Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0117(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0054/2012

Předložené texty :

A7-0054/2012

Rozpravy :

PV 11/06/2012 - 19
CRE 11/06/2012 - 19

Hlasování :

PV 13/06/2012 - 7.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0241

Přijaté texty
PDF 280kWORD 75k
Středa, 13. června 2012 - Štrasburk
Systém všeobecných celních preferencí ***I
P7_TA(2012)0241A7-0054/2012
OPRAVY
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0241),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0116/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 6. června 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro rozvoj (A7-0054/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. června 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008
P7_TC1-COD(2011)0117

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 978/2012.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí