualilor de la Kiev din 20 mai 2012, cu ocazia căruia doi lideri ai marșului au fost bătuți, ceea ce a dus la anularea marșului; reamintește faptul că acordurile cu UE depind de respectarea drepturilor fundamentale menționate în tratate și, prin urmare, invită Ucraina să introducă legi antidiscriminare, inclusiv împotriva discriminării pe motive de orientare sexuală; consideră că actualele evoluții din Ucraina nu sunt în concordanță cu această cerință; invită autoritățile ucrainene să revoce imediat proiectele de lege respective, să propună legi împotriva discriminării, inclusiv a discriminării bazate pe orientarea sexuală, și să își ia angajamentul că vor face posibilă anul viitor organizarea în condiții de siguranță a marșului homosexualilor de la Kiev;

13.  subliniază faptul că termenul de „propagandă” este arareori definit; este consternat de actele demonstrabile de autocenzură ale mass-mediei, de faptul că cetățenii sunt intimidați și se tem să își exprime opiniile, precum și de faptul că asociațiile și companiile care utilizează simboluri asociate comunității LGBT, cum ar fi curcubeul, pot fi urmărite în justiție;

14.  subliniază faptul că aceste legi și propuneri sunt în contradicție cu Pactul internațional privind drepturile civile și politice, care exclude legile și practicile discriminatorii(9) bazate pe orientarea sexuală și la care Rusia, Ucraina, Moldova și toate statele membre ale UE sunt părți; invită Consiliul Europei să investigheze aceste încălcări ale drepturilor omului, să verifice compatibilitatea acestor cazuri cu angajamentele asumate în calitate de membru al Consiliului Europei și cu Convenția europeană a drepturilor omului și să ia măsurile care se impun;

15.  subliniază faptul că educația este un element-cheie și, prin urmare, consideră că este necesară o bună educație sexuală, care să fie accesibilă și bazată pe respect; îndeamnă statele membre și Comisia să intensifice combaterea homofobiei prin educație, precum și prin mijloace administrative, judiciare și legislative;

16.  subliniază în final că instanțele juridice naționale și internaționale au susținut constant că preocupările legate de morala publică nu justifică tratamentul diferențiat, inclusiv în ceea ce privește libertatea de exprimare; atrage atenția asupra faptului că în marea majoritate a țărilor europene nu există astfel de legi și că societățile lor sunt prospere, diversificate și bazate pe respectul reciproc;

17.  invită autoritățile de resort din Rusia, Ucraina, Moldova și din toate statele membre ale UE să dea dovadă de respect față de principiul nediscriminării și să garanteze respectarea sa, precum și să reexamineze legile și propunerile respective din perspectiva dreptului internațional al drepturilor omului și al angajamentelor asumate în temeiul acestuia;

18.  invită Comisia, Consiliul și Serviciul European de Acțiune Externă să ia act de aceste interdicții și să le condamne, în special în contextul afacerilor interne, al dialogului bilateral și al Politicii europene de vecinătate; de asemenea, invită Consiliul Uniunii Europene și Serviciul European de Acțiune Externă să ridice această problemă în forurile internaționale relevante, cum ar fi Consiliul Europei, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Organizația Națiunilor Unite;

o
o   o

19.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei Europene, Consiliului Uniunii Europene, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei, guvernelor și parlamentele statelor membre, guvernelor și parlamentelor naționale ale Rusiei și Ucrainei, parlamentelor regionale din Rusia menționate în prezenta rezoluție și consiliilor locale din Moldova menționate în prezenta rezoluție.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2012)0126.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2011)0575.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2011)0427.
(4) JO C 136 E, 11.5.2012, p. 50.
(5) JO C 224 E, 19.8.2010, p. 18.
(6) JO C 74 E, 20.3.2008, p. 776.
(7) JO C 300 E, 9.12.2006, p. 491.
(8) JO C 287 E, 24.11.2006, p. 179.
(9) Toonen/Australia, Comunicarea nr. 488/1992, doc. ONU CCPR/C/50/D/488/1992 (1994); Young/ Australia, Comunicarea nr. 941/2000, doc. ONU CCPR/C/78/D/941/2000 (2003); X/Columbia, Comunicarea nr. 1361/2005, doc. ONU CCPR/C/89/D/1361/2005 (2007).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate