29. juni 2015
P7_TA(2012)0241(COR02)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. juni 2012 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning)
(COM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 98kWORD 58k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik