Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/2057(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0181/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0181/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 12/06/2012 - 6.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0232

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 40k
2012. június 12., Kedd - Strasbourg
A 2/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Az EU Szolidaritási Alapjának előirányzatai a 2011. évi olaszországi (Liguria és Toszkána) áradások kezelésére
P7_TA(2012)0232A7-0181/2012

Az Európai Parlament 2012. június 12-i állásfoglalása az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Európai Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (09916/2012 – C7-0123/2012 – 2012/2057(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 37. és 38. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2011. december 1-jén fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3),

–  tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetére, amelyet a Bizottság 2012. március 16-án nyújtott be (COM(2012)0125),

–  tekintettel a Tanács által 2012. május 15-én elfogadott, a 2/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (09916/2012 – C7-0123/2012),

–  tekintettel eljárási szabályzata 75b. és 75e. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0181/2012),

A.  mivel a 2/2012. számú költségvetés-módosítási tervezet az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (a továbbiakban: EUSZA) 18 061 682 EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat igénybevételére vonatkozik a 2011. októberi olaszországi (liguriai és toszkánai) árvíz hatásainak enyhítése céljából,

B.  mivel a 2/2012. számú költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy e költségvetési kiigazítás formálisan bekerüljön a 2012. évi költségvetésbe,

C.  mivel a 2/2012. számú költségvetés-módosítási tervezet – a Bizottság által előterjesztett formájában – a kifizetési előirányzatok szintjének növelését javasolta, mivel az év e korai szakában nem áll rendelkezésre forrás a szükséges kifizetési előirányzatok lehetséges átcsoportosítására,

D.  mivel a Tanács módosította a Bizottság javaslatát, miután ez utóbbi a szükséges összegnek megfelelő, lehetséges átcsoportosítható forrásokat azonosított, amint azt a DEC 9/2012. számú átcsoportosítási kérelmében előterjesztette,

1.  tudomásul veszi a 2/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által előterjesztett formájában, és a Tanács erről szóló álláspontját;

2.  nagy jelentőségűnek tartja a természeti katasztrófa által sújtottaknak szánt pénzügyi támogatás gyors felszabadítását az EUSZA révén, és ezért rendkívül sajnálja, hogy a 2/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetben érintett ügy esetében a költségvetési hatóság másik ága 8 hetet várt álláspontjának elfogadásával, ragaszkodva az Európai Unió működéséről szóló szerződés 1. jegyzőkönyvének álláspontja szerinti értelmezéséhez (a nemzeti parlamentek tájékoztatásának határideje);

3.  felhívja a tagállamokban – mind helyi, mind regionális szinten – érintett feleket és a nemzeti hatóságokat, hogy javítsák a szükségletek értékelését és az EUSZA igénybevétele iránti jövőbeli lehetséges kérelmek koordinálását az EUSZA igénybevételének lehető legnagyobb mértékű felgyorsítása érdekében;

4.  jóváhagyja a 2/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

5.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 2/2012. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint hogy gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetéséről;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(2) HL L 56., 2012.2.29.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat