Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 69kWORD 33k
Четвъртък, 24 май 2012 г. - Страсбург
Продължаване и засилване на подкрепата за ваксинирането в развиващите се страни
P7_TA(2012)0230P7_DCL(2012)0004

Декларация на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно продължаване и засилване на подкрепата за ваксинирането в развиващите се страни

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 123 от своя правилник,

A.  като има предвид, че заболяванията, които могат да бъдат предотвратени чрез ваксиниране, включително хепатит, морбили, пневмококови инфекции, ротавирусна диария, полиомиелит и жълта треска, са основна причина за детската смъртност в развиващите се страни;

Б.  като има предвид, че широкото разпространение на заболявания представлява пречка за постигането на устойчиво социално-икономическо развитие;

В.  като има предвид, че е известно, че заболяванията, които могат да бъдат предотвратени чрез ваксиниране, засягат по различен начин мъжете и жените;

Г.  като има предвид, че жените формират петдесет процента от населението в целия свят, както и че развитие и добро здраве не могат да бъдат постигнати, ако се пренебрегва тяхното мнение;

Д.  като има предвид, че основните грижи за здравето – болници, лекари, медицински сестри, медицинско оборудване и т.н. – са жизненоважни и следва да не се пренебрегват;

Е.  като има предвид, че Световният алианс за ваксини и имунизации (GAVI) е признат като много ефикасно средство за постигане на целите, свързани с развитието и предоставянето на хуманитарна помощ;

Ж.  като има предвид, че през изминалото десетилетие GAVI постигна голям напредък в спасяването на човешки живот и във все по-масовото имунизиране в най-бедните държави в света, като в резултат на това са имунизирани 288 милиона деца и е предотвратена смъртта на над пет милиона души в бъдеще;

З.  като има предвид, че въпреки тези постижения всяка година 1,7 милиона деца умират от заболявания, които могат да се предотвратят чрез ваксиниране;

1.  Поздравява Комисията за предоставената от нея подкрепа на GAVI чрез Инструмента за сътрудничество за развитие и Европейския фонд за развитие в периода 2003–2012 г.;

2.  Настоятелно призовава Комисията да поеме траен ангажимент за намаляване броя на смъртните случаи, настъпили в резултат на заболявания, които могат да се предотвратят чрез ваксиниране, в бъдещите си външни действия;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица(1), на парламентите на държавите членки.

(1) Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 1 към протокола от заседанието на 24 май 2012 г. (P7_PV(2012)05-24(ANN1)).

Правна информация - Политика за поверителност