29 juni 2015
P7_TA(2012)0241(COR02)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008 (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2012 inför antagandet av ovannämnda förordning)
(COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 96kWORD 58k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy