Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2051(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0182/2012

Předložené texty :

A7-0182/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/06/2012 - 6.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0233

Přijaté texty
PDF 284kWORD 36k
Úterý, 12. června 2012 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU v souvislosti s povodněmi v Ligursku a Toskánsku
P7_TA(2012)0233A7-0182/2012
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (COM(2012)0126 – C7-0078/2012 – 2012/2051(BUD))

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0126 – C7-0078/2012),

  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 26 této dohody,

  s ohledem na nařízení Rady (ES) č.°2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se zřizuje Fond solidarity Evropské unie(2),

  s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o Fondu solidarity EU přijaté v rámci dohodovacího řízení dne 17. července 2008,

  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj

  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0182/2012),

1.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2012/366/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí