29. kesäkuuta 2015
P7_TA(2012)0241(COR02)
OIKAISU
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta (ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2012 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi)
(COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 94kWORD 58k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö