29 iunie 2015
P7_TA(2012)0241(COR02)
RECTIFICARE
la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 iunie 2012 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus)
(COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 100kWORD 60k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate