Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2654(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0252/2012

Разисквания :

PV 24/05/2012 - 15.2
CRE 24/05/2012 - 15.2

Гласувания :

PV 24/05/2012 - 16.2

Приети текстове :

P7_TA(2012)0228

Приети текстове
PDF 294kWORD 51k
Четвъртък, 24 май 2012 г. - Страсбург
Азербайджан
P7_TA(2012)0228RC-B7-0252/2012

Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно положението с правата на човека в Азербайджан (2012/2654(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Азербайджан, и по-специално тези относно правата на човека,

–  като взе предвид своята резолюция от 18 април 2012 г., съдържаща препоръка до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите по Споразумението за асоцииране между ЕС и Азербайджан(1),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и Азербайджан, което влезе в сила през 1999 г., и текущите преговори между двете страни за ново споразумение за асоцииране, което да замести предишното споразумение,

–  като взе предвид съвместното съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 15 май 2012 г., озаглавено „Осъществяване на нова европейска политика на съседство“,

–  като взе предвид новата Национална програма за действие за по-ефективна защита на правата на човека и свободите в Република Азербайджан, одобрена от президента на Азербайджан на 27 декември 2011 г.,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Азербайджан участва активно в Европейската политика на съседство и в Източното партньорство, като е поел ангажимент за зачитане на принципите на демокрацията, правата на човека и правовата държава, които са основни ценности за тези две инициативи; все пак, като има предвид, че положението с правата на човека в Азербайджан като цяло непрекъснато се влошава през последните няколко години, независимо от ангажиментите, включени в Европейския план за действие за политиката на съседство, като все повече се увеличават натискът и заплахите към неправителствени организации и независими медии, което е причина за широко разпространеното чувство на страх сред опозиционните сили и защитниците на правата на човека, както и сред младежките активисти и активистите от социалните мрежи, и което води до самоцензуриране на журналистите;

Б.  като има предвид, че на 15 май 2012 г. в столицата Баку полицията потуши мирните протести, призоваващи за освобождаване на политическите затворници преди провеждането на конкурса за песен „Евровизия“ на 26 май 2012 г. в Азербайджан; като има предвид, че използването на насилие срещу мирни демонстранти представлява модел на поведение на азербайджанските органи, който сигнализира за неизпълнение на ангажиментите, поети от Азербайджан към ЕС и в рамките на Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ);

В.  като има предвид, че независими журналисти, защитници на правата на човека и други лица, които желаят да изразят мнението си, да разследват въпроси от обществен интерес или да критикуват държавни органи в Азербайджан, биват нападани, тормозени, заплашвани или лишавани от свобода, като случаите с журналистите Идрак Абасов и Хадиджа Исмаилова са особено тревожни;

Г.  като има предвид, че Елнур Месидли, активист и член на опозиционната партия Народен фронт, беше освободен от затвора на 16 май 2012 г.;

Д.  като има предвид, че конкурсът за песен „Евровизия“ 2012, който ще се проведе на 26 май 2012 г. в Баку, следва да представлява възможност за Азербайджан да покаже своя ангажимент към демокрацията и правата на човека;

Е.  като има предвид, че стотици имоти бяха отчуждени по един непрозрачен и безотговорен начин и хиляди собственици на жилища в Баку бяха насилствено изгонени заради благоустройствени проекти, включително и в квартала близо до площада на Националния флаг, където се намира Кристалната зала в Баку – мястото, където ще се проведе конкурсът за песен „Евровизия“ 2012, наред с други бъдещи събития;

Ж.  като има предвид, че свободата на пресата и медиите често не се зачита; като има предвид, че неограничената дигитална свобода, включително свободата на словото и свободата на онлайн събрания, практически не е гарантирана;

З.  като има предвид, че Азербайджан е непостоянен член в Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации за периода 2012 - 2013 г. и че се е ангажирал да зачита ценностите, провъзгласени в Хартата на ООН за правата на човека;

И.  като има предвид, че Азербайджан е член на Съвета на Европа и е подписал Европейската конвенция за правата на човека;

1.  Призовава органите на Азербайджан незабавно да преустановят всички действия, насочени към потъпкване на свободата на словото и свободата на събранията, тъй като това е несъвместимо с ангажиментите на Азербайджан по отношение на демокрацията, защитата на правата на човека и основните свободи;

2.  Осъжда бруталния побой, нанесен от полицията и от охраната на държавната петролна компания SOCAR над Идрак Абасов, журналист от вестник „Зеркало“ и от Института за свобода и сигурност на репортерите, когато той е заснемал разрушаването на къщи в селището Сулутапа в Баку;

3.  Осъжда кампанията за изнудване и сплашване на разследващата журналистка Хадиджа Исмаилова във връзка с разследването на твърденията за бизнес интереси на семейството на президента Алиев;

4.  Отбелязва продължаващите разследвания, започнати от органите на Азербайджан по случаи на нападения срещу журналисти; призовава органите да гарантират ефективно разследване на тези инциденти и наказателно преследване на извършителите на тези нападения;

5.  Призовава органите на Азербайджан да разрешат мирните протести и да забранят полицейската намеса в работата на журналистите, отразяващи демонстрациите;

6.  Осъжда тормоза, заплахите и насилието срещу журналисти и други лица, които изразяват възгледите си по мирен начин; призовава органите незабавно да освободят от затвора или от предварително задържане лицата, които са задържани по политически мотивирани обвинения, включително шестима журналисти ‐ Anar Bayramli, Ramil Dadashov, Vugar Gonagov, Zaur Guliyev, Aydin Janiyev и Avaz Zeynalli, активиста на социалните медии Bakhtiyar Hajiyev, адвоката и лидер на НПО Vidadi Isganderov, активиста за правата на човека и адвокат Taleh Khasmammadov и активистите, задържани по различни политически мотивирани обвинения, свързани с мирните протести през април 2011 г.;

7.  Припомня своята позиция, че споразумението за асоцииране между ЕС и Азербайджан, по което понастоящем се водят преговори, следва да включва клаузи и референтни критерии за защитата и насърчаването на правата на човека, особено по отношение на свободата на медиите и правото на свобода на изразяване на мнение, свободата на сдруженията и събранията, които отразяват принципите и правата, залегнали в конституцията на Азербайджан и задълженията, поети от Азербайджан в рамките на Съвета на Европа и ОССЕ;

8.  Изразява своето съпричастие с инициаторите на кампанията „Пеене в подкрепа на демокрацията“ („Sing for Democracy“), стартирана по повод конкурса за песен „Евровизия“, който ще се проведе в Баку, и изразява надежда, че техните действия могат да допринесат за провеждането на належащи демократични реформи и значително подобряване на положението с правата на човека в страната;

9.  Изразява загриженост относно принудителното изселване и разрушаване на сгради във връзка с основен план за възстановяване в Баку, който е отчасти свързан с предстоящия конкурс за песен „Евровизия“; призовава органите на Азербайджан да гарантират, че продължаващото изграждане на нови сгради в Баку е в съответствие с приложимото законодателство и че презаселването на хората се извършва съгласно прозрачни правни процедури и справедливо обезщетение;

10.  Приветства освобождаването от затвора на Elnur Mecidli, член на опозиционната партия „Народен фронт“; призовава правителството на Азербайджан да издаде виза на специалния докладчик на ПАСЕ за политическите затворници, с цел да му се предостави разрешение да посети страната, в съответствие с неговия мандат;

11.  Призовава органите на Азербайджан да гарантират цифровите свободи, включително нецензурирания достъп до информация и комуникация, които са универсални права и са незаменими за правата на човека, като например свободата на изразяване на мнение и достъпа до информация, както и за гарантирането на прозрачност и отчетност в обществения живот;

12.  Призовава органите на Азербайджан да приемат проектозакон относно дискредитирането, който предвижда отмяна на наказателната отговорност за дискредитиране и обида; приветства разискванията относно приемането на такъв закон в азербайджанското общество, тясното сътрудничество с ОССЕ в това отношение, както и намерението на органите на Азербайджан да приемат проектозакона преди края на годината;

13.  Призовава органите на Азербайджан да приведат законодателството относно изборите, свободата на сдруженията и събранията, както и свободата на медиите в съответствие с международните стандарти и да гарантират пълното му прилагане;

14.  Настоятелно призовава органите на Азербайджан да положат повече усилия за реформа на всички аспекти на съдебната система: преследване, производство, задържане и обжалване;

15.  Призовава органите на Азербайджан да изпълнят всички решения на Европейския съд по правата на човека, които се отнасят до Азербайджан;

16.  Призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност / заместник-председател на Европейската комисия, Съвета и Комисията да следят отблизо положението с правата на човека и основните свободи в Азербайджан след провеждането на конкурса за песен „Евровизия“; призовава Съвета да разгледа възможността за налагане на целенасочени санкции срещу лицата, отговорни за нарушения на правата на човека, ако въпросните нарушения продължат;

17.  Категорично осъжда заплахите, отправени от радикални ислямистки организации и лица, към участници в предстоящия конкурс за песен „Евровизия“, и по-специално към лицата ЛГБТ; решително подкрепя светската идентичност на Азербайджан и свободния й избор на ориентация на външната политика;

18.  Категорично осъжда тероризма във всички негови форми и прояви и високо цени приноса на Азербайджан към борбата срещу тероризма и екстремизма на регионално и международно равнище;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, ЕСВД, правителствата и парламентите на Република Азербайджан и държавите членки на ЕС, както и на Съвета на ООН по правата на човека.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0127.

Правна информация - Политика за поверителност