Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0117(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0054/2012

Texte depuse :

A7-0054/2012

Dezbateri :

PV 11/06/2012 - 19
CRE 11/06/2012 - 19

Voturi :

PV 13/06/2012 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0241

Texte adoptate
PDF 275kWORD 84k
Miercuri, 13 iunie 2012 - Strasbourg
Sistemul de preferințe tarifare generalizate ***I
P7_TA(2012)0241A7-0054/2012
RECTIFICĂRI
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2011)0241),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 207 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0116/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 6 iunie 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerţ internaţional şi avizul Comisiei pentru dezvoltare (A7-0054/2012),

1.  adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi Comisiei, precum şi parlamentelor naţionale.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 iunie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului
P7_TC1-COD(2011)0117

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 978/2012.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate