Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0117(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0054/2012

Ingivna texter :

A7-0054/2012

Debatter :

PV 11/06/2012 - 19
CRE 11/06/2012 - 19

Omröstningar :

PV 13/06/2012 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0241

Antagna texter
PDF 265kWORD 71k
Onsdagen den 13 juni 2012 - Strasbourg
Allmänna preferenssystemet ***I
P7_TA(2012)0241A7-0054/2012
RÄTTELSER
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0241),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0116/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 6 juni 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utveckling (A7-0054/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008
P7_TC1-COD(2011)0117

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 978/2012.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy