Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0117(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0054/2012

Внесени текстове :

A7-0054/2012

Разисквания :

PV 11/06/2012 - 19
CRE 11/06/2012 - 19

Гласувания :

PV 13/06/2012 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0241

Приети текстове
PDF 278kWORD 84k
Сряда, 13 юни 2012 г. - Страсбург
Схема от общи тарифни преференции ***I
P7_TA(2012)0241A7-0054/2012
ПОПРАВКИ
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0241),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0116/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид поетия с писмо от 6 юни 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A7-0054/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 юни 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета
P7_TC1-COD(2011)0117

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 978/2012.)

Правна информация - Политика за поверителност