Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0385(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0172/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0172/2012

Viták :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Szavazatok :

PV 13/06/2012 - 7.4
CRE 13/06/2012 - 7.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 12/03/2013 - 10.2
CRE 12/03/2013 - 10.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0242
P7_TA(2013)0069

Elfogadott szövegek
PDF 479kWORD 324k
2012. június 13., Szerda - Strasbourg
A pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítése ***I
P7_TA(2012)0242A7-0172/2012

Az Európai Parlament 2012. június 13-án elfogadott módosításai a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A világot három éve sújtó, példa nélküli átfogó válság súlyos károkat okozott a gazdasági növekedés és a pénzügyi stabilitás terén, továbbá erősen rontotta a tagállamok pozícióját az államháztartási hiány és az államadósság tekintetében, aminek következtében a tagállamok egy része kénytelen volt az uniós kereteken kívüli pénzügyi segítség után nézni.
(1)  A világot 2007 óta sújtó, példa nélküli átfogó válság súlyos károkat okozott a gazdasági növekedés és a pénzügyi stabilitás terén, továbbá erősen rontotta a tagállamok pozícióját az államháztartási hiány és az államadósság tekintetében, aminek következtében a tagállamok egy része kénytelen volt az uniós kereteken kívüli és belüli pénzügyi segítség után nézni.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikkének megfelelően az Unió szakpolitikái és fellépései meghatározása és végrehajtása során figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az Uniónak a Szerződés szerinti többoldalú felügyeleti kerete és az említett pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó lehetséges szakpolitikai feltételek közötti teljes összhangot rögzíteni kell az uniós jogban. A hivatalos pénznemként euróval rendelkező tagállamok gazdasági és pénzügyi integrációja miatt megerősített felügyeletre van szükség a pénzügyi stabilitásuk tekintetében nehézségekkel küzdő tagállamokból az euróövezet többi tagállamára átterjedő esetleges fertőzés megelőzése érdekében.
(2)  Az Uniónak a Szerződés szerinti többoldalú felügyeleti kerete és az említett pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó lehetséges szakpolitikai feltételek közötti teljes összhangot rögzíteni kell az uniós jogban. Az összes tagállam, de különösen a hivatalos pénznemként euróval rendelkező tagállamok gazdasági és pénzügyi integrációja miatt megnövelt felügyeletre van szükség a pénzügyi stabilitásuk tekintetében nehézségekkel küzdő tagállamokból az euróövezet többi tagállamára és szélesebb értelemben az Unió egészére átterjedő esetleges fertőzés megelőzése érdekében.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  A gazdasági és költségvetési felügyeletnek arányosnak kell lennie a tapasztalt pénzügyi nehézségek súlyosságával, és megfelelőképpen figyelembe kell vennie a kapott pénzügyi támogatás jellegét, amely a támogathatósági feltételek alapján nyújtott egyszerű elővigyázatossági támogatástól egészen egy teljes körű, szigorú szakpolitikai feltételekhez kötött, makrogazdasági kiigazítási programig terjedhet.
(3)  A gazdasági és költségvetési felügyeletnek arányosnak kell lennie a tapasztalt pénzügyi nehézségek súlyosságával, és megfelelőképpen figyelembe kell vennie a kapott pénzügyi támogatás jellegét, amely a támogathatósági feltételek alapján nyújtott egyszerű elővigyázatossági támogatástól egészen egy teljes körű, szigorú szakpolitikai feltételekhez kötött, makrogazdasági kiigazítási programig terjedhet. Bármely makrogazdasági kiigazítási programnak figyelembe kell vennie a növekedést és foglalkoztatást célzó uniós stratégiában érintett tagállam nemzeti reformprogramját.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A hivatalos pénznemként euróval rendelkező tagállamot súlyos pénzügyi zavarok jelentkezésekor – vagy ilyeneknek való kitettség esetén – megerősített felügyeletnek kell alávetni a normális helyzethez való gyors visszatérés biztosítása, és a többi euróövezeti tagállamnak az esetleges negatív tovagyűrűző hatásoktól való megóvása érdekében. A megerősített felügyeletnek részét kell képezze a gazdasági, költségvetési és pénzügyi helyzet szigorú monitoringjához szükséges információkhoz való szélesebb körű hozzáférés, továbbá a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (EFC) vagy az általa e célra kijelölt albizottsága felé történő rendszeres jelentéstétel. Ugyanazon felügyeleti szabályokat kell alkalmazni az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF), az európai stabilitási mechanizmus (ESM), a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vagy más nemzetközi pénzügyi intézmény elővigyázatossági támogatását igénylő tagállamokra.
(4)  A hivatalos pénznemként euróval rendelkező tagállamot súlyos pénzügyi zavarok jelentkezésekor – vagy ilyeneknek való kitettség esetén – megerősített felügyeletnek kell alávetni a normális helyzethez való gyors visszatérés biztosítása, és a többi euróövezeti tagállamnak az esetleges negatív tovagyűrűző hatásoktól való megóvása érdekében. A megerősített felügyeletnek arányban kell állnia a problémák súlyával és azt megfelelően fokozatossá kell tenni. Annak részét kell képezze a gazdasági, költségvetési és pénzügyi helyzet szigorú monitoringjához szükséges információkhoz való szélesebb körű hozzáférés, továbbá az Európai Parlament illetékes bizottsága, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (EFC) vagy az általa e célra kijelölt albizottsága felé történő rendszeres jelentéstétel. Ugyanazon felügyeleti szabályokat kell alkalmazni az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF), az európai stabilitási mechanizmus (ESM), a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vagy más nemzetközi pénzügyi intézmény elővigyázatossági támogatását igénylő tagállamokra.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  A megerősített felügyelet alá vont tagállamnak egyben intézkedéseket kell elfogadnia nehézségei tényleges vagy potenciális forrásainak kezelése céljából. Ebből a célból a túlzott hiány esetén követendő eljárás során vagy a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiány esetén követendő eljárás során hozzá intézett valamennyi ajánlást figyelembe kell venni.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállamok gazdasági és költségvetési helyzetének felügyeletét lényegesen meg kell erősíteni. A makrogazdasági kiigazítási programok átfogó jellegéből adódóan ezek időtartamára – a jelentéstételi kötelezettségek párhuzamosságának elkerülése érdekében – a gazdasági és költségvetési felügyelet egyéb folyamatait fel kell függeszteni.
(5)  A makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállamok gazdasági és költségvetési helyzetének felügyeletét lényegesen meg kell erősíteni. A makrogazdasági kiigazítási programok átfogó jellegéből adódóan ezek időtartamára – a gazdaságpolitikai felügyelet következetességének biztosítása és a jelentéstételi kötelezettségek párhuzamosságának elkerülése érdekében – a gazdasági és költségvetési felügyelet egyéb folyamatait fel kell függeszteni vagy adott esetben egyszerűsíteni kell. A makrogazdasági kiigazítási program elkészítésekor azonban a túlzott hiány esetén követendő eljárás során vagy a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiány esetén követendő eljárás során a tagállamhoz intézett valamennyi ajánlást figyelembe kell venni.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint1 a tőke szabad mozgása mint az EUMSZ alapelve nemzeti rendelkezéssel akkor korlátozható, ha azt közbiztonsági okok indokolják. Ezen okok körébe tartozhat az adókikerülés elleni harc, különösen az euróövezeten belül pénzügyi stabilitásuk terén súlyos nehézségeket tapasztaló vagy ilyenekkel fenyegetett tagállamok esetében
1 Lásd a C-463/00. és a C-174/04.sz. ügyet.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)
(5b)  Az adókikerülés olyan bevételkiesést jelent, amely az egy vagy több tagállamtól, az IMF-től, az EFSF-től vagy az EFSM-től származó pénzügyi segítségnyújtás összegét elérheti vagy meg is haladhatja, és mindenekelőtt a nemzeti adópolitika hibás végrehajtásából ered.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)
(5c)  A Bizottság javaslatára és az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően a Tanács engedélyezhet a gazdasági és monetáris unió működése szempontjából komoly nehézségeket előidéző tőkemozgásokért felelős harmadik országokat érintő korlátozásokat, az EUMSZ 66. cikkével összhangban.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
6a preambulumbekezdés (új)
(6a)  A tagállamok a hatályos nemzeti szabályoknak és gyakorlatoknak megfelelően bevonják a szociális partnereket és a civil társadalmi szervezeteket a technikai segítségnyújtási programok végrehajtásába, monitoringjába és értékelésébe.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  Egy tagállamra vonatkozóan kiigazítási programjának be nem tartása esetén hozott határozat a közös stratégiai keret hatálya alá tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról, továbbá az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló XXX/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkének (6) bekezdése alapján maga után vonná az uniós alapok kifizetéseinek vagy kötelezettségvállalásainak felfüggesztését is,
törölve
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  Előfordulhatnak olyan körülmények, amikor a tagállam piaci ingadozásoktól való védelme jobb hosszú távú megoldást kínál ezen tagállam gazdasági helyzetének stabilizálásával és adósságtörlesztő képességének megőrzésével kapcsolatban. Ilyen esetekben egyes tagállamokat ideiglenesen jogvédelem alá lehetne helyezni a Bizottság határozata alapján. A Tanácsnak képesnek kell lennie arra, hogy megfelelő többséggel hatályon kívül helyezzen egy ilyen bizottsági határozatot.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)
(7b)  Ellentétes rendelkezés hiányában a pénzügyi támogatás fogalma e rendeletben magában foglalja az elővigyázatossági alapon nyújtott pénzügyi támogatásokat is.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)
(7c)  A Bizottságnak az EFC-vel, az Európai Rendszerkockázati Testülettel (ERKT) és a megfelelő európai felügyeleti hatóságokkal (EFH-k) szoros együttműködésben kell meghoznia az arról szóló határozatát, hogy valamely tagállamot e rendelet alapján megerősített felügyelet alá von. A Bizottságnak akkor is együtt kell működnie az EFC-vel, amikor arról határoz, hogy meghosszabbítja-e a megerősített felügyeletet.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
1.  E rendelet a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett és/vagy egy vagy több másik állam, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF), az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus (EFSM), az európai stabilitási mechanizmus (ESM), vagy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és ahhoz hasonló más nemzetközi pénzügyi intézmények által nyújtott pénzügyi támogatásban részesülő, illetve adott esetben részesülő tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítésére irányuló rendelkezéseket állapít meg.
1.  E rendelet azon tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítésére irányuló rendelkezéseket állapít meg, amelyek pénzneme az euró, és amelyek:
- a pénzügyi stabilitásuk vagy államháztartásuk fenntarthatósága tekintetében súlyos, az euróövezet más tagállamaira potenciálisan negatív tovagyűrűző hatást kifejtő nehézségekkel küzdenek vagy súlyos nehézségek fenyegetik; és/vagy
- egy vagy több másik állam, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF), az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus (EFSM), az európai stabilitási mechanizmus (ESM), vagy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és ahhoz hasonló más nemzetközi pénzügyi intézmények által nyújtott pénzügyi támogatásban részesülnek, vagy ilyen támogatást kérnek.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  E rendelet intézkedéseket határoz meg a megerősített nemzeti költségvetési szabályok és a gazdaságpolitikai koordináció vonatkozásában.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A rendelet alkalmazása során a Bizottság, a Tanács és a tagállamok maradéktalanul tiszteletben tartják az EUMSZ. 152. cikkét, és az e rendelet alapján kibocsátott ajánlások tiszteletben tartják a bérképzésre vonatkozó nemzeti gyakorlatokat és intézményeket. A rendelet és az e rendelet alapján elfogadott ajánlások alkalmazásakor a Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamoknak figyelembe kell venni az Európai Unió Alapjogi Chartájának 28. cikkét, és ennélfogva annak alkalmazása nem befolyásolhatja a nemzeti joggal és gyakorlatokkal összhangban lévő, kollektív megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokhoz, azok megkötéséhez és érvényesítéséhez való jogot, valamint a szervezett fellépéshez való jogot.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)
1a. cikk
Megerősített költségvetési szabályozás és gazdasági koordináció

1.  A nemzeti állampapírok kibocsátása tervezésének jobb összehangolása érdekében a tagállamok előre bejelentik állampapír-kibocsátási terveiket a Bizottságnak és a Tanácsnak.
2.  A bevált módszerek azonosítása és a gazdaságpolitikák szorosabb összehangolása érdekében a tagállamok biztosítják, hogy minden általuk bevezetni kívánt fontos gazdaságpolitikai reformot előzetesen megvitatnak, és adott esetben összehangolják azokat más tagállamokkal.
3.  Az 1466/97/EK rendelettel összhangban a tagállamok biztosítják, hogy központi költségvetésük egyenlege egyensúlyban legyen vagy többletet mutasson középtávon.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
1.  A Bizottság határozhat a pénzügyi stabilitása tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő tagállam megerősített felügyelet alá vonásáról. Ezt megelőzően az érintett tagállam lehetőséget kap álláspontjának kifejtésére. A Bizottság hathavonta határozatot hoz arról, hogy meghosszabbítja-e a megerősített felügyeletet.
1.  A 1176/2011/EU rendelet 5. cikkével összhangban készült legutóbbi részletes vizsgálat alapján, és figyelemmel az objektív kritériumokra – beleértve az ERKT figyelmeztetéseit, illetőleg [az előzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről] szóló, ....-i XXX/2012/EU rendeletben említett jelentéseket – a Bizottság határozhat a pénzügyi stabilitása tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő tagállam megerősített felügyelet alá vonásáról. A Tanács a határozatot követő 10 napon belül minősített többséggel hatályon kívül helyezheti azt. A határozat meghozatalát megelőzően az érintett tagállam lehetőséget kap álláspontjának kifejtésére. A Bizottság hathavonta határozatot hoz arról, hogy meghosszabbítja-e a megerősített felügyeletet.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)
1a.  Amennyiben a Bizottság a tagállam az (1) bekezdés szerinti megerősített felügyelet alá vonásáról határoz, erről megfelelően értesíti az ERKT-t, és adott esetben tájékoztatja a tagállamot a megerősített felügyelet eredményéről.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés
2.  Az egy vagy több másik állam, az EFSF, az ESM, vagy az IMF és ahhoz hasonló más nemzetközi pénzügyi intézmény által elővigyázatossági alapon nyújtott pénzügyi támogatásban részesülő tagállam megerősített felügyelet alá vonásáról a Bizottság hoz határozatot. A Bizottság listát állít össze az elővigyázatossági pénzügyi támogatás érintett eszközeiről, és az EFSF, az ESM vagy bármely másik releváns nemzetközi pénzügyi intézmény támogatási politikájának esetleges változásait figyelembe véve naprakészen tartja azt.
2.  Az egy vagy több másik állam, az EFSF, az EFSM, az ESM, vagy az IMF és ahhoz hasonló más nemzetközi pénzügyi intézmény által elővigyázatossági alapon nyújtott pénzügyi támogatásban részesülő vagy azt kérő tagállam megerősített felügyelet alá vonásáról a Bizottság hoz határozatot.
A Bizottság az (1) és a (2) bekezdés alapján hozott minden határozatot nyilvánosságra hoz.

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés
3.  A (2) bekezdés nem alkalmazandó azon tagállamok esetében, amelyeknél az elővigyázatossági alapon kapott pénzügyi támogatás olyan hitelkeret formáját ölti, amelyhez a hitelkeret lehívásáig nem kapcsolódik az adott tagállam által meghozott szakpolitikai intézkedésekre vonatkozó feltétel.
3.  A Bizottság határozhat úgy, hogy a (2) bekezdés nem alkalmazandó azon tagállamok esetében, amelyeknél az elővigyázatossági alapon kapott pénzügyi támogatás olyan hitelkeret formáját ölti, amelyhez a hitelkeret lehívásáig nem kapcsolódik az adott tagállam által meghozott szakpolitikai intézkedésekre vonatkozó feltétel.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3a bekezdés (új)
(3a)  A Bizottság listát állít össze a pénzügyi támogatás érintett eszközeiről, amelyek megerősített felügyeletet idézhetnek elő, és naprakészen tartja azt.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
1.  A megerősített felügyelet alatt álló tagállam az Európai Központi Bank (EKB) közreműködésével eljáró Bizottsággal konzultálva és együttműködve hoz intézkedéseket a nehézségek okainak vagy lehetséges okainak kezelése érdekében.
1.  A megerősített felügyelet alatt álló tagállam az Európai Központi Bank (EKB), az 1093/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 létrehozott európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az 1094/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel2 létrehozott európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság) és az 1095/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel3 létrehozott európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír és Piaci Hatóság) (együtt a továbbiakban: „EFH-k”), az ERKT és adott esetben az IMF közreműködésével eljáró Bizottsággal konzultálva és együttműködve hoz intézkedéseket a nehézségek okainak vagy lehetséges okainak kezelése érdekében, figyelembe véve a hozzá az 1466/97/EK, az 1467/97/EK és az 1176/2011/EU rendelet, valamint nemzeti reformprogramja és stabilitási és konvergenciaprogramja alapján intézett ajánlásokat. Az elfogadott intézkedésekről jelentést kell tenni az eurócsoport üléseit előkészítő munkacsoportnak, az EFC-nek és az Európai Parlament illetékes bizottságának, valamint az érintett nemzeti parlamentnek.
1 HL L 331., 2010.12.15., 12. o.
2 HL L 331., 2010.12.15., 48. o.
3 HL L 331., 2010.12.15., 84. o.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A Bizottság vizsgálja a más tagállamok által keltett, potenciális kedvezőtlen tovagyűrűző hatásokat köztük az adózás területén. Ahol a Bizottság észlelt ilyen kedvezetőlen tovagyűrűző hatásokat, a Tanács a Bizottság javaslatára eljárva az EUMSZ 121. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban megteszi a szükséges ajánlásokat azon tagállamok számára, amelyeket a kedvezőtlen tovagyűrűző hatások eredeteként azonosítottak.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
3.  A megerősített felügyelet alatt álló tagállam a Bizottság kérésére:
3.  A 2. cikk (1) bekezdése szerinti határozat alapján megerősített felügyelet alatt álló tagállam a Bizottság kérésére:
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont
a) a Bizottság, az EKB és az Európai Bankhatóság (EBH) felé az előírt rendszerességgel nem összevont adatokat közöl a nemzeti hatóságai felügyelete alatt álló pénzügyi intézmények pénzügyi helyzetéről;
a) eljuttatja az érintett európai felügyeleti hatóságoknak a 1093/2010/EU rendelet, a 1094/2010/EU rendelet és a 1095/2010/EU rendelet 35. cikkével összhangban – az általuk kért gyakorisággal – a pénzügyi rendszerét érintő fejleményekkel kapcsolatos tételes adatokat, beleértve a b) pont alapján elvégzett stresszteszt gyakorlatok és érzékenységi vizsgálatok eredményeinek elemézését. A makrogazdasági egyensúlyhiányok eredménytábláján szereplő alapvető mutatókból nyert következtetések alapján az érintett európai felügyeleti hatóságok – az ERKT közreműködésével – értékelést készítenek a pénzügyi rendszer lehetséges sebezhető pontjairól, és továbbítják ezt az értékelést a Bizottságnak és az EKB-nak, a Bizottság által megjelölt gyakorisággal.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – b pont
b) az Európai Bankhatóság felügyelete alatt szükség szerint stresszteszteket vagy érzékenységi vizsgálatokat végez a Bizottság és az EKB előírásai szerint a bankszektornak a különböző makrogazdasági és pénzügyi sokkokkal szembeni ellenállóképességének felmérése céljából, és a részletes eredményeket megosztja az említett intézményekkel;
b) az érintett európai felügyeleti hatóságok felügyelete alatt szükség szerint stresszteszteket vagy érzékenységi vizsgálatokat végez az érintett európai felügyeleti hatóságok és az ERKT közreműködésével a Bizottság és az EKB előírásai szerint a pénzügyi szektornak a különböző makrogazdasági és pénzügyi sokkokkal szembeni ellenállóképességének felmérése céljából, és a részletes eredményeket megosztja az említett intézményekkel;
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont
c) vállalja, hogy az EBH külön szakértői értékelés keretében rendszeresen értékeljék a bankszektor feletti felügyeleti kapacitását;
c) vállalja, hogy az érintett EBH-k külön szakértői értékelés keretében rendszeresen értékeljék a pénzügyi szektor feletti felügyeleti kapacitását;
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont
d) rendelkezésre bocsátja a makrogazdasági egyensúlytalanságoknak a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzéséről és kiigazításáról szóló XXX/XXXX/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti monitoringjához szükséges információkat.
d) rendelkezésre bocsátja a makrogazdasági egyensúlytalanságok 1176/2011/EU rendelet szerinti monitoringjához szükséges információkat.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)
3a.  A 2. cikk (2) bekezdése szerinti határozat alapján megerősített felügyelet alatt álló tagállam a Bizottság kérésére:
a) eljuttatja a Bizottságnak, az EKB-nak és az érintett európai felügyeleti hatóságoknak a 1093/2010/EU rendelet, a 1094/2010/EU rendelet és a 1095/2010/EU rendelet 35. cikkével összhangban – az általuk kért gyakorisággal – a pénzügyi rendszerét érintő fejleményekkel kapcsolatos tételes adatokat, beleértve a b) pont alapján elvégzett stresszteszt gyakorlatok és érzékenységi vizsgálatok eredményeinek elemézését. A Bizottság, az EKB és az érintett európai felügyeleti hatóságok bizalmasan kezelik a kapott tételes adatokat;
b) az érintett európai felügyeleti hatóságok felügyelete alatt szükség szerint stresszteszteket vagy érzékenységi vizsgálatokat végez az érintett európai felügyeleti hatóságok és az ERKT közreműködésével a Bizottság és az EKB előírásai szerint a pénzügyi szektornak a különböző makrogazdasági és pénzügyi sokkokkal szembeni ellenállóképességének felmérése céljából, és a részletes eredményeket megosztja az említett intézményekkel;
c) vállalja, hogy az érintett európai felügyeleti hatóságok külön szakértői értékelés keretében rendszeresen értékeljék a pénzügyi szektor feletti felügyeleti kapacitását;
d) rendelkezésre bocsátja a makrogazdasági egyensúlytalanságok 1176/2011/EU rendelet szerinti monitoringjához szükséges információkat.
A pénzügyi intézményeik feltőkésítéséhez pénzügyi támogatásban részesülő tagállamok ezen túlmenően beszámolnak az e pénzügyi intézményekre előírt feltételekről, beleértve a vezetők javadalmazását és a reálgazdasági hitelfeltételeket.

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés
4.  A Bizottság az EKB közreműködésével rendszeresen ellenőrző látogatásokat végez a felügyelet alatt álló tagállamban az (1)–(3) bekezdésben említett intézkedések végrehajtása terén elért előrehaladás ellenőrzése céljából. Tapasztalatairól a Bizottság negyedévente beszámol a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak (EFC) vagy az utóbbi által e célra kijelölt albizottságnak, és megvizsgálja többek között a további intézkedések szükségességét. Az említett ellenőrző látogatások felváltják az 1467/97/EK rendelet 10a. cikkének (2) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzéseket.
4.  A Bizottság az EKB és az érintett európai felügyeleti hatóságok, valamint adott esetben az IMF közreműködésével rendszeresen ellenőrző látogatásokat végez a megerősített felügyelet alatt álló tagállamban az (1), (2), (3) és (3a) bekezdésben említett intézkedések végrehajtása terén elért előrehaladás ellenőrzése céljából. Tapasztalatairól a Bizottság negyedévente beszámol az EFC-nek, valamint az Európai Parlament illetékes bizottságának, és megvizsgálja különösen a további intézkedések szükségességét. Az említett ellenőrző látogatások felváltják az 1467/97/EK rendelet 10a. cikkének (2) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzéseket.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés
5.  Amennyiben – a (4) bekezdésben előírt vizsgálat alapján – arra a következtetésre jutnak, hogy további intézkedésekre van szükség, és az érintett tagállam pénzügyi helyzete jelentős kedvezőtlen hatásokkal jár az euróövezet pénzügyi stabilitására nézve, a Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel pénzügyi támogatás igénybevételét és makrogazdasági kiigazítási program készítését ajánlhatja az érintett tagállam részére. A Tanács úgy határozhat, hogy az ajánlását nyilvánosságra hozza.
5.  Amennyiben – a (4) bekezdésben előírt ellenőrző látogatások alapján – úgy ítélik meg, hogy további intézkedésekre van szükség, és az érintett tagállam pénzügyi és gazdasági helyzete veszélyezteti az euróövezet pénzügyi stabilitását vagy zökkenőmentes működését, a Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel, egyidejűleg:
a) pénzügyi támogatás igénybevételét és makrogazdasági kiigazítási program készítését ajánlhatja az érintett tagállam részére;
b) ajánlhatja az EFSF-nek vagy az ESM-nek, hogy kínáljon fel az e rendeletben meghatározott feltételekhez kötött pénzügyi támogatást.
A Tanács úgy határozhat, hogy ajánlásait nyilvánosságra hozza.

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
Amennyiben egy tagállam a (3a) bekezdés szerint pénzügyi segítséget kér az ESM-től, a többi tagállam mindent megtesz annak biztosítása érdekében, hogy az ESM segítséget nyújtson a szóban forgó tagállamnak, mégpedig kellő időben.

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – a pont
a) az Európai Parlament illetékes bizottsága eszmecserére hívhatja meg az érintett tagállam képviselőit;
a) az Európai Parlament illetékes bizottsága felajánlhatja az érintett tagállamnak és a Bizottságnak azt a lehetőséget, hogy véleménycserén vegyen részt;
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés – b a pont (új)
ba) a Bizottság megfelelő időben tájékoztatja az Európai Parlament illetékes bizottságát az ajánlás tartalmáról.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 a bekezdés (új)
6a.  Az Európai Parlament illetékes bizottsága és az érintett tagállam parlamentje a teljes folyamat alatt felkérheti az IMF, az EKB és a Bizottság képviselőit a gazdaság megfelelő működésével kapcsolatban fontos kérdésekről folyó gazdasági párbeszédben való részvételre.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk
Az egy vagy több másik állam, az EFSF, az ESM, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vagy az uniós kereteken kívüli másik intézmény által nyújtott pénzügyi támogatást igénybe venni szándékozó tagállam a szándékáról haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot, a Bizottságot és az EKB-t. Az EFC vagy az általa e célra kijelölt albizottság a Bizottság értékelésének megismerését követően megvitatja a tervezett kérelmet.

Az egy vagy több másik tagállam, az EFSF, az ESM, az IMF vagy az uniós kereteken kívüli más intézmény által nyújtott pénzügyi támogatást kérelmezni szándékozó tagállam a szándékáról haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és az EKB-t. Az EFC – miután kézhez kapta a Bizottság által elkészített értékelést – megbeszélést folytat e tervezett igényről, amelynek során – többek között – megvizsgálja, hogy az uniós vagy az euróövezethez kapcsolódó, már meglévő pénzügyi eszközök milyen lehetőségeket kínálnak, mielőtt az érintett tagállam a potenciális hitelezőkhöz fordulna.

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk
Amennyiben az EFSF-ből vagy az ESM-ből nyújtott pénzügyi támogatást kívánják igénybe venni, a Bizottság – az EKB, és amikor csak lehetséges, az IMF közreműködésével – elemzést készít az érintett tagállam államadósságának fenntarthatóságáról, amelyben kitér a tagállamnak a kilátásba helyezett pénzügyi támogatás visszafizetésére vonatkozó képességére is, és eljuttatja az elemzést az EFC-hez vagy az utóbbi által e célra kijelölt albizottsághoz.

Amennyiben az EFSF-ből, az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmusból vagy az ESM-ből nyújtott pénzügyi támogatást kívánják igénybe venni, a Bizottság – az EKB, és amikor csak lehetséges és szükséges, az IMF közreműködésével – elemzést készít az érintett tagállam államadósságának fenntarthatóságáról és tényleges, illetve potenciális finanszírozási szükségletéről, amelyben kitér bármely makroprudenciális kiigazítási programnak a tagállamnak a kilátásba helyezett pénzügyi támogatás visszafizetésére vonatkozó képességére gyakorolt hatására is, és elküldi az elemzést az EFC-hez.

Az államadósság fenntarthatósága értékelésének prudens makrogazdasági és költségvetési előrejelzéseken kell alapulnia, a legfrissebb információk felhasználásával és megfelelően figyelembe véve a 3. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett jelentés, valamint a 3. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerint gyakorolt felügyeleti feladatok eredményét. Az előrejelzéseknek értékelniük kell a makrogazdasági és pénzügyi sokkok és az államadósság fenntarthatósága kedvezőtlen fejleményeinek hatásait.

A Bizottság közzéteszi a módszertant, a mögöttes gazdasági és ökonometriai modelleket és feltételezéseket, beleértve a potenciális teljesítményt és a makrogazdasági multiplikátorhatást is, valamint az államadósság fenntarthatóságának értékelését alátámasztó minden más lényeges paramétert.

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
1.  Az egy vagy több másik állam, az IMF, az EFSF vagy az ESM által nyújtott pénzügyi támogatásban részesülő tagállam – az EKB közreműködésével eljáró – Bizottsággal egyetértésben elkészíti a stabil és fenntartható gazdasági és pénzügyi helyzet visszaállítására és a tagállamnak teljeskörűen a pénzügyi piacokról való finanszírozhatóságának helyreállítására irányuló kiigazítási program tervezetét. A kiigazítási program tervezete a Szerződés 121., 126. és/vagy 148. cikke alapján az érintett tagállamnak címzett, hatályos ajánlásokat – és a tagállam által az ajánlásnak való megfelelés érdekében tett intézkedéseket – kellő mértékben figyelembe veszi, és egyúttal az előírt szakpolitikai intézkedések szélesítésének, erősítésének és mélyítésének célkitűzésével dolgozzák ki.
1.  Az egy vagy több másik állam, az IMF, az EFSF, az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus vagy az ESM által nyújtott pénzügyi támogatást igénylő vagy abban részesülő tagállam – az EKB és adott esetben az IMF közreműködésével eljáró – Bizottsággal egyetértésben makrogazdasági kiigazítási programtervezetet készít, amely az előzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló.../2012/EU rendelet szerinti gazdasági partnerségi programokra épít vagy azok helyébe lép, és éves költségvetési célokat is tartalmaz. A makrogazdasági kiigazítási programtervezet foglalkozik az adott tagállamban az euróövezet pénzügyi stabilitása tekintetében felmerülő kockázatokkal, és a stabil és fenntartható gazdasági és pénzügyi helyzet mielőbbi visszaállítását és a tagállamnak teljeskörűen a pénzügyi piacokról való finanszírozhatóságának helyreállítását célozza. A makrogazdasági kiigazítási program tervezete az államadósság fenntarthatóságának értékelésén alapul és az EUMSZ 121., 126., 136. és/vagy 148. cikke alapján az érintett tagállamnak címzett ajánlásokat – és a tagállam által az ajánlásnak való megfelelés érdekében tett intézkedéseket – kellő mértékben figyelembe veszi, és egyúttal az előírt szakpolitikai intézkedések szélesítésének, erősítésének és mélyítésének célkitűzésével dolgozzák ki. A makrogazdasági kiigazítási programtervezet tiszteletben tartja a bérképzésre vonatkozó uniós gyakorlatokat és intézményeket, valamint az ipari kapcsolati rendszert, és lehetőség szerint figyelembe veszi az érintett tagállamnak az uniós növekedési és munkahely-teremtési stratégiával összefüggő nemzeti reformprogramját. A makrogazdasági kiigazítási program tervezetének teljes mértékben tiszteletben kell tartania az EUMSZ 151. cikkét és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 28. cikkét.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1a bekezdés (új)
1a.  Az (1) bekezdés szerinti makrogazdasági kiigazítási programtervezetet készítő tagállam a Bizottsággal egyetértésben meghatároz egy frissített partnerségi programot, melynek célja a fenntartható államháztartás megteremtéséhez szükséges feltételek kialakítása.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
2.  A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva határoz a kiigazítási programról.
2.  A Bizottság a program benyújtásától számított egy héten belül értékeli a makrogazdasági kiigazítási program tervezetét.
Ha a Bizottság úgy véli, hogy a makrogazdasági kiigazítási program tervezete megfelelő, jóváhagyja azt. A Tanács a határozatot követő 10 napon belül minősített többséggel hatályon kívül helyezheti azt.

Ha a Bizottság véleménye szerint a makrogazdasági kiigazítási programtervezetben szereplő fellépések vagy időrend nem megfelelő, a Bizottság az adott tagállamhoz címzett ajánlást fogad el, amelyben felkéri, hogy egy héten belül nyújtson be új makrogazdasági kiigazítási programtervezetet, és ismerteti, hogy az eredeti programtervezet miért nem megfelelő. Sürgős esetek kivételével a makrogazdasági kiigazítási program tervezete lesz a pénzügyi támogatást nyújtó felekkel kötendő egyetértési megállapodás, program vagy technikai megállapodás alapja. A pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó különféle dokumentumok és a makrogazdasági kiigazítási programtervezet frissített változatai közötti következetességet, illetve az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokkal és a foglalkoztatási iránymutatásokkal való összhangot kellően indokolni kell. A Tanács a Bizottság határozatát követően 10 napon belül minősített többséggel hatályon kívül helyezheti azt.

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)
2a.  A Bizottság és a Tanács nyomon követi a kiigazítási program és az azzal összhangban álló éves költségvetési tervek végrehajtását.
A makrogazdasági kiigazítási program hatálya alatt álló euróövezeti tagállam gazdaságpolitikai és költségvetési felügyeleti folyamatának következetesnek kell lennie, megelőzendő a párhuzamos jelentéstételi kötelezettségeket.

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
3.  A Bizottság az EKB közreműködésével nyomon követi a kiigazítási program végrehajtása terén elért előrehaladást, és erről három havonta tájékoztatja az EFC-t vagy az utóbbi által e célra kijelölt albizottságot. Az érintett tagállam teljeskörűen együttműködik a Bizottsággal. Az érintett tagállam minden olyan információt közöl a Bizottsággal, amelyet ez utóbbi a program monitoringjához szükségesnek talál. A 3. cikk (3) bekezdése alkalmazandó.
3.  A Bizottság az EKB közreműködésével nyomon követi a kiigazítási program végrehajtása terén elért előrehaladást, és erről három havonta tájékoztatja az EFC-t. Az érintett tagállam teljes körűen együttműködik a Bizottsággal és az EKB-val. Az érintett tagállam közöl különösen minden olyan információt a Bizottsággal és az EKB-val, amelyet ez utóbbi a program figyelemmel kíséréséhez szükségesnek tart. A 3. cikk (3) bekezdése alkalmazandó. Nem megfelelő együttműködés esetében a Tanács a Bizottság javaslatára nyilvános ajánlást intézhet az érintett tagállamhoz, megállapítva az adott tagállam által meghozandó intézkedéseket.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
4.  A Bizottság – az EKB közreműködésével – az érintett tagállammal közösen megvizsgálja a kiigazítási program esetleg szükséges módosításait. A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva határoz a kiigazítási program esetleges módosításairól.
4.  A Bizottság – az EKB és adott esetben az IMF közreműködésével – az érintett tagállammal közösen megvizsgálja a kiigazítási program esetleg szükséges módosításait és frissítéseit annak érdekében, hogy megfelelően figyelembe vegye többek között a makrogazdasági előrejelzések és a tényadatok jelentős eltérését, ideértve a kiigazítási program esetleges következményeit, a negatív tovagyűrűző hatásokat, illetve a makrogazdasági és pénzügyi sokkokat. A Bizottság határoz a makrogazdasági kiigazítási program esetleges módosításairól. A Tanács a határozatot követő 10 napon belül minősített többséggel hatályon kívül helyezheti azt.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)
4a.  Az érintett tagállam a Bizottsággal szorosan együttműködve minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy szorgalmazza a magánbefektetők átfogó kitettségének önkéntes alapon történő fenntartását.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés
5.  Amennyiben a (3) bekezdésben említett monitoring a makrogazdasági kiigazítási programtól való jelentős eltéréseket jelez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva határozhat arról, hogy az érintett tagállam nem tesz eleget a kiigazítási programban rögzített szakpolitikai követelményeknek.
5.  Amennyiben a (3) bekezdésben említett monitoring a makrogazdasági kiigazítási programtól való jelentős eltéréseket jelez, a Bizottság úgy határozhat, hogy az érintett tagállam nem tesz eleget a kiigazítási programban rögzített szakpolitikai követelményeknek. Határozatában a Bizottság kifejezetten megvizsgálja, hogy a jelentős eltérés az tagállamon kívül álló okok miatt következett-e be. A Tanács az ilyen határozat elfogadását követően 10 napon belül minősített többséggel hatályon kívül helyezheti azt. A Bizottság határozata a meg nem felelést, valamint a (4) bekezdésben említett makrogazdasági kiigazítási program módosítása szükségességét és arányosságát megindokolja.
A makrogazdasági kiigazítási programnak fel kell tüntetnie különösen az előre nem látható fejlemények – úgymint külső sokkok – esetén követendő elővigyázatossági intézkedéseket és vészhelyzeti terveket.

A makrogazdasági kiigazítási program költségvetési konszolidációs erőfeszítései figyelembe veszik az olyan alapvető szakpolitikák, mint az oktatás és az egészségügy biztosításához szükséges eszközök biztosítását.

Amennyiben a Bizottság az első albekezdés alapján hoz határozatot, az érintett tagállam a Bizottsággal szoros együttműködésben és az EKB-val egyeztetve hoz intézkedéseket abból a célból, hogy megelőzze a piaci zavarokat és megőrizze a pénzügyi szektor megfelelő működését.

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés
6.  Amennyiben egy kiigazítási programot végrehajtó tagállam úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik megfelelő igazgatási kapacitásokkal vagy súlyos problémákat tapasztal a kiigazítási programjának végrehajtásával kapcsolatban, a Bizottságtól technikai segítséget kérhet.
6.  Amennyiben egy makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállam úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik megfelelő igazgatási kapacitásokkal vagy súlyos problémákat tapasztal kiigazítási programjának végrehajtásával kapcsolatban, a Bizottságtól technikai segítséget kérhet, amely állhat a tagállamok, más uniós és/vagy illetékes nemzetközi szervezetek e célra létrehozott szakértői csoportjaiból. A technikai segítségnyújtás célkitűzéseit és eszközeit a makrogazdasági kiigazítási program frissített változatának kifejezetten tartalmaznia kell. Ezen túlmenően biztosítani kell a technikai segítségnyújtási folyamat végrehajtásának az adott tagállam általi irányítását. A technikai segítségnyújtás a következő területekre összpontosul: a közbeszerzés javítása, a verseny előmozdítása, a korrupció leküzdése és az adóbevételek beszedése hatékonyságának javítása a pénzügyi fenntarthatóság előmozdítására.
A makrogazdasági kiigazítási programot és a társadalmi következmények értékelését nyilvánosságra kell hozni.

Az államadósság fenntarthatóságának értékelését mellékelni kell a makrogazdasági kiigazítási programhoz.

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 a bekezdés (új)
6a.  A makrogazdasági kiigazítási program hatálya alatt álló tagállam átfogó ellenőrzést végez a fennálló adósságállomány tekintetében annak érdekében, hogy egyebek között elvégezhesse a túlzott adósságszint kialakulásához vezető okok, illetve az állampapír-kibocsátási folyamat szabálytalanságainak értékelését.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés
7.  Az Európai Parlament illetékes bizottsága a kiigazítási program végrehajtásának előrehaladásáról folytatott eszmecserére hívhatja meg az érintett tagállam képviselőit.
7.  Az Európai Parlament illetékes bizottsága felajánlhatja az érintett tagállamnak és a Bizottságnak azt a lehetőséget, hogy a kiigazítási program végrehajtásában elért eredményekről folytatandó véleménycserén részt vegyen.
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 8 a bekezdés (új)
8a.  E cikk nem alkalmazandó az elővigyázatossági alapon nyújtott pénzügyi támogatásokra és a pénzügyi intézmények feltőkésítéséhez nyújtott kölcsönökre.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)
6a. cikk
A szociális partnerek és a civil társadalom részvétele

A szociális partnereket képviselő szervezetek, illetve a civil társadalmi szervezetek lehetőséget kapnak a Bizottság e rendeletben említett nyilvános ajánlásai és véleményei, továbbá a tagállamok e rendelet 2–7. cikke szerinti jelentései és jelentéstervezetei tekintetében a véleménynyilvánításra. Ezeket a véleményeket közzé kell tenni.

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
6 b cikk (új)
6b. cikk
Az adóbevételek védelmét szolgáló intézkedések

1.  Az érintett tagállamok az EUMSZ 65. cikkével összhangban és a Bizottsággal szoros együttműködésben, valamint az EKB-val egyeztetve intézkedéseket hoznak a nemzeti törvények és rendelkezések megszegésének megelőzésére, különösen az adózás területén.
2.  Az érintett tagállam felkéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a Tanácsnak az EUMSZ 66. cikkének megfelelően védintézkedések megtételére a harmadik országokból vagy oda történő olyan tőkemozgások tekintetében, amelyek a gazdasági és monetáris unió működésében súlyos nehézségeket okoznak, vagy azzal fenyegetnek. A Bizottság ilyen javaslat megtétele előtt konzultál az EKB-val.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím
A túlzott hiány esetén követendő eljárással való összhang
A Stabilitási és Növekedési Paktummal való összhang
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
1.  Az e rendelet 6. cikkében meghatározott kiigazítási programot és annak módosításait az 1466/97/EK rendelet 4. cikkében meghatározott stabilitási program benyújtását felváltó rendelkezésnek kell tekinteni.
1.  Az e rendelet 6. cikkében meghatározott makrogazdasági kiigazítási program és annak módosításai az 1466/97/EK rendelet 4. cikkében meghatározott stabilitási program benyújtása helyébe lépnek.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  Az e rendelet 6. cikkében meghatározott kiigazítási programot az 1467/97/EK rendelet 3. cikkének (4a) bekezdésében és az 5. cikkének (1a) bekezdésében meghatározott jelentéseket értelemszerűen felváltó rendelkezésnek kell tekinteni.
a)  Az e rendelet 6. cikkében meghatározott makrogazdasági kiigazítási program értelemszerűen az 1467/97/EK rendelet 3. cikkének (4a) bekezdésében és az 5. cikkének (1a) bekezdésében meghatározott jelentések helyébe lép.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  Az e rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kiigazítási programban szereplő költségvetési célokat az 1467/97/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdése és az 5. cikkének (1) bekezdése szerinti éves költségvetési célokat az említett ajánlásban és felszólításban értelemszerűen felváltó rendelkezésnek kell tekinteni. Amennyiben az érintett tagállamra vonatkozóan a Szerződés 126. cikkének (9) bekezdése szerinti felszólítás van hatályban, az e rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti kiigazítási programot az 1467/97/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerinti felszólításban megállapított célok eléréséhez vezető intézkedéseket is felváltó rendelkezésnek kell tekintetni.
b)  Az e rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kiigazítási programban szereplő költségvetési célok az említett ajánlásban és felszólításban értelemszerűen az 1467/97/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdése és az 5. cikkének (1) bekezdése szerinti éves költségvetési célok helyébe lépnek. Amennyiben az érintett tagállamra vonatkozóan a Szerződés 126. cikkének (9) bekezdése szerinti felszólítás van hatályban, az e rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerinti kiigazítási program is az 1467/97/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerinti felszólításban megállapított célok eléréséhez vezető intézkedések helyébe lép.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  Az e rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében meghatározott monitoringot az 1467/97/EK tanácsi rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében és 10a. cikkében meghatározott ellenőrzést, és az 1467/97/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében és a 6. cikkének (2) bekezdésében előírt határozatok alapjául szolgáló monitoringot felváltó rendelkezésnek kell tekinteni.
c)  Az e rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében meghatározott monitoring az 1467/97/EK tanácsi rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében és 10a. cikkében meghatározott ellenőrzés, és az 1467/97/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében és a 6. cikkének (2) bekezdésében előírt határozatok alapjául szolgáló monitoring helyébe lép.
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk
A Tanács által e rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban jóváhagyott makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállamok esetében a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzéséről és kiigazításáról szóló XXX/XXXX/EU rendelet végrehajtását fel kell függeszteni. A felfüggesztés a makrogazdasági kiigazítási program időtartama alatt alkalmazandó.

A Tanács által e rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban jóváhagyott makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállamok esetében a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló 1176/2011/EU rendelet végrehajtását fel kell függeszteni, a 1176/2011/EU rendelet 3., 4. és 5. cikke makrogazdasági és makropénzügyi mutatókra, a riasztási mechanizmusra és a részletes vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseinek kivételével. A felfüggesztés a makrogazdasági kiigazítási program időtartama alatt alkalmazandó.

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk
Az e rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében meghatározott monitoringot a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1466/97/EK rendelet 2a. cikkében a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterére vonatkozóan meghatározott monitoringot és értékelést felváltó rendelkezésnek kell tekintetni.

Az e rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében meghatározott monitoring a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1466/97/EK rendelet 2a. cikkében a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterére vonatkozóan meghatározott monitoring és értékelés helyébe lép. A felfüggesztés a makrogazdasági kiigazítási program időtartama alatt alkalmazandó.

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk
A Tanács által e rendelet 6. cikke (2) bekezdésével összhangban jóváhagyott makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállamok esetében az előzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló XXX/XXXX/EU rendelet végrehajtását fel kell függeszteni. A felfüggesztés a makrogazdasági kiigazítási program időtartama alatt alkalmazandó.

A Tanács által az e rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban jóváhagyott makrogazdasági kiigazítási programot végrehajtó tagállamok esetében fel kell függeszteni az előzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló XXX/…/EU rendelet végrehajtását, a(z) .../2012/EU rendelet 1–4. cikkében foglaltak kivételével. A felfüggesztés a makrogazdasági kiigazítási program időtartama alatt alkalmazandó.

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)
10a. cikk

Egy tagállam jogvédelem alá helyezése

1.  Amennyiben a 3. cikk (5) bekezdésében foglalt intézkedések nem állítják helyre egy tagállam pénzügyi helyzetét, és a tagállam esetében fennáll a tartós fizetésképtelenség, illetve kifizetései felfüggesztésének kockázata, a Bizottság a Tanáccsal folytatott konzultációt követően a tagállamot jogvédelem alá helyező határozatot fogadhat el. A Tanács az ilyen határozat elfogadását követően 10 napon belül egyszerű többséggel hatályon kívül helyezheti azt.
2.  E cikk célja, hogy lehetővé tegye az érintett tagállam számára gazdasági helyzete stabilizálását és adósságtörlesztő képességének megőrzését.
Egy tagállam jogvédelem alá helyezése az alábbi hatásokkal jár:

a) a „pozíciólezáró nettósítási rendelkezéseket” és a „hiteleseményeket” felfüggesztik;
b) a kölcsönökre alkalmazott kamatszinteket fenntartják, és az 1. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi támogatás kivételével a tagállamnak nyújtott új kölcsönök visszafizetése élvez elsőbbséget;
c) az érintett tagállam hitelezői az érintett tagállamot jogvédelem alá helyező határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számított két hónapon belül felfedik kilétüket a Bizottság előtt; amennyiben ezt elmulasztják, a velük szemben fennálló adósság megszűnik;
d) az érintett tagállam hatóságai végrehajtják a 6. cikk (6) bekezdésében említett technikai segítségnyújtás keretében tett ajánlásokat, és helyreállítási és adósságrendezési tervet nyújtanak be a Bizottsághoz jóváhagyásra.
3.  Ezt a cikket 2017-től kell alkalmazni.
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
1.  Az egy vagy több másik tagállam, az EFSM, az EFSF vagy az ESM által nyújtott támogatás legalább 75%-ának visszafizetéséig a tagállam a programot követő utólagos felügyelet alatt van. A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel meghosszabbíthatja a programot követő utólagos felügyelet időtartamát.
1.  Az egy vagy több másik tagállam, az EFSM, az EFSF vagy az ESM által nyújtott támogatás legalább 75%-ának visszafizetéséig a tagállam a programot követő utólagos felügyelet alatt van. A Bizottság úgy határozhat, hogy meghosszabbítja a programot követő utólagos felügyelet időtartamát. A Tanács a határozatot követő 10 napon belül minősített többséggel hatályon kívül helyezheti azt.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés
3.  A Bizottság az EKB közreműködésével rendszeresen ellenőrző látogatásokat végez a programot követő utólagos felügyelet alatt lévő tagállamban annak gazdasági, költségvetési és pénzügyi helyzetének értékelése céljából. Tapasztalatairól a Bizottság szemeszterenként beszámol az EFC-nek vagy az utóbbi által e célra kijelölt albizottságnak, és megvizsgálja többek között az esetleges kiigazító intézkedések szükségességét.
3.  A Bizottság az EKB közreműködésével rendszeresen ellenőrző látogatásokat végez a programot követő utólagos felügyelet alatt lévő tagállamban annak gazdasági, költségvetési és pénzügyi helyzetének értékelése céljából. Tapasztalatairól a Bizottság szemeszterenként beszámol az Európai Parlament illetékes bizottságának, az EFC-nek vagy az utóbbi által e célra kijelölt bármely albizottságnak, valamint az érintett tagállam parlamentjének, és megvizsgálja különösen azt, hogy szükség van-e kiigazító intézkedésekre.
Az Európai Parlament illetékes bizottsága felajánlhatja az érintett tagállamnak azt a lehetőséget, hogy a programot követő utólagos felügyelet alatt elért eredményekről folytatandó véleménycserén vegyen részt.

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés
4.  A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel kiigazító intézkedések meghozatalát ajánlhatja a programot követő utólagos felügyelet alatt álló tagállam részére.
4.  A Bizottság kiigazító intézkedések elfogadását ajánlhatja a programot követő utólagos felügyelet alatt álló tagállam részére. A Tanács az ajánlást követő 10 napon belül minősített többséggel hatályon kívül helyezheti azt.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)
4a.  Az érintett tagállam parlamentje felkérheti a Bizottságot, hogy a programot követő utólagos felügyeletről folytatandó véleménycserén vegyen részt.
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 2. cikk (1) bekezdésében, a 3. cikkben, a 6. cikk (2) és (4) bekezdésében és a 11. cikk (4) bekezdésében említett intézkedések esetében a Tanács csak azon tagállamokat képviselő tagjai szavaznak, amelyek pénzneme az euró, és a Tanács az érintett tagállamot képviselő tanácsi tag szavazatának figyelembevétele nélkül jár el.

Az e rendeletben említett intézkedések esetében a Tanács csak azon tagállamokat képviselő tagjai szavaznak, amelyek pénzneme az euró, és a Tanács az érintett tagállamot képviselő tanácsi tag szavazatának figyelembevétele nélkül jár el.

Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk
13. cikk
törölve
Az 5. és 6. cikk alkalmazásából kizárt támogatások és kölcsönök típusai

Az 5. és 6. cikk rendelkezései nem alkalmazandók az elővigyázatossági alapon nyújtott pénzügyi támogatásokra és a pénzügyi intézmények feltőkésítéséhez nyújtott kölcsönökre.

Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)
13a. cikk

Az Európai Parlament tájékoztatása

A Bizottság és a Tanács rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet e rendelet alkalmazásáról.

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
13 b cikk (új)
13b. cikk

Átmeneti rendelkezések

A rendelet azon tagállamokra alkalmazandó, amelyekre vonatkozóan [a rendelet hatálybalépésének időpontjában] programtámogatás folyik.

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
13 c cikk (új)
13c. cikk

Jelentés

A Bizottság 2014. január 1-jéig, azután pedig ötévente jelentést tesz közzé e rendelet alkalmazásáról.

A jelentés többek között a következőket értékeli:

a) a rendelet hatékonysága;
b) az EUMSZ-szel összhangban a tagállamok gazdaságpolitikáinak szorosabb összehangolása és gazdasági teljesítményük folyamatos közelítése terén tett előrelépések;
c) e rendeletnek a növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló uniós stratégia végrehajtásában betöltött szerepe;
d) rendelkezéseknek a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett nem euróövezeti tagállamokra való kiterjesztésének időszerűsége.
2.  Adott esetben az (1) bekezdésben említett jelentést az e rendelet módosítására irányuló javaslat kíséri.
3.  Az (1) bekezdésben említett jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell elküldeni.

(1) Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra.(A7-0172/2012).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat