Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2011/0386(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0173/2012

Testi mressqa :

A7-0173/2012

Dibattiti :

PV 12/06/2012 - 5
CRE 12/06/2012 - 5

Votazzjonijiet :

PV 13/06/2012 - 7.5
CRE 13/06/2012 - 7.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 12/03/2013 - 10.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2012)0243
P7_TA(2013)0070

Testi adottati
PDF 555kWORD 402k
L-Erbgħa, 13 ta' Ġunju 2012 - Strasburgu
Dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro ***I
P7_TA(2012)0243A7-0173/2012

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fit-13 ta' Ġunju 2012 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro (COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal Regolament
Premessa 1a (ġdida)
(1a)  L-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprevedi li, meta tkun qed tiddefinixxi u timplimenta l-politiki u l-azzjonijiet tagħha, l-Unjoni għandha tikkunsidra r-rekwiżiti marbuta mal-promozzjoni ta' livell għoli ta' impjiegi, il-garanzija ta' ħarsien soċjali adegwat, il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali kif ukoll livell għoli ta' edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.
Emenda 2
Proposta għal Regolament
Premessa 2
(2)  Il-Patt ta' Stabilità u Tkabbir, partikolarment ir-Regolament (KE) Nru 1466/97 tas-7 ta' Lulju 1997 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' budget u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1467/97 tas-7 ta' Lulju 1997 li titħaffef u li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv, imfassal biex jiżgura dixxipplina baġitarja fl-Unjoni kollha, jistabilixxi l-qafas għall-prevenzjoni u l-korrezzjoni tad-defiċits eċċessivi tal-gvern. Issaħħaħ aktar bir-Regolament Nru …/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1466/97 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' budget u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika u r-Regolament (UE) Nru …/2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar li titħaffef u li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv. Ir-Regolament (KE) Nru …/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona euro żied sistema ta' mekkaniżmi ta' infurzar effikaċi, preventiva u gradwali fil-forma ta' sanzjonijiet finanzjarji għall-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro.
(2)  Il-Patt ta' Stabilità u Tkabbir, partikolarment ir-Regolament (KE) Nru 1466/97 tas-7 ta' Lulju 1997 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' budget u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1467/97 tas-7 ta' Lulju 1997 dwar li titħaffef u li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv, bl-għan li tiġi żgurata dixxipplina baġitarja fl-Unjoni kollha, jistabilixxi l-qafas għall-prevenzjoni u l-korrezzjoni tad-defiċits eċċessivi tal-gvern. Ir-Regolamenti (KE) Nru 1466/97 u 1467/97 ġew emendati u l-Patt ta' Stabilità u Tkabbir kompla jissaħħaħ, bir-Regolament (UE) Nru 1175/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 u bir-Regolament (UE) Nru 1177/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2.Ir-Regolament (UE) Nru 1173/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro3 żied sistema ta' mekkaniżmi ta' infurzar effikaċi, preventiva u gradwali fil-forma ta' sanzjonijiet finanzjarji għall-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro. L-Artikolu 2-a tar-Regolament (KE) Nru 1466/97, barra minn hekk, jistipula l-elementi li jikkostitwixxu s-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika.
1 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 12.

2 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 33.

3 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 1.

Emenda 3
Proposta għal Regolament
Premessa 2a (ġdida)
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2a)  Skont l-Artikolu 2-a tar-Regolament (KE) Nru 1466/97, is-Semestru Ewropew jinkludi l-formulazzjoni, u s-sorveljanza tal-implimentazzjoni, tal-linji gwida ġenerali tal-politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-Unjoni (linji gwida ġenerali għall-politika ekonomika) b'konformità mal-Artikolu 121(2) TFUE; il-formulazzjoni, u l-eżami tal-implimentazzjoni, tal-linji gwida dwar l-impjiegi li għandhom jitqiesu mill-Istati Membri b'konformità mal-Artikolu 148(2) TFUE (il-linji gwida dwar l-impjiegi); il-preżentazzjoni u l-valutazzjoni tal-programmi ta' stabilità jew konverġenza tal-Istati Membri skont dan ir-Regolament; il-preżentazzjoni u l-valutazzjoni tal-programmi nazzjonali ta' riforma tal-Istati Membri li jappoġġaw l-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi u li ġew stabbiliti b'konformità mal-linji gwida ġenerali, mal-linji gwida dwar l-impjiegi u mal-linji gwida ġenerali għall-Istati Membri maħruġa mill-Kummissjoni u mill-Kunsill Ewropew fil-bidu taċ-ċiklu annwali ta' sorveljanza; is-sorveljenza biex jiġu preklużi u korretti l-iżbilanċi makroekonomiċi skont ir-Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Novembru 2011 dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi1.
1 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 25.

Emenda 4
Proposta għal Regolament
Premessa 3
(3)  L-emendi għall-Patt ta' Stabilità u Tkabbir iżidu kemm il-gwida, kif ukoll, għall-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro, inċentivi għall-iffissar u l-implimentazzjoni ta' politika baġitarja prudenti, filwaqt li jiġu evitati defiċits eċċessivi tal-gvern. Dawn id-dispożizzjonijiet ħolqu qafas iktar robust fil-livell tal-Unjoni għas-sorveljanza tal-politiki ekonomiċi nazzjonali.
(3)  L-emendi għall-Patt ta' Stabilità u Tkabbir iżidu kemm il-gwida, kif ukoll, għall-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro, sanzjonijiet imsaħħa u aktar awtomatiċi għan-nuqqas ta' konformità ma' politika baġitarja prudenti, filwaqt li jiġu evitati defiċits eċċessivi tal-gvern. Dawn id-dispożizzjonijiet ħolqu qafas iktar robust fil-livell tal-Unjoni għas-sorveljanza tal-politiki ekonomiċi nazzjonali iżda hemm bżonn ta' koordinazzjoni aktar profonda tal-politika ekonomika u l-inċentivi għall-konformità.
Emenda 5
Proposta għal Regolament
Premessa 3a (ġdida)
(3a)  Il-Patt ta' Stabilità u Tkabbir rivedut huwa bbażat fuq l-għan ta' finanzi tal-gvern sodi bħala mezz ta' tisħiħ tal-kundizzjonijiet għal stabilità tal-prezzijet u għal tkabbir sostenibbli u sod imsejjes fuq stabilità finanzjarja, biex b'hekk ikunu appoġġati l-għanijiet tal-Unjoni għal tkabbir u impjiegi sostenibbli.
Emenda 6
Proposta għal Regolament
Premessa 3b (ġdida)
(3b)  Il-Kunsill Ewropew, fil-laqgħa tas-17 ta' Ġunju 2010, adotta strateġija ġdida tal-Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi, sabiex l-UE tkun tista' toħroġ iktar b'saħħitha mill-kriżi, u biex iddawwar l-ekonomija tagħha lejn tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, flimkien ma' livell għoli ta' impjiegi ta' kwalità, produttività u koeżjoni soċjali. L-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi fiha wkoll għanijiet fl-oqsma tal-faqar, l-edukazzjoni, l-innovazzjoni u l-ambjent.
Emenda 7
Proposta għal Regolament
Premessa 3c (ġdida)
(3c)  Għandha tingħata l-attenzjoni xierqa fir-rigward tal-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi u fir-rigward ta' kif tiġi implimentata mill-Istati Membri permezz tal-programmi nazzjonali ta' riforma tagħhom.
Emenda 8
Proposta għal Regolament
Premessa 4
(4)  It-Trattat jippermetti l-adozzjoni ta' miżuri speċifiċi fiż-żona tal-euro li jmorru lil hinn mid-dispożizzjonijiet applikabbli għall-Istati Membri kollha sabiex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja.
(4)  It-TFUE jippermetti l-adozzjoni ta' miżuri speċifiċi fiż-żona tal-euro li jmorru lil hinn mid-dispożizzjonijiet applikabbli għall-Istati Membri kollha sabiex jiġi żgurat, u jiġu evitati politiki fl-Istati Memrbi li jipperikolaw, il-funzjonament xieraq tal-unjoni ekonomika u monetarja. Fejn ikun xieraq u neċessarju, għandu jsir użu iżjed attiv tal-miżuri speċifiċi stipulati fl-Artikolu 136 TFUE sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet neċessarji għal integrazzjoni iżjed profonda u reżiljenti li għandha timxi id f'id ma' leġittimità demokratika mtejba tal-unjoni ekonomika u monetarja.
Emenda 9
Proposta għal Regolament
Premessa 4a (ġdida)
(4a)  Il-finanzi pubbliċi sodi u l-baġits ibbilanċati huma prerekwiżit għall-istabilità ekonomika u finanzjarja kif intwera b'mod ċar bil-kriżi tad-dejn sovran, li enfasizzat il-ħtieġa ta' oqfsa fiskali b'saħħithom u solidi. Barra minn hekk, id-defiċits tal-lum, li huma assoċjati ma' ekonomiji staġnati, jenfasizzaw il-ħtieġa ta' riformi aktar milli żieda fl-infiq.
Emenda 10
Proposta għal Regolament
Premessa 4b (ġdida)
(4b)  L-Istati Membri għandhom joqogħdu lura milli jadottaw kwalunkwe miżura li tista' tipperikola l-kisba tal-għanijiet tal-Unjoni fil-qafas tal-unjoni ekonomika u monetarja, b'mod partikolari l-prattika tal-akkumulazzjoni tad-djun barra l-kontijiet tal-amministrazzjoni pubblika.
Emenda 11
Proposta għal Regolament
Premessa 5
(5)  Finanzi pubbliċi f'saħħithom jiġu żgurati l-aħjar fl-istadju tal-ippjanar u l-iżbalji kbar għandhom jiġu identifikati kmieni kemm jista' jkun. L-Istati Membri għandhom jibbenefikaw mhux biss minn l-iffissar ta' prinċipji ta' gwida u miri baġitarji imma wkoll minn monitoraġġ sinkronizzat tal-politiki baġitarji tagħhom.
(5)  Finanzi pubbliċi b'saħħithom u politiki ekonomiċi kkoordinati jiġu żgurati l-aħjar fl-istadju tal-ippjanar u l-iżbalji kbar għandhom jiġu identifikati kmieni kemm jista' jkun. L-Istati Membri għandhom jibbenefikaw mhux biss mill-iffissar ta' prinċipji ta' gwida u miri baġitarji imma wkoll minn monitoraġġ sinkronizzat tal-politiki baġitarji u makroekonomiċi u l-ħruġ tad-dejn pubbliku tagħhom. Bl-għan li jikkoordinaw aħjar l-ippjanar tal-ħruġ tad-dejn nazzjonali tagħhom, jeħtieġ li l-Istati Membri jirrappurtaw dwar il-pjanijiet għall-ħruġ tad-dejn pubbliku tagħhom minn qabel.
Emenda 12
Proposta għal Regolament
Premessa 5a (ġdida)
(5a)  L-għan ta' dan ir-Regolament huwa li jiddaħħlu fis-seħħ iżjed mekkaniżmi tal-Unjoni għall-koordinazzjoni u s-sorveljanza tal-politiki baġitarji u ekonomiċi tal-Istati Membri. Madankollu, għandha tintwera kawtela fl-istadji kollha, u, għal din ir-raġuni, l-ebda kwistjoni relatata mal-pjanijiet ta' ħruġ tad-dejn tal-Istati Membri, mat-tiġdid ta' dejn pendenti u ma' operazzjonijiet rilevanti oħra ma għandha tinħareġ fil-pubbliku, u tali kwistjonijiet għandhom jintużaw biss għal skopijiet ta' koordinazzjoni interna. Din il-ħtieġa tirriżulta mir-riskju li Stat Membru jista' jkun suġġett għalih jekk jagħmel il-ħtiġijiet finanzjarji tiegħu magħrufa lis-swieq finanzjarji minn qabel.
Emenda 13
Proposta għal Regolament
Premessa 6
(6)  L-istipular ta' kronoliġija baġitarja komuni għall-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro għandu jissinkronizza aħjar il-passi ewlenin fit-tħejjija tal-baġits nazzjonali, b'hekk jikkontribwixxi favur l-effikaċja tas-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika baġitarja. L-adozzjoni ta' kronoliġija baġitarja komuni għandha twassal għal sinerġiji aqwa billi tiffaċilita l-koordinazzjoni tal-politika fost l-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro u biex jiġi żgurat li r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni jkunu integrati kif xieraq fil-proċess nazzjonali tal-adozzjoni tal-baġit.
(6)  L-istipular ta' kronoliġija baġitarja komuni għall-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro għandu jissinkronizza aħjar il-passi ewlenin fit-tħejjija tal-baġits nazzjonali, b'hekk jikkontribwixxi favur l-effikaċja tas-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u baġitarja. L-adozzjoni ta' kronoliġija baġitarja komuni għandha twassal għal sinerġiji aqwa billi tiffaċilita l-koordinazzjoni tal-politika fost l-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro u biex jiġi żgurat li r-rakkomandazzjonijiet ta' politika speċifiċi skont il-pajjiż u l-programmi nazzjonali ta' riforma u l-programmi ta' stabilità u konverġenza, kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq l-analiżi tal-iżbilanċi makroekonomiċi jkunu integrati kif xieraq fil-proċess nazzjonali tal-adozzjoni tal-baġit.
Emenda 14
Proposta għal Regolament
Premessa 6a (ġdida)
(6a)  Huwa essenzjali li l-kronoloġija tal-pjan baġitarju komuni tkun koerenti mal-kronoloġija baġitarja tal-Istati Membri. Jekk dan ma jkunx il-każ, kwalunkwe opinjoni tal-Kummissjoni rigward abbozz ta' pjan baġitarju ta' Stat Membru jkollha r-riskju li tkun nieqsa mil-leġittimità demokratika fil-parlament ta' dak l-Istati Membru.
Emenda 15
Proposta għal Regolament
Premessa 6b (ġdida)
(6b)  Meta l-baġit ma jiġix adottat sal-31 ta' Diċembru skont kif stipulat f'dan ir-Regolament, għandu jkun hemm fis-seħħ proċeduri ta' baġit reviżjonarji biex jiġi żgurat li l-gvern ikun għadu kapaċi jwettaq id-dmirijiet essenzjali tiegħu.
Emenda 16
Proposta għal Regolament
Premessa 7
(7)  Hemm evidenza qawwija li turi l-effikaċja ta' oqfsa fiskali bbażati fuq regoli fl-appoġġ ta' politiki fiskali tajba u sostenibbli. L-introduzzjoni ta' regoli fiskali nazzjonali li jkunu konsistenti mal-objettivi baġitarji stabiliti fil-livell tal-Unjoni għandhom ikunu element kruċjali biex tiġi żgurata l-osservanza tad-dispożizzjonijiet tal-Patt ta' Stabilità u Tkabbir. Partikolarment, l-Istati Membri għandhom jimplimentaw regoli strutturali tal-baġit bilanċjat li jittrasponu fil-leġiżlazzjoni nazzjonali l-prinċipji ewlenin tal-qafas fiskali tal-Unjoni. Din it-traspożizzjoni għandha tkun effettivi permezz ta' regoli vinkolanti preferibbilment ta' natura kostituzzjonali sabiex jintwera l-aqwa impenn tal-awtoritajiet nazzjonali fir-rigward tal-Patt ta' Stabilità u Tkabbir.
(7)  Oqfsa fiskali effikaċi bbażati fuq regoli jistgħu jkunu importanti fl-appoġġ ta' politiki fiskali tajba u sostenibbli. L-introduzzjoni ta' regoli fiskali nazzjonali li jkunu konsistenti mal-objettivi ekonomiċi u baġitarji stabbiliti fil-livell tal-Unjoni, u li jinkludu d-definizzjoni ta' ċirkostanzi straordinarji u tnaqqis ekonomiku gravi, għandhom ikunu element kruċjali biex tiġi żgurata l-osservanza sostenibbli tad-dispożizzjonijiet tal-Patt ta' Stabilità u Tkabbir. Partikolarment, l-Istati Membri għandhom jimplimentaw mekkaniżmu li għandu jibda jaħdem b'mod awtomatiku fil-każ ta' devjazzjoni sinifikanti mill-objettiv baġitarju li jiġu kkoreġuti devjazzjonijiet sinifikanti mill-għan baġitarju ta' terminu medju jew mill-perkors ta' aġġustament lejh bl-għan li jiġi żgurat ritorn f'waqtu lejn l-objettiv ta' terminu medju. huwa essenzjali li dawk ir-regoli jkopru l-amministrazzjoni pubblika fis-sħuħija tagħha u jkunu vinkolanti jew garantiti b'xi mod ieħor sabiex ikun hemm konformità magħhom fil-proċessi baġitarji nazzjonali.
Emenda 17
Proposta għal Regolament
Premessa 7a (ġdida)
(7a)  Il-livell ta' dejn sovran fl-Unjoni huwa sfida ewlenija li għandha tiġi indirizzata biex l-ekonomija terġa' lura għal tendenza ta' tkabbir reżiljenti u stabbli fuq perjodu ta' żmien qasir kif ukoll fuq perjodu ta' żmien twil. Irid jgħaddi perjodu sinifikanti ta' żmien qabel ma l-livell medju tad-dejn fost l-Istati Membri jerġa' lura għall-perkors ta' 60 % stipulat mill-Patt ta' Stabilità u Tkabbir. Il-kisba tal-objettivi baġitarji fuq perjodu ta' żmien medju hija prekundizzjoni fundamentali f'dan ir-rigward filwaqt li t-tbegħid minnhom jista' jwassal għal rati ta' interess għolja, u b'hekk jhedded it-tkabbir u l-irkupru.
Emenda 18
Proposta għal Regolament
Premessa 8
(8)  Previżjonijiet makroekonomiċi u baġitarji mhux oġġettivi u irrealistiċi jistgħu jfixklu konsiderevolment l-effikaċja tal-ippjanar baġitarju u konsegwentement ixekklu l-impenn lejn id-dixxiplina baġitarja. Previżjonijiet minn korpi indipendenti jistgħu jipprovdu previżjonijiet makroekonomiċi oġġettivi u realistiċi.
(8)  Previżjonijiet makroekonomiċi u baġitarji mhux oġġettivi u irrealistiċi jistgħu jfixklu konsiderevolment l-effikaċja tal-ippjanar baġitarju u konsegwentement ixekklu l-impenn lejn id-dixxiplina baġitarja. Previżjonijiet minn korpi kompetenti tekniċi u indipendenti b'awtorità funzjonarja vis-à-vis l-awtoritajiet baġitarji tal-Istati Membri li jikkonformaw mar-rekwiżiti minimi, kif stipulat fl-Anness I, jistgħu jipprovdu previżjonijiet makroekonomiċi oġġettivi u realistiċi, ladarba jiġu stabbiliti l-komparabilità u l-koerenza tagħhom.
Emenda 20
Proposta għal Regolament
Premessa 9
(9)  Din is-sorveljanza msaħħa gradwalment ser tikkumplimenta d-dispożizzjonijiet eżistenti tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u ssaħħaħ is-sorveljanza tad-dixxiplina baġitarja fl-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro. Proċedura ta' monitoraġġ imsaħħa gradwalment għandha tikkontribwixxi għal eżiti baġitarji aħjar għall-benefiċċju tal-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro. Bħala parti minn proċedura msaħħa gradwalment, monitoraġġ metikoluż huwa partikolarment ta' valur għall-Istati Membri li jkunu soġġetti għal proċedura ta' defiċit eċċessiv.
(9)  Tali sorveljanza u koordinazzjoni msaħħa gradwalment se jkomplu jikkompletaw is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika, jikkomplementaw id-dispożizzjonijiet eżistenti tal-Patt ta' Stabilità u Tkabbir u jsaħħu s-sorveljanza tas-saħħa baġitarja u mikrofinanzjarja u l-konverġenza ekonomika fl-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro. Proċedura ta' monitoraġġ imsaħħa gradwalment għandha tikkontribwixxi għal eżiti baġitarji u ekonomiċi aħjar għall-benefiċċju tal-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro, mingħajr ma tinħoloq burokrażija bla bżonn. Bħala parti minn proċedura msaħħa gradwalment, monitoraġġ metikoluż huwa partikolarment ta' valur għall-Istati Membri li jkunu soġġetti għal proċedura ta' defiċit eċċessiv.
Emenda 21
Proposta għal Regolament
Premessa 10
(10)  B'li ħareġ mill-kriżi tad-dejn sovran, u partikolarment mill-ħtieġa li jiddaħħlu fis-seħħ ritensjonijiet finanzjarji aħħarin komuni, l-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro jikkondividu effetti sekondarji mtejba mill-politika baġitarja tagħhom. Kull Stat Membru li l-munita tiegħu tkun l-euro għandu jikkonsulta lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra li l-munita tagħhom tkun l-euro qabel ma jadottaw klawlunkwe pjanijiet kbar ta' riforma fil-politika fiskali b'effetti sekondarji potenzjali, sabiex jippermettu l-possibilità ta' valutazzjoni tal-impatt possibbli fuq iż-żona tal-euro kollha. Għandhom iqisu l-pjanijiet baġitarji tagħhom bħala ta' interess komuni u jissottomettuhom lill-Kummissjoni għall-finijiet ta' monitoraġġ qabel il-pjanijiet isiru vinkolanti. Il-Kummissjoni għandha tkun f'pożizzjoni, jekk neċessarju, li tadotta opinjoni dwar l-abbozz tal-pjan baġitarju, li l-Istat Membru u partikolarment l-awtoritajiet tal-baġit għandhom jiġu mistiedna jqisu fil-proċess tal-adozzjoni tal-liġi tal-baġit. Tali opinjoni għandha tiżgura li l-gwida politika tal-Unjoni fil-qasam baġitarju tkun adegwatament integrata fil-preparazzjonijiet baġitarji nazzjonali. Partikolarment, din l-opinjoni għandha tinkludi valutazzjoni dwar jekk il-pjanijiet baġitarji jindirizzawx adegwatament ir-rakkomandazzjonijiet maħruġa fil-kuntest tas-Simestru Ewropew fil-qasam baġitarju. Il-Kummissjoni għandha tkun lesta biex tippreżenta din l-opinjoni lill-Parlament tal-Istat Membru konċernat, fuq it-talba tiegħu. L-estent safejn din l-opinjoni tkun tqieset għandu jkun parti mill-valutazzjoni, jekk u meta jintlaħqu l-kondizzjonijiet, li twassal għad-deċiżjoni li l-Istat Membru konċernat jitpoġġa taħt proċedura tad-defiċit eċċessiv, fejn in-nuqqas ta' segwitu tal-gwida bikrija mill-Kummissjoni jitqies bħala fattur aggravanti. Ukoll, abbażi tal-valutazzjoni kumplessiva tal-pjanijiet mill-Kummissjoni, il-Grupp tal-euro għandu jiddiskuti s-sitwazzjoni u l-prospetti baġitarji fiż-żona tal-euro.
(10)  L-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro jiġġeneraw jew jiġu effettwati bl-effetti sekondarji mill-politiki baġitarji u makroekonomiċi tagħhom. L-effetti sekondarji għandhom għaldaqstant jiġu identifikati u indirizzati fi ħdan il-qafas ta' proċeduri ta' sorveljanza speċifiċi skont il-pajjiż kif ukoll fil-valutazzjoni globali tas-sitwazzjoni baġitarja u l-prospetti fiż-żona tal-euro kollha. Il-valutazzjoni għandha tidentifika, fuq bażi ta' pajjiż pajjiż, effetti sekondarji negattivi potenzjali li jirrigwardaw is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri ġġenerati mis-setturi privati tagħhom jew minn Stati Membri oħra. Il-kriżi tad-dejn sovran uriet ukoll l-interkonnessjoni bejn id-dejn sovran, l-istabilità finanzjarja u s-solvenza tal-banek. Kull Stat Membru li l-munita tiegħu tkun l-euro għandu jikkonsulta lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra li l-munita tagħhom tkun l-euro qabel ma jadottaw klawlunkwe pjanijiet kbar ta' riforma fil-politika ekonomika u f'dik fiskali b'effetti sekondarji potenzjali, sabiex jippermettu l-possibilità ta' valutazzjoni tal-impatt possibbli fuq iż-żona tal-euro kollha. Għandhom iqisu l-pjanijiet baġitarji u ekonomiċi tagħhom bħala ta' interess komuni u jissottomettuhom lill-Kummissjoni għall-finijiet ta' monitoraġġ qabel il-pjanijiet isiru vinkolanti. Il-Kummissjoni għandha tkun f'pożizzjoni, jekk neċessarju, li tadotta mill-iktar fis possibbli u mhux aktar tard mill-15 ta' Novembru, opinjoni dwar l-abbozz tal-pjan baġitarju, li l-Istat Membru u partikolarment l-awtoritajiet tal-baġit għandhom jiġu mistiedna jqisu fil-proċess tal-adozzjoni tal-liġi tal-baġit. Tali opinjoni għandha tiżgura li l-gwida politika tal-Unjoni fil-qasam ekonomiku u dak baġitarju tkun adegwatament integrata fil-preparazzjonijiet baġitarji nazzjonali. Partikolarment, din l-opinjoni għandha tinkludi valutazzjoni dwar jekk il-pjanijiet baġitarji jindirizzawx adegwatament ir-rakkomandazzjonijiet maħruġa fil-kuntest tas-Simestru Ewropew fil-qasam ekonomiku u f'dak baġitarju (rakkomandazzjonijiet ta' politika speċifiċi skont il-pajjiż). Fl-istess kuntest, għandha tiżgura li l-impenji tal-Istati Membri, fil-qafas tal-programmi nazzjonali ta' riforma tagħhom kif ukoll kwalunkwe impenn li jkunu ħadu fil-qafas tal-programmi ta' sħubija ekonomika u rakkomandazzjoni tal-Kunsill fil-proċedura tal-iżbilanċi makroekonomiċi jkunu riflessi b'mod xieraq fl-abbozz tal-baġit nazzjonali. Il-Kummissjoni għandha tkun lesta biex tippreżenta din l-opinjoni lill-Parlament tal-Istat Membru konċernat, fuq it-talba tiegħu. L-estent safejn din l-opinjoni tkun tqieset għandu jkun parti mill-valutazzjoni, jekk u meta jintlaħqu l-kondizzjonijiet, li twassal għad-deċiżjoni li l-Istat Membru konċernat jitpoġġa taħt proċedura tad-defiċit eċċessiv, fejn in-nuqqas ta' segwitu tal-gwida bikrija mill-Kummissjoni jitqies bħala fattur aggravanti. Ukoll, abbażi tal-valutazzjoni kumplessiva tal-pjanijiet mill-Kummissjoni, il-Grupp tal-euro u l-Parlament Ewropew għandhom jiddiskutu s-sitwazzjoni u l-prospetti baġitarji fiż-żona tal-euro.
Emenda 22
Proposta għal Regolament
Premessa 10a (ġdida)
(10a)  Fil-każ ta' nonkonformità partikolarment serja tal-abbozz tal-pjan baġitarju mal-perkors ta' aġġustament lejn l-objettiv baġitarju ta' terminu medju, il-Kummissjoni, fl-opinjoni tagħha dwar l-abbozz tal-pjan baġitarju, għandha titlob, wara konsultazzjoni mal-Istat Membru konċernat, abbozz ta' pjan baġitarju rivedut, skont id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Dan se jkun il-każ b'mod partikolari meta l-implimentazzjoni tal-pjan baġitarju inizjali tpoġġi l-istabilità finanzjarja tal-Istat Membru konċernat f'riskju jew tirriskja li tpoġġi f'periklu l-funzjonament tal-unjoni ekonomika u monetarja jew fejn l-implimentazzjoni tal-pjan baġitarju inizjali tinvolvi ksur sinifikanti u ovvju tar-rakkomandazzjonijiet ifformulati mill-Kunsill skont il-Patt ta' Stabilità u Tkabbir.
Emenda 23
Proposta għal Regolament
Premessa 10b (ġdida)
(10b)  Fil-kuntest ta' koordinazzjoni u diskussjoni ex ante aħjar fost l-Istati Membri ta' kwalunkwe pjan ta' riforma ta' politika ekonomika u fiskali b'effetti sekondarji potenzjali, il-Kummissjoni għandha tressaq rapport, u jekk ikun meħtieġ proposta, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, bi pjan dettaljat li jiddeskrivi kif se joperaw tali koordinazzjoni u diskussjonijiet ex ante, x'forma għandhom jieħdu tali koordinazzjoni u diskussjonijiet, liema huma l-politiki previsti, u x'inhuma l-konsegwenzi politiċi probabbli - għall-Istati Membri u, b'mod partikolari għall-parlamenti nazzjonali - tad-deċiżjonijiet li joħorġu minn tali koordinazzjoni u diskussjonijiet ex ante. L-opinjoni tal-Kummissjoni għandha, mill-inqas, tiżgura li l-koordinazzjoni tkun integrata fil-qafas tas-Semestru Ewropew.
Emenda 24
Proposta għal Regolament
Premessa 10c (ġdida)
(10c)  Barra minn hekk, it-tisħiħ tal-governanza ekonomika għandha tinkludi involviment iżjed mill-qrib u iżjed f'waqtu tal-Parlament Ewropew u tal-parlamenti nazzjonali. Filwaqt li jirrikonoxxi li l-kontrapartijiet tal-Parlament Ewropew fil-qafas tad-djalogu huma l-istituzzjonijiet relevanti tal-Unjoni u r-rappreżentanti tagħhom, il-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew jista' joffri opportunità ta' parteċipazzjoni fi skambju ta' fehmiet lill-Istat Membru li jkun is-suġġett ta' deċiżjoni tal-Kunsill li timponi depożitu b'imgħax jew multa annwali, b'konformità ma' dan ir-Regolament. Il-parteċipazzjoni tal-Istat Membru f'tali skambju ta' fehmiet hija volontarja.
Emenda 25
Proposta għal Regolament
Premessa 11
(11)  L-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro u li jkunu soġġetti għal proċedura ta' defiċit eċċessiv għandhom jiġu mmonitorjati aktar mill-qrib biex tiġi żgurat korrezzjoni sħiħa u fil-ħin tad-defiċit eċċessiv. Monitoraġġ metikoluż għandu jiżgura l-korrezzjoni bikrija ta' kwalunkwe devjazzjoni mir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill biex jiġi kkoreġut id-defiċit eċċessiv. Tali monitoraġġ għandu jikkomplementa d-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1467/97. Il-modalitajiet ta' dan il-monitoraġġ metikoluż għandu jkun iggradat skont l-istadju tal-proċedura li għalih ikun soġġett l-Istat Membru, kif previst fl-Artikolu 126 tat-Trattat.
(11)  L-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro u li jkunu soġġetti għal proċedura ta' defiċit eċċessiv għandhom jiġu mmonitorjati aktar mill-qrib biex tiġi żgurata korrezzjoni koerenti, sostenibbli u fil-ħin tad-defiċit eċċessiv. Monitoraġġ iktar metikoluż għandu jiżgura l-prevenzjoni u l-korrezzjoni bikrija ta' kwalunkwe devjazzjoni mir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill biex jiġi kkoreġut id-defiċit eċċessiv jew mir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi skont il-pajjiż. Tali monitoraġġ għandu jikkomplementa d-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1467/97. Il-modalitajiet ta' dan il-monitoraġġ metikoluż għandhom ikunu ggradati skont l-istadju tal-proċedura li għalih ikun soġġett l-Istat Membru, kif previst fl-Artikolu 126 TFUE. L-Istati Membri li jkunu suġġetti għal proċedura ta' defiċit eċċessiv għandhom jippreżentaw programm ta' sħubija ekonomika li tkun tinkludi deskrizzjoni dettaljata tar-riformi strutturali. Huwa essenzjali li tali riformi strutturali jiddaħħlu fis-seħħ u jiġu implimentati sabiex tiġi żgurata korrezzjoni effikaċi u durabbli tad-defiċits eċċessivi tagħhom. Fejn ikun xieraq, is-sħab soċjali għandhom ikunu involuti b'konformità mal-liġi u l-prattiki nazzjonali.
Emenda 26
Proposta għal Regolament
Premessa 12
(12)  Il-monitoraġġ metikoluż għall-Istati Membri soġġetti għal proċedura ta' defiċit eċċessiv għandu jippermetti l-identifikazzjoni tar-riskji f'konformità mal-iskadenza għal Stat Membru biex jikkoreġi d-defiċit eċċessiv. Fil-każ li jiġu identifikati tali riskji, il-Kummissjoni għandha toħroġ rakkomandazzjoni lill-Istat Membru biex jittieħdu miżuri f'perjodu partikolari li għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament tal-Istat Membru konċernat, fuq it-talba tagħha. Din il-valutazzjoni għandha tippermetti korrezzjoni rapida ta' kwalunkwe żvilupp li joħloq riskju għall-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv sal-iskadenza stabilita. Il-valutazzjoni tal-konformità ma' din ir-rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni għandha tkun parti mill-valutazzjoni kontinwa mill-Kummissjoni tal-azzjoni effettiva biex tikkoreġi d-defiċit eċċessiv. Meta jiddeċiedi jekk ittiħditx azzjoni effettiva biex tikkoreġi d-defiċit eċċessiv, il-Kunsill għandu wkoll jibbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq jekk l-Istat Membru kkonformax mar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni.
(12)  Huwa essenzjali li jsir monitoraġġ iktar metikoluż għall-Istati Membri soġġetti għal proċedura ta' defiċit eċċessiv fil-kuntest ta' programm ta' sħubija ekonomika. F'dak il-kuntest, il-Kummissjoni għandha tistieden lill-Istat Membru jagħmel valutazzjoni komprensiva tal-eżekuzzjoni baġitarja fis-sena għall-amministrazzjoni pubblika u s-sottosetturi tagħha u biex jirrapporta b'mod regolari lill-Kummissjoni u l-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju, dwar l-amministrazzjoni pubblika u s-sottosetturi tagħha, l-eżekuzzjoni baġitarja fis-sena, l-impatt baġitarju tal-miżuri diskrezzjonali meħuda kemm mil-lat ta' nefqa kif ukoll mil-lat ta' dħul, il-miri għan-nefqa u d-dħul tal-gvern, kif ukoll informazzjoni dwar il-miżuri adottati u n-natura ta' dawk maħsubin biex jintlaħqu l-miri.
Emenda 27
Proposta għal Regolament
Premessa 12a (ġdida)
(12a)  Sabiex jiġu żgurati l-funzjonament xieraq tal-unjoni ekonomika u monetarja u r-rispett tad-dixxiplina baġitarja, huwa indispensabbli li l-istabilità fiż-żona tal-euro kollha tiġi ssalvagwardjata u għaldaqstant huwa indispensabbli wkoll li jissaħħu l-effiċjenza u r-reżiljenza tas-sistema finanzjarja taż-żona tal-euro kontra avvenimenti negattivi mhux mistennija, biex jiġu indirizzati r-restrizzjonijiet ta' likwidità kif ukoll l-esternalitajiet negattivi marbuta mal-frammentazzjoni tas-swieq tal-bonds sovrani, u li jitnaqqsu l-ispejjeż ta' finanzjament marġinali għall-Istati Membri li jkunu qed jiffaċċaw pressjonijiet ta' finanzjament. Għal dak l-għan primarju, jeħtieġ li jiġi adottat pjan direzzjonali lejn strumenti ta' dejn sovran komuni taż-żona tal-euro li jinkludi t-twaqqif ta' qafas imtejjeb għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Bħala l-ewwel pass għall-ħruġ ikkoordinat u komuni ta' strumenti tad-dejn sovran taż-żona tal-euro, jeħtieġ li jiġi stabbilit fond ta' fidwa fuq perjodu ta' madwar 25 sena flimkien mal-koordinazzjoni tal-ħruġ tad-dejn ta' Stat Membru fiż-żona tal-euro. Dan l-ewwel pass huwa bla ħsara għall-implimentazzjoni ta' passi ulterjuri fil-pjan direzzjonali qabel tmiem dak il-perjodu.
Emenda 28
Proposta għal Regolament
Premessa 12b (ġdida)
(12b)  Fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jirrispettaw bis-sħiħ ir-rwol tas-sħab soċjali, kif ukoll id-differenzi fis-sistemi nazzjonali, bħalma huma s-sistemi relatati mal-formazzjoni tal-pagi.
Emenda 29
Proposta għal Regolament
Premessa 13
(13)  Sabiex jissaħħaħ id-djalogu bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, partikolarment il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, u biex tiġi żgurata trasparenza akbar u r-responsabilità pubblika akbar, il-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew jista' joffri l-opportunità lill-Istat Membru konċernat minn rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni biex jipparteċipa fi skambju ta' opinjonijiet,
(13)  Sabiex jissaħħaħ id-djalogu bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, partikolarment il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, u biex tiġi żgurata trasparenza akbar u responsabilità pubblika akbar, il-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew jista' joffri l-opportunità lill-Istat Membru konċernat minn rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni biex jipparteċipa fi skambju ta' opinjonijiet. Għandhom jiġu pprovduti wkoll regoli għat-tisħiħ tal-obbligu ta' rendikont, it-trasparenza u l-iskrutinju ta' sorveljanza u koordinazzjoni tal-politiki baġitarji u b'mod usa' l-politika ekonomika taż-żona tal-euro, b'konformità mal-prinċipji demokratiċi. Għal dak l-għan, għandhom jiġu pprovduti dispożizzjonijiet speċifiċi, b'konformità mal-prattiki nazzjonali għall-involviment tal-parlamenti nazzjonali, tas-sħab soċjali u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.
Emenda 30
Proposta għal Regolament
Premessa 13a (ġdida)
(13a)  Il-pjanijiet baġitarji u r-riformi strutturali għandhom ikunu konsistenti mal-protezzjoni tad-drittijiet soċjali u għandhom jevitaw li jżidu l-inugwaljanzi. Għaldaqstant, id-dixxiplina baġitarja m'għandhiex tiġi implimentata bi ħsara għall-mezzi b'perspettiva medja u fit-tul meħtieġa għal trasformazzjoni, sostenibbli u li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent, tal-ekonomija, b'konformità mal-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi u mal-għanijiet 2050 dwar it-tibdil fil-klima.
Emenda 31
Proposta għal Regolament
Premessa 13b (ġdida)
(13b)  Il-politika fiskali għandha rwol kruċjali biex tagħmel il-pjanijiet baġitarji iktar effikaċi u ġusti filwaqt li tikkontribwixxi għal tkabbir sostenibbli. Sett komprensiv ta' miżuri u inizjattivi leġiżlattivi bħat-taxxa Ewropea fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji u bażi ta' taxxa korporattiva konsolidata komuni għandhom jiġu adottati malajr fil-livell tal-Unjoni u f'dak nazzjonali sabiex jitneħħew l-eċċezzjonijiet mhux ġustifikati, titwessa' l-bażi tat-taxxa, titjieb l-effiċjenza tal-ġbir tat-taxxa, tiġi indirizzata l-evażjoni tat-taxxa u jiġi applikat b'mod komprensiv il-prinċipju ta' “'min iniġġeż iħallas'”.
Emenda 32
Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja
1.  Dan ir-Regolament jistipula dispożizzjonijiet għall-monitoraġġ imsaħħaħ tal-politiki baġitarji fiż-żona tal-euro billi:
1.  Dan ir-Regolament jistipula dispożizzjonijiet għall-monitoraġġ imsaħħaħ tal-politiki baġitarji u ekonomiċi u qafas imtejjeb għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika fiż-żona tal-euro billi:
Emenda 33
Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
(aa) jikkumplimenta l-proċedura għall-prevenzjoni u l-korrezzjoni ta' żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi kif ġie stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1174/2011;
Emenda 34
Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca) jiggarantixxi l-kompatibilità bejn il-politiki baġitarji u l-proċedura għall-prevenzjoni u l-korrezzjoni ta' żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi kif ġie stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1174/2011 permezz ta' monitoraġġ aktar mill-qrib tal-programmi nazzjonali ta' riforma u ta' kwalunkwe programm ta' sħubija ekonomika tal-Istati Membri, sabiex jiġu żgurati konformità u konverġenza sostenibbli fiż-żona tal-euro.
Emenda 35
Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 a (ġdid)
1a.  Dan ir-Regolament għandu jiġi applikat b'konformità mal-Artikolu 152 TFUE u r-rakkomandazzjonijiet adottati skont dan ir-Regolament għandhom jiġu applikati b'rispett sħiħ tal-prattiki u l-istituzzjonijiet għall-formazzjoni tal-pagi. L-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u dawk ir-rakomandazzjonijiet għandha tqis l-Artikolu 28 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u, għaldaqstant, m'għandhiex taffettwa d-dritt li jiġu nnegozjati, konklużi jew infurzati ftehimiet kollettivi u li tittieħed azzjoni kollettiva skont il-liġi u l-prattiki nazzjonali.
Emenda 36
Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1
(1) “kunsill fiskali indipendenti” tfisser korp mogħni b'awtonomija funzjonali vis à vis l-awtoritajiet fiskali tal-Istat Membru inkarigati mill-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tar-regoli fiskali nazzjonali;
(1) “kunsill fiskali” tfisser korp indipendenti u teknikament kompetenti mogħni b'awtonomija funzjonali vis à vis l-awtoritajiet baġitarji tal-Istat Membru inkarigat mill-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tar-regoli fiskali nazzjonali;
Emenda 37
Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
(2) “previżjonijiet makroekonomiċi indipendenti” tfisser il-previżjonijiet makroekonomiċi u/jew baġitarji prodotti minn korp indipendenti jew korp mogħni b'awtonomija funzjonali vis à vis l-awtoritajiet fiskali tal-Istat Membru;
(2) “previżjonijiet makroekonomiċi indipendenti” tfisser il-previżjonijiet makroekonomiċi prodotti jew approvati minn korp indipendenti u teknikament kompetenti mogħni b'awtonomija funzjonali vis à vis l-awtoritajiet baġitarji tal-Istat Membru li jikkonforma mar-rekwiżiti minimi stipulati fl-Anness I. Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-komparabilità u l-koerenza tal-previżjonijiet indipendenti madwar l-Istati Membri;
Emenda 38
Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5
(5) “gvern” u “defiċit” ifissru kif stipulat fl-Artikolu 2 tal-Protokoll (Nru 12) dwar il-proċedura ta' żbilanċ eċċessiv [defiċit eċċessiv] anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
(5) “gvern”, “defiċit” u “dejn” ifissru kif stipulat fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 12 dwar il-proċedura ta' defiċit eċċessiv anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-TFUE.
Emenda 39
Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
(5a)  “Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir” tfisser is-sistema ta' sorveljanza multilaterali stipulata fir-Regolament (KE) Nru 1466/97 u l-proċedura biex jiġi evitat l-iżbilanċ eċċessiv tal-Istati Membri kif stipulat fl-Artikolu 126 TFUE u fir-Regolament (KE) Nru 1467/97;
Emenda 40
Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid)
(5b) “nonkonformità partikolarment serja mal-perkors ta' aġġustament lejn l-objettivbaġitarju ta' perjodu ta' żmien medju” tfisser devjazzjoni fiċ-ċifri ppreżentati fl-abbozz ta' baġit li tkun mill-inqas 1 % tal-PDG f'sena unika jew mill-inqas medja ta' 0.5 % tal-PDG kull sena fuq sentejn konsekuttivi u li ma tkunx tista' tiġi ġustifikata b'ċirkostanzi straordinarji jew bi tnaqqis ekonomiku qawwi, wara li jkunu ġew ikkunsidrati l-fatturi ta' mitigazzjoni u l-effetti sekondarji, skont kif deskritt fir-Regolament (KE) Nru 1467/97 u r-Regolament (UE) Nru 1176/2011.
Emenda 41
Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  L-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament hija bla ħsara għall-Artikolu 9 TFUE.
Emenda 42
Proposta għal Regolament
Kapitolu I a (ġdid)
Kapitolu Ia

Koordinazzjoni tal-politika ekonomika

Artikolu 2a

Kronoloġija għas-Semestru Ewropew għall-koordinament tal-politika ekonomika msemmi fl-Artikolu 2-a tar-Regolament (KE) Nru 1466/97

1.  Il-proċedura baġitarja tal-Istati Membri għandha tkun koerenti mal-qafas tas-Semestru Ewropew, skont ċiklu annwali li jinkludi:
(a) l-orjentazzjonijiet ta' politika tal-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa għal Stati Membri individwali, ibbażati fuq l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, inklużi l-abbozz tar-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi tal-Kummissjoni, u r-rapporti annwali skont skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1176/2011; tali orjentazzjonijiet ta' politika se jipprovdu gwida għall-Istati Membri fl-abbozzar tal-programmi nazzjonali ta' riforma tagħhom u l-programmi ta' stabilità u konverġenza, li jridu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri f'April skont l-Artikolu 4(1) u l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 1466/97;
(b) l-approvazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet ta' politika speċifika skont il-pajjiżi min-naħa tal-Kunsill Ewropew tas-Sajf, skont l-opinjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-adegwatezza tal-programmi nazzjonali ta' riforma u l-programmi ta' stabilità u konverġenza tal-Istati Membri, ippreżentati skont l-Artikoli 121 u 148 TFUE.
Emenda 43
Proposta għal Regolament
Kapitolu 2 – titolu
Dispożizzjonijiet Baġitarji Komuni

Dispożizzjonijiet Baġitarji Komuni u rekwiżiti ta' informazzjoni dwar il-ħruġ ta' dejn pubbliku nazzjonali

Emenda 44
Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jippubblikaw annwalment il-pjanijiet fiskali ta' terminu medju tagħhom skont il-qafas baġitarju ta' terminu medju bbażati fuq previżjoni makroekonomika indipendenti flimkien mal-Programmi ta' Stabilità, sa mhux aktar tard mill-15 ta' April.
1.  L-Istati Membri għandhom, fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, jippubblikaw, preferibbilment sal-15 ta' April iżda mhux aktar tard mit-30 t'April kull sena, il-pjanijiet fiskali nazzjonali ta' terminu medju tagħhom skont il-qafas baġitarju ta' terminu medju, ibbażati fuq previżjonijiet makroekonomiċi kredibbli u indipendenti. Tali pjanijiet għandhom jiġu ppreżentati flimkien mal-programmi nazzjonali ta' riforma u l-programmi ta' stabilità u konverġenza u għandhom ikunu kompletament konsistenti mal-orjentazzjonijiet ta' politika bbażati fuq l-istħarriġ annwali dwar it-tkabbir u r-rapporti annwali skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1176/2011.
Emenda 45
Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3
3.  Il-liġijiet tal-baġit tal-amministrazzjoni pubblika għandhom jiġu adottati u pubblikati kull sena sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru.
3.  Il-liġijiet tal-baġit tal-amministrazzjoni pubblika għandhom jiġu adottati u pubblikati kull sena sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru. L-Istati Membri għandu jkollhom fis-seħħ proċeduri baġitarji reviżjonarji li jridu jiġu applikati fejn għal raġunijiet ġustifikati b'mod oġġettiv li ma jaqgħux taħt il-kontroll tal-gvern tal-Istat Membru, il-baġit ma jkunx ġie adottat jew miftiehem u ppubblikat sal-31 ta' Diċembru.
Emenda 46
Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ regoli fiskali numeriċi dwar il-bilanċ baġitarju li jimplimentaw fil-proċessi baġitarji nazzjonali l-objettivi baġitarji ta' terminu medju tagħhom kif iddefinit fl-Artikolu 2a tar-Regolament (KE) Nru 1466/97. Tali regoli għandhom ikopru l-amministrazzjoni pubblika fis-sħuħija tagħha u jkunu ta' natura vinkolanti, preferibbilment kostituzzjonali.
1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ regoli fiskali numeriċi li jimplimentaw fil-proċessi baġitarji nazzjonali l-objettivi baġitarji ta' terminu medju tagħhom kif iddefinit fl-Artikolu 2a tar-Regolament (KE) Nru 1466/97. Dawk ir-regoli għandhom jinkludu wkoll id-definizzjoni ta' ċirkostanzi straordinarji u tnaqqis ekonomiku gravi, li jafu jwasslu għal devjazzjoni temporanja mill-objettiv baġitarju fuq terminu medju jew mill-perkors ta' aġġustament lejh, sakemm tali devjazzjoni ma tipperikolax is-sostenibilità fiskali fit-terminu medju, kif stipulat fl-Artikoli 5 u 6 tar-Regolament (KE) Nru 1466/97. Dawk ir-regoli għandhom jinkludu mekkaniżmu, li għandu jibda jaħdem b'mod awtomatiku fil-każ ta' devjazzjoni sinifikanti mill-objettiv baġitarju ta' terminu medju jew mill-perkors ta' aġġustament lejh, bl-għan li jiġi żgurat ritorn f'waqtu lejn l-objettiv ta' terminu medju. Tali regoli għandhom ikopru l-amministrazzjoni pubblika fis-sħuħija tagħha u għandhom ikunu vinkolanti jew b'mod ieħor garantiti li jiġu rispettati u osservati b'mod sħiħ tul il-proċess baġitarju nazzjonali.
Emenda 47
Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2
2.  L-Istati Membri għandu jkollhom fis-seħħ kunsill fiskali indipendenti għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tar-regoli nazzjonali fiskali kif imsemmi fil-paragrafu 1.
2.  L-Istati Membri għandu jkollhom fis-seħħ kunsill fiskali għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni kemm ex ante kif ukoll ex post tar-regoli nazzjonali fiskali b'konformità mar-rekwiżiti minimi stipulati fl-Anness I.
Emenda 48
Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri kull sena għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni u lill-Grupp tal-euro abbozz ta' pjan baġitarju għas-sena sussegwenti sa mhux aktar tard mill-15 ta' Ottubru.
1.  L-Istati Membri kull sena għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni u lill-Grupp tal-euro abbozz ta' pjan baġitarju għas-sena sussegwenti sa mhux aktar tard mit-1 ta' Ottubru, filwaqt li jitqiesu r-rakkomandazzjonijiet ta' politika speċifiċi skont il-pajjiżi tal-Kunsill Ewropew tas-Sajf u kwalunkwe rakkomandazzjoni indirizzata lill-Istat Membru fil-kuntest tal-Patt ta' Stabilità u Tkabbir jew il-proċedura ta' żbilanċi makroekonomiċi kif stabbilit fir-Regolamenti (UE) Nru 1174/2011 u 1176/2011.
Emenda 49
Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
2.  L-abbozz tal-pjan baġitarju għandu jsir pubbliku fl-istess waqt.
2.  L-abbozz ta' pjan baġitarju, kif stipulat f'dan l-Artikolu, għandu jsir pubbliku meta jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni.
Emenda 50
Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt b
(b) il-projezzjonijiet abbażi ta' ebda bdil fil-politiki għan-nefqa u d-dħul bħala persentaġġ tal-PDG tal-amministrazzjoni pubblikua u l-komponenti ewlenin tagħhom;
(b) il-projezzjonijiet abbażi ta' ebda bdil fil-politiki għan-nefqa u d-dħul bħala persentaġġ tal-PDG tal-amministrazzjoni pubblika u l-komponenti ewlenin tagħhom; dawk il-projezzjonijiet għandhom ikopru l-infiq attwali u l-infiq tal-investiment u, għal dak l-għan, għandhom jiġu stabbiliti miri baġitarji ċari dwar l-infiq attwali u tal-investiment u, fil-każ tal-infiq tal-investiment, għandha tiġi ppubblikata valutazzjoni tar-redditu ekonomiku tiegħu;
Emenda 51
Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)
(ca) id-dettalji tal-infiq direttament relatat mal-kisba tal-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi, inkluż l-investiment pubbliku, flimkien mad-dettalji tar-rabta mal-kisba tal-objettivi baġitarji fuq perjodu ta' żmien fit-tul kif ukoll valutazzjoni tal-impatt soċjali tal-miżuri li jkun hemm provvediment għalihom fil-pjan baġitarju;
Emenda 52
Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt d
(d) deskrizzjoni dettaljata u kwantifikazzjoni ddokumentata sew tal-miżuri li għandhom jiġu inklużi fil-baġit għas-sena sussegwenti sabiex jixxejjen id-distakk bejn il-miri msemmija fil-punt (c) u projezzjonijiet abbażi ta' ebda bdil fil-politiki pprovduti skont il-punt (b). Id-deskrizzjoni tista' tkun inqas dettaljata għal miżuri b'impatt baġitarju stmat li jkun inqas minn 0.1 % tal-PDG. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-pjanijiet ewlenin ta' riforma ta' politika fiskali b'effetti sekondarji potenzjali għall-Istati Membri l-oħra li l-munita tagħhom tkun l-euro;
(d) deskrizzjoni dettaljata u kwantifikazzjoni ddokumentata sew tal-miżuri li għandhom jiġu inklużi fil-baġit għas-sena sussegwenti sabiex jixxejjen id-distakk bejn il-miri msemmija fil-punti (c) u (ca) u projezzjonijiet abbażi ta' ebda bdil fil-politiki pprovduti skont il-punt (b). Id-deskrizzjoni tista' tkun inqas dettaljata għal miżuri b'impatt baġitarju stmat li jkun inqas minn 0.1 % tal-PDG. Għandha tingħata attenzjoni partikolari u espliċita lill-pjanijiet ewlenin ta' riforma ta' politika fiskali b'effetti sekondarji potenzjali għall-Istati Membri l-oħra li l-munita tagħhom tkun l-euro;
Emenda 53
Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt e
(e) l-assunzjonijiet ewlenin dwar l-iżviluppi ekonomiċi mistennija u l-varjabbli ekonomiċi importanti li jkunu rilevanti għall-kisba tal-miri baġitarji. Dawn l-assunzjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq previżjoni indipendenti tat-tkabbir makroekonomiku;
(e) l-assunzjonijiet ewlenin dwar l-iżviluppi ekonomiċi mistennija u l-varjabbli ekonomiċi importanti li jkunu rilevanti għall-kisba tal-miri baġitarji stipulati b'konformità mal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2011/85/UE. Il-previżjonijiet makroekonomiċi u baġitarji għandhom jinkludu stima tal-impatt preżunt fuq il-prodott potenzjali u l-effetti ta' multiplikatur makroekonomiku. Il-metodoloġija, il-mudelli u l-preżunzjonijiet ekonomiċi u ekonometriċi sottostanti, kif ukoll kwalunkwe parametru relevanti ieħor li jirfed il-previżjoni makroekonomika indipendenti għandhom jiġu annessi mal-pjanijiet fiskali annwali ta' terminu medju;
Emenda 54
Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt f
(f) fejn applikabbli, indikazzjonijiet addizzjonali dwar kif se jiġu ssodisfati r-rakkomandazzjonijiet eżistenti indirizzati lill-Istat Membru konċernat skont l-Artikolu 121 tat-Trattat fil-qasam baġitarju.
(f) fejn applikabbli, indikazzjonijiet addizzjonali dwar kif se jiġu ssodisfati r-rakkomandazzjonijiet eżistenti indirizzati lill-Istat Membru konċernat skont l-Artikoli 121 u 148 TFUE b'konformità mal-punti (a) sa (ca);
Emenda 55
Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt fa (ġdid)
(fa) kwantifikazzjoni tal-ħtiġijiet tal-investiment pubbliku u, kif xieraq, tal-impatt baġitarju flimkien ma' valutazzjoni tar-redditi tal-miżuri previsti fil-programmi nazzjonali ta' riforma;
Emenda 56
Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt fb (ġdid)
(fb) analiżi tal-kontribuzzjoni tar-riformi u l-investimenti inklużi fil-programmi nazzjonali ta' riforma għall-kisba tal-għanijiet tal-programmi ta' stabilità inkluża analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji tar-riformi minn perspettiva baġitarja.
Emenda 57
Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4
4.  Fejn il-miri baġitarji rrapportati fl-abbozz tal-pjan baġitarju skont il-punti (a) u (c) tal-paragrafu 3 jew il-projezzjonijiet abbażi ta' ebda bdil fil-politiki jkunu differenti minn dawk tal-programm ta' stabilità l-aktar reċenti, id-differenzi għandhom ikunu spjegati kif xieraq.
4.  Fejn il-miri baġitarji rrapportati fl-abbozz tal-pjan baġitarju skont il-punti (a) u (ca) tal-paragrafu 3 jew il-projezzjonijiet abbażi ta' ebda bdil fil-politiki jkunu differenti minn dawk tal-programm ta' stabilità l-aktar reċenti, id-differenzi għandhom ikunu spjegati kif xieraq.
Emenda 58
Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid)
4a.  Il-pjanijiet fiskali ta' terminu medju għandu jkollhom projezzjoni aġġornata ta' nefqa multiannwali bħala perċentwal tal-PDG għall-amministrazzjoni pubblika u l-komponenti ewlenin tagħha kif ukoll miri multiannwali u impenji relatati mal-infiq allokat għall-kisba tal-għanijiet integrati fl-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi.
Emenda 59
Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5
5.  Fejn tidentifika nonkonformità partikolarment gravi mal-obbligi ta' politika baġitarja stipulati fil-Patt ta' Stabilità u Tkabbir, il-Kummissjoni għandha, fi żmien ġimagħtejn mid-data tas-sottomissjoni tal-abbozz tal-pjan baġitarju, titlob abbozz tal-pjan baġitarju rivedut mill-Istat Membru konċernat. Din it-talba għandha ssir pubblika.
5.  Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu -11 li jispeċifika l-kontenut tal-abbozz tal-pjan baġitarjiu msemmi fil-paragrafu 1 u l-kontenut tad-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 sa 4.
Il-paragrafi 2 sa 4 għandhom japplikaw fil-każ ta' abbozz ta' pjan baġitarju rivedut.

Emenda 60
Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu -1 (ġdid)
-1.  Meta l-Kummissjoni tidentifika nuqqas ta' konformità partikolarment serju tal-abbozz tal-pjan baġitarju mal-perkors ta' aġġustament favur l-objettiv baġitarju fuq perjodu ta' żmien medju, hija tista' titlob abbozz rivedut tal-pjan baġitarju, wara konsultazzjoni adegwata tal-Istat Membru u spjegazzjoni minnu. It-talba għandha ssir sa xahar qabel il-preżentazzjoni tal-abbozz tal-pjan baġitarju.
L-Artikolu 5(2) u (4) għandu japplika għall-abbozzi riveduti tal-pjanijiet baġitarji.

Emenda 61
Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1
1.  Il-Kummissjoni għandha, jekk neċessarju, tadotta opinjoni dwar l-abbozz tal-pjan baġitarju sat-30 ta' Novembru.
1.  Il-Kummissjoni għandha tadotta opinjoni dwar l-abbozz tal-pjan baġitarju ta' kull Stat membru sa mhux aktar tard mill-15 ta' Novembru.
Emenda 62
Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2
2.  L-opinjoni tal-Kummissjoni għandha ssir pubblika u, fuq talba tal-Parlament tal-Istat Membru konċernat, għandha tiġi ppreżentat mill-Kummissjoni lill-Parlament konċernat.
2.  L-opinjoni tal-Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha ssir pubblika u għandha tiġi ppreżentata lill-Grupp tal-euro. Fuq talba tal-parlament tal-Istat Membru konċernat, jew tal-Parlament Ewropew, għandha tiġi ppreżentata mill-Kummissjoni lill-parlament konċernat.
Emenda 63
Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3
3.  Il-Kummissjoni għandha tagħmel valutazzjoni kumplessiva tas-sitwazzjoni u l-prospetti baġitarji fiż-żona tal-euro fis-sħuħija tagħha. Il-valutazzjoni għanda ssir pubblika.
3.  Il-Kummissjoni għandha tagħmel valutazzjoni kumplessiva tas-sitwazzjoni u l-prospetti baġitarji fiż-żona tal-euro fis-sħuħija tagħha. Il-valutazzjoni globali għandha tinkludi testijiet tal-istress li jipprovdu indikazzjoni tar-riskji għas-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi f'każ ta' żviluppi finanzjarji jew baġitarji negattivi. Il-valutazzjoni għandha tidentifika fuq bażi ta' pajjiż pajjiż l-effetti sekondarji negattivi potenzjali fuq is-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri ġġenerati mis-settur privat tagħhom jew minn Stati Membri oħra.
Il-valutazzjoni għanda ssir pubblika u għandha tiġi integrata fl-istħarriġ annwali dwar it-tkabbir li jmiss. Mal-valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha tehmeż sommarju dettaljat tal-previżjonijiet tar-Rebbiegħa u tal-Ħarifa għaż-żona tal-euro b'mod globali. Ix-xenarju ta' linja bażi magħżul għall-valutazzjoni għandu jiġi deskritt b'raġunament u għandu jkun mibni fuq kont ibbilanċjat ta' riskji b'xejra pożittiva u dawk b'xejra negattiva sabiex tiġi kkunsidrata l-firxa sħiħa tar-riżultati possibbli. Il-valutazzjoni għandha tiżvela l-metodoloġiji, il-preżunzjonijiet u l-parametri relevanti li fuqhom ikunu bbażati l-previżjonijiet makroekonomiċi u t-testijiet tal-istress, kif ukoll valutazzjoni ex post tax-xenarju tal-linja bażi tas-sena preċedenti.

Emenda 64
Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4
4.  Il-Grupp tal-euro għandu jiddiskuti l-opinjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-pjanijiet baġitarji nazzjonali u s-sitwazzjoni u l-prospetti baġitarji fiż-żona tal-eura fis-sħuħija tagħha abbażi tal-valutazzjoni kumplessiva magħmula mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 3. Il-valutazzjoni għanda ssir pubblika.
4.  Il-Grupp tal-euro u l-kumitat relevanti tal-Parlament Ewropew għandhom jiddiskutu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-pjanijiet baġitarji nazzjonali u s-sitwazzjoni u l-prospetti baġitarji fiż-żona tal-eura fis-sħuħija tagħha abbażi tal-valutazzjoni kumplessiva magħmula mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 3. L-eżitu ta' dik id-diskussjoni għandu jsir pubbliku u għandu jitqies fis-Semestru Ewropew ta' wara, b'mod partikolari fl-istħarriġ annwali dwar it-tkabbir.
Emenda 65
Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)
4a.  Wara d-diskussjonijiet tal-Grupp tal-euro u l-kumitati relevanti tal-Parlament Ewropew, jekk ikun xieraq il-Kummissjoni għandha taġġorna r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi tagħha fil-qafas tal-istħarriġ annwali dwar it-tkabbir bl-għan li jsaħħu l-qafas makroekonomiku komuni taż-żona tal-euro kif ukoll biex tingħata deskrizzjoni tal-miżuri ta' appoġġ previsti f'każ ta' żviluppi finanzjarji, ekonomiċi jew baġitarji negattivi.
Emenda 66
Proposta għal Regolament
Artikolu 6a (ġdid)
Artikolu 6a

Rappurtaġġ dwar il-ħruġ tad-dejn

1.  L-Istati Membri għandhom jirrapurtaw ex ante fil-ħin lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Grupp tal-euro, dwar il-pjanijiet tal-ħruġ tad-dejn nazzjonali tagħhom.
2.  Il-forma u l-kontenut tar-rappurtaġġ imsemmi fil-paragrafu 1 għandhom ikunu armonizzati u stipulati mill-Kummissjoni b'kooperazzjoni mal-Istati Membri.
3.  Kwistjonijiet relatati mal-pjan għall-ħruġ tad-dejn annwali tal-Istati Membri, bħalma huma l-ħtiġijiet finanzjarji u t-tiġdid ta' dejn pendenti, m'għandhomx jiġu ppubblikati.
Emenda 67
Proposta għal Regolament
Kapitolu IIIa (ġdid)
Kapitolu IIIa

Stabbiliment ta' pjan direzzjonali għal koordinazzjoni msaħħa tal-politika ekonomika, faċilità għat-tkabbir u qafas għall-ħruġ tad-dejn imsaħħaħ

Artikolu 6b

Pjan direzzjonali għal qafas ta' koordinazzjoni msaħħaħ tal-politika ekonomika u faċilità għat-tkabbir

1.  Sa ...*, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport li jistabbilixxi pjan direzzjonali lejn bonds ta' stabilità għaż-żona tal-euro. Għandha tippreżenta wkoll proposta għal strument ta' tkabbir sostenibbli għaż-żona tal-euro bl-għan li jimmobilizza 1% tal-PDG kull sena fuq perjodu ta' għaxar snin, inkluża żieda fil-kapital tal-BEI u bonds għall-proġetti, biex jiġu investiti f'infrastruttura Ewropea inklużi x-xjenza u t-teknoloġija. L-istrument għandu jkollu l-għan li joħloq il-kundizzjonijiet neċessarji għal tkabbir sostenibbli sabiex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq tal-unjoni ekonomika u monetarja u sabiex tiġi ssalvagwardjata l-istabilità tal-euro u b'hekk il-koordinazzjoni sostenibbli tad-dixxiplina baġitarja tal-Istati Membri.
2.  Il-passi stipulati fl-Artikoli 6c u 6d huma bla ħsara għal passi ulterjuri li qed jiġu implimentati qabel tmiem dan il-perjodu.
Artikolu 6c

Koordinazzjoni tal-ħruġ tad-dejn ta' Stat Membru fiż-żona tal-euro

1.  Bl-għan li jkun ikkoordinat aħjar l-ippjanar u t-tqegħid tal-ħruġ tad-dejn nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jirrapurtaw ex ante dwar il-pjanijiet ta' ħruġ tad-dejn pubbliku lill-Kummissjoni u lill-Kunsill.
2.  L-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro għandhom jippruvaw itejbu l-kundizzjonijiet ta' finanzjament tad-dejn nazzjonali tagħhom billi jaqblu, wara proposta mill-Kummissjoni, dwar qafas ikkoordinat u annwali għall-ħruġ tad-dejn pubbliku.
3.  L-Istati Membri, filwaqt li jikkooperaw skont il-paragrafu 2 jistgħu jkomplu jtejbu u jistabbilizzaw il-kundizzjonijiet ta' finanzjament tagħhom abbażi tal-prinċipji ekonomiċi u l-kundizzjonijiet tas-suq prevalenti u skont metodoloġija li trid tiġi stabbilita b'regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill.
Artikolu 6d

Fond ta' fidwa Ewropew

1.  Bħala element tal-ewwel pass tal-pjan direzzjonali msemmi fl-Artikolu 6a, għandu jiġi stabbilit Fond ta' fidwa Ewropew (ERF) ibbażat fuq responsabbiltà konġunta u dixxiplina fiskali stretta, bl-għan li jitnaqqas id-dejn eċċessiv tul perjodu ta' 25 sena li għandu jiġi aġġustat skont iċ-ċifri ta' tkabbir reali. Wara dak il-perjodu, l-ERF għandu jiġi xolt.
2.  L-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro u li mhumiex soġġeti għal programm ta' għajnuna jew aġġustament għandhom:
(a) jittrasferixxu ammonti ta' dejn “il fuq minn 60 % tal-PDG lill-ERF tul perjodu ta' introduzzjoni ta' ħames snin;
(b) ikollhom fis-seħħ regoli fiskali numeriċi li jimplimentaw fil-proċessi baġitarji nazzjonali l-objettivi baġitarji ta' terminu medju tagħhom kif deskritt fl-Artikolu 2a tar-Regolament (KE) Nru 1466/97;
(c) jimplimentaw strateġija ta' konsolidazzjoni fiskali u aġenda ta' riforma strutturali;
(d) iħallu garanziji biex ikopru b'mod adegwat is-self ipprovdut mill-ERF;
(e) inaqqsu d-defiċit strutturali tagħhom waqt il-perjodu ta' introduzzjoni biex jikkonforma mar-regola tal-baġitarja fil-punt (b).
3.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura t-twaqqif u l-amministrazzjoni ta' kull jum tal-ERF, li d-dettalji tiegħu għandhom jiġu stabbiliti f'Regolament mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.
4.  Il-parteċipazzjoni fl-ERF għandha tkun miftuħa għal Stati Membri oħra sa mid-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea meħuda skont l-Artikolu 140(2) TFUE biex tiġi abrogata d-deroga tagħhom rigward l-adozzjoni tal-euro.
5.  L-Istati Membri għandhom jimplimentaw dispożizzjonijiet fil-liġi nazzjonali li jiżguraw ix-xoljiment u t-terminazzjoni tal-ERF wara perjodu massimu ta' 25 sena li jista' jiġi aġġustat skont iċ-ċifri ta' tkabbir reali.
* ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
Emenda 68
Proposta għal Regolament
Artikolu -7 (ġdid)
Artikolu -7

Programmi ta' sħubija ekonomika

1.  Jekk il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi skont l-Artikolu 126(6) TFUE, jiddeċiedi li jeżisti defiċit eċċessiv fi Stat Membru, l-Istat Membru konċernat għandu jippreżenta programm ta' sħubija ekonomika lill-Kummissjoni u lill-Kunsill li jiddeskrivi l-miżuri ta' politika u r-riformi strutturali meħtieġa biex tiġi żgurata korrezzjoni effettivament dejjiema tad-defiċit eċċessiv, bħala żvilupp dettaljat tal-programm nazzjonali ta' riforma tiegħu u fil-programm ta' stabilità tiegħu u filwaqt li jikkunsidra b'mod sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-linji gwida integrati għall-politiki ekonomiċi u tal-impjieg tal-Istat Membru konċernat.
2.  Il-programm ta' sħubija ekonomika għandu jkun kompletament konsistenti mal-politiki msemmija fl-Artikolu 1.
Il-programm ta' sħubija ekonomika għandu jidentifika u jagħżel numru ta' prijoritajiet baġitarji speċifiċi bl-għan li jistabbilizzaw l-ekonomija fuq perjodu ta' żmien qasir, isaħħu t-tkabbir sostebnibbli fit-tul u jindirizzaw id-dgħufijiet strutturali fl-Istat Membru konċernat. Dawk il-prijoritajiet għandu jkollhom l-għan li jerġgħu jibbilanċaw il-kompetittività skont il-ħolqien ta' Valur Miżjud Ewropew u għandhom ikunu konsistenti mal-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi. L-Istat Membru, b'koordinazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, għandu jipprepara rapport li jiddeskrivi l-programmi u l-proġetti magħżula inkluż pjan ta' azzjoni bl-għan li jidentifika, iġib fuq quddiem u jimmobilizza r-riżorsi finanzjarji, inklużi linji ta' kreditu tal-BEI u strumenti finanzjarji rilevanti tal-Unjoni. Dak ir-rapport għandu jiġi aġġornat fuq bażi annwali.

3.  F'każ ta' tnaqqis serju fir-ritmu ekonomiku kif definit fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1467/97 jew korrezzjoni “l isfel sinifikanti tal-previżjonijiet, l-Istat Membru konċernat għandu jadotta perkors ta' aġġustament aġġornat lejn l-objettiv baġitarju fuq perjodu ta' żmien medju li jrid jintlaħaq ftehim dwaru mal-Kummissjoni filwaqt li jitqiesu kif dovut l-effetti proċikliċi tal-miżuri ta' konsolidazzjoni. L-applikazzjoni tar-regola tad-dejn għandha tiġi aġġustata b'mod koerenti.
4.  Il-programm ta' sħubija ekonomika għandu jiġi ppreżentat fl-istess ħin meta jiġu ppreżentati r-rapporti msemmija fl-Artikolu 3(4a) u l-Artikolu 5(1a) tar-Regolament (KE) Nru 1467/97.
5.  Il-Kunsill, li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, għandu jadotta opinjoni dwar il-programm ta' sħubija ekonomika.
6.  Jekk ikun jeżisti pjan ta' azzjoni korrettiva b'konformità mal-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 1176/2011, il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu inklużi f'dak il-pjan.
7.  L-implimentazzjoni tal-programm, u l-pjanijiet baġitarji annwali konsistenti miegħu, għandhom jiġu mmonitorjati mill-Kummissjoni u mill-Kunsill.
8.  Il-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew jista' joffri l-opportunità lill-Istat Membru konċernat u lill-Kummissjoni biex jipparteċipaw fi skambju ta' fehmiet. Il-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew jista' jistieden lil kumitati oħrajn tal-Parlament Ewropew biex jingħaqdu f'dak l-iskambju ta' fehmiet.
Emenda 69
Proposta għal Regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1
1.  Meta l-Kunsill jiddeċiedi skont l-Artikolu 126(6) tat-Trattat li jeżisti defiċit eċċessiv fi Stat Membru, l-Istat Membru konċernat għandu jkun soġġett għall-paragrafi 2 sa 5 ta' dan l-Artikolu, sa kemm tiġi abbrogata l-proċedura tad-defiċit eċċessiv.
1.  Bl-iskop li jiġi mmonitorjat il-programm ta' sħubija msemmi fl-Artikolu 7(7), l-Istat Membru konċernat, fuq talba mill-Kummissjoni, għandu jissodisfa r-rekwiżiti deskritti fil-paragrafi 2 sa 6 ta' dan l-Artikolu, sa kemm tiġi abbrogata l-proċedura tad-defiċit eċċessiv.
Emenda 70
Proposta għal Regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2
2.  L-Istat Membru soġġett għal monitoraġġ metikoluż għandu mingħajr dewmien, iwettaq valutazzjoni komprensiva tal-eżekuzzjoni baġitarja tas-sena kurrenti għall-amministrazzjoni pubblika u s-sottosetturi tagħha. Ir-riskji finanzjarji assoċjati mal-entitajiet b'sjieda tal-gvern u mal-kuntratti tal-gvern għandhom ukoll ikunu koperti mill-valutazzjoni sal-estent li dawn jistgħu jikkontribwixxu għall-eżistenza ta' defiċit eċċessiv. Ir-riżultat ta' din il-valutazzjoni għandu jkun inkluż fir-rapport sottomess taħt l-Artikolu 3(4a) jew 5(1a) tar-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar l-azzjoni meħuda sabiex tikkoreġi d-defiċit eċċessiv.
2.  Fuq talba mill-Kummissjoni, l-Istat Membru għandu jwettaq valutazzjoni komprensiva tal-eżekuzzjoni baġitarja tas-sena kurrenti għall-amministrazzjoni pubblika u s-sottosetturi tagħha. Ir-riskji finanzjarji assoċjati mal-entitajiet b'sjieda tal-gvern u mal-obbligazzjonijiet kontinġenti b'impatti potenzjali kbar fuq il-baġits pubbliċi, kif deskritt fid-Direttiva tal-Kunsill 2011/85/UE għandhom ukoll ikunu koperti mill-valutazzjoni sal-estent li dawn jistgħu jikkontribwixxu għall-eżistenza ta' defiċit eċċessiv. Ir-riżultat ta' din il-valutazzjoni għandu jkun inkluż fir-rapport sottomess taħt l-Artikolu 3(4a) jew 5(1a) tar-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar l-azzjoni meħuda sabiex tikkoreġi d-defiċit eċċessiv.
Emenda 71
Proposta għal Regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3
3.  Stat Membru għandu jirrapporta regolarment lill-Kummissjoni u lill-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju jew kwalunkwe sottokumitat maħtur mill-KEF għal dak il-għan, dwar l-amministrazzjoni pubbliku u s-sottosetturi tagħha, l-eżekuzzjoni baġitarja fis-sena kurrenti, l-impatt baġitarju ta' miżuri diskrezzjonarji meħuda kemm fuq in-naħa tan-nefqa kif ukoll fuq in-naħa tad-dħul, il-miri tan-nefqa u d-dħul tal-gvern, kif ukoll informazzjoni dwar il-miżuri adottati u n-natura ta' dawk maħsuba sabiex jintlaħqu l-miri. Ir-rapport għandu jsir pubbliku.
3.  Fuq talba mill-Kummissjoni, l-Istat Membru għandu jirrapporta regolarment lill-Kummissjoni u lill-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju, dwar l-amministrazzjoni pubbliku u s-sottosetturi tagħha, l-eżekuzzjoni baġitarja fis-sena kurrenti, l-impatt baġitarju ta' miżuri diskrezzjonarji meħuda kemm fuq in-naħa tan-nefqa kif ukoll fuq in-naħa tad-dħul, il-miri tan-nefqa u d-dħul tal-gvern, kif ukoll informazzjoni dwar il-miżuri adottati u n-natura ta' dawk maħsuba sabiex jintlaħqu l-miri. Ir-rapport għandu jsir pubbliku.
Il-Kummissjoni għandha tispeċifika l-kontenut tar-rapport imsemmi f'dan il-paragrafu.

Il-Kummissjoni għandha tispeċifika l-kontenut tar-rapport imsemmi f'dan il-paragrafu.

Il-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew jista' joffri l-opportunità lill-Istat Membru konċernat biex jipparteċipa fi skambju ta' fehmiet.

Emenda 72
Proposta għal Regolament
Artikolu 7 – paragrafu 6 – punt a
(a) jwettaq, u jirrapporta dwar, awditu indipendenti komprensiv tal-kontijiet tal-amministrazzjoni pubblika mwettaq b'kordinament mal-istituzzjonijiet supremi nazzjonali tal-awditjar, bil-għan li jiġu vvalutati l-affidabilità, il-kompletezza u l-akkuratezza ta' dawn il-kontijiet pubbliċi għall-finijiet tal-proċedura tad-defiċit eċċessiv. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tivvaluta l-kwalità tad-dejta rrapportata mill-Istat Membru konċernat skont ir-Regolament (KE) Nru 679/2010;
(a) jwettaq, u jirrapporta dwar, awditu indipendenti komprensiv tal-kontijiet tal-amministrazzjoni pubblika mwettaq b'kordinament mal-istituzzjonijiet supremi nazzjonali tal-awditjar, bil-għan li jiġu vvalutati l-affidabilità, il-kompletezza u l-akkuratezza ta' dawn il-kontijiet pubbliċi għall-finijiet tal-proċedura tad-defiċit eċċessiv. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tivvaluta l-kwalità tad-dejta rrapportata mill-Istat Membru konċernat skont ir-Regolament (KE) Nru 479/2009, fir-rigward tal-kwalità tad-dejta fil-kuntest tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv;
Emenda 73
Proposta għal Regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
2.  F'każ ta' riskji ta' nonkonformità mal-iskadenza biex jiġi kkoreġut id-defiċit eċċessiv, il-Kummissjoni għandha tindirizza rakkomandazzjoni lill-Istat Membru konċernat għall-adozzjoni ta' miżuri ulterjuri bi skadenza konsistenti mal-iskadenza għall-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tiegħu msemmija fil-paragrafu 1. Ir-rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni għandha ssir pubblika, u, fuq talba tal-Parlament tal-Istat Membru konċernat, għandha tiġi ppreżentat mill-Kummissjoni lill-Parlament konċernat.
2.  Meta jkun hemm riskju ta' nonkonformità mal-iskadenza biex jiġi kkoreġut id-defiċit eċċessiv u meta dawk ir-riskji ma jkunux minħabba ċirkostanzi lil hinn mill-kontroll tal-Istati Membri konċernat, il-Kummissjoni għandha tindirizza rakkomandazzjoni lill-Istat Membru konċernat għall-implimentazzjoni diliġenti tal-miżuri previsti fir-rakkomandazzjonijiet inizjali bi skadenza konsistenti mal-iskadenza għall-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tiegħu msemmija fil-paragrafu 1. Ir-rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni għandha ssir pubblika, u, fuq talba tal-parlament tal-Istat Membru konċernat, għandha tiġi ppreżentat mill-Kummissjoni lill-parlament konċernat.
Emenda 74
Proposta għal Regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3
3.  Fiż-żmien stabilit mir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 2, l-Istat Membru konċernat għandu jirrapporta lill-Kummissjoni dwar il-miżuri adottati b'respons għal din ir-rakkomandazzjoni flimkien mar-rapporti previst fl-Artikolu 7(3). Ir-rapport għandu jinkludi l-impatt baġitarju tal-miżuri diskrezzjonarji kollha meħuda, il-miri għan-nefqa u d-dħul tal-gvern, informazzjoni dwar il-miżuri adottati u n-natura ta' dawk maħsuba biex jinkisbu l-miri, kif ukoll informazzjoni dwar azzjonijiet oħra meħuda b'respons għar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni. Ir-rapport għandu jsir pubbliku.
3.  Fiż-żmien stabilit mir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 2, l-Istat Membru konċernat għandu jirrappurta addizzjonalment lill-Kummissjoni dwar il-miżuri implementati b'respons għal din ir-rakkomandazzjoni. Ir-rapport għandu jsir pubbliku.
Emenda 75
Proposta għal Regolament
Artikolu -11 (ġdid)
Artikolu -11

Eżerċizzju tad-delega

1.  Is-setgħa li tadotta atti delegati tingħata lill-Kummissjoni b'suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
2.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 5(5) għandha tiġi konferita lill-Kummissjoni għal perjodu ta' tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' tliet snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul identiku, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponix din l-estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
3.  Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikolu 5(5) tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ġġib fi tmiemha d-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.
4.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah b'mod simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
5.  Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 5(5) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill f'perjodu ta' xahrejn min-notifika tal-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li huma ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jkun estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
Emenda 76
Proposta għal Regolament
Artikolu -11 a (ġdid)
Artikolu -11a

Djalogu ekonomiku

Sabiex jittejjeb id-djalogu bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, b'mod partikolari l-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, u sabiex jiġu żgurati trasparenza u obbligu ta' rendikont aqwa, il-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew jista' jistieden lill-President tal-Kunsill, tal-Kummissjoni u fejn xieraq, lill-President tal-Kunsill Ewropew jew lill-President tal-Grupp tal-euro biex jidhru quddiem il-kumitat sabiex jiddiskutu deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu b'konformità mal-Artikolu 5(5), l-Artikolu 6(4), l-Artikolu 7(5), l-Artikolu 8(4) u l-Artikolu 9(3).

Il-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew jista' joffri l-opportunità lill-Istat Membru kkonċernat b'tali deċiżjonijiet li jipparteċipa fi skambju ta' fehmiet.

Emenda 77
Proposta għal Regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
(ba) il-kontribuzzjoni ta' dan ir-Regolament għall-kisba tal-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi.
Emenda 78
Proposta għal Regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  Kemm jista' jkun malajr u sa mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2012, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament u lill-Kunsill fejn teżamina l-fattibilità tal-possibilitajiet u tagħmel proposti għal pjan direzzjonali possibbli lejn strumenti għall-ħruġ komuni ta' dejn pubbliku, filwaqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet finanzjarji, fiskali u legali. Il-Kummissjoni għandha tagħti attenzjoni partikolari for-rigward tal-fattibilità tal-introduzzjoni ta' fond ta' fidwa li jikkombina l-ħruġ komuni ta' dejn temporanju u regoli stretti dwar l-aġġustament fiskali.
Emenda 79
Proposta għal Regolament
Artikolu 11a (ġdid)
Artikolu 11a

Rapport tal-Kummissjoni

Sa ...*, il-Kummissjoni gaħndha tressaq rapport, u jekk ikun neċessarju proposta, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, kif għandhom joperaw il-koordinazzjoni u d-diskussjonijiet ex ante fost l-Istati Membri ta' kwalunkwe pjan ta' riforma ta' politika ekonomika u fiskali b'effetti sekondarji potenzjali, x'forma għandhom jieħdu tali koordinazzjoni u diskussjonijiet, liema huma l-politiki li qed jiġu kkontemplati, u l-konsegwenzi politiċi probabbli - għall-Istati Membri u, b'mod partikolari għall-parlamenti nazzjonali - tad-deċiżjonijiet li jirriżultaw minn tali koordinazzjoni u diskussjonijiet ex ante.

* ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
Emenda 80
Proposta għal Regolament
Artikolu 11b (ġdid)
Artikolu 11b

Awtorità Ewropea dwar id-Dejn

Sa ...*, il-Kummissjoni għandha tressaq rapport u, jekk ikun neċessarju, proposta, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fejn tevalwa l-possibbiltà tal-ħolqien ta' awtorità Ewropea tad-dejn, responsabbli għall-ġestjoni u l-koordinazzjoni tal-kwistjonijiet marbuta mal-pjan għall-ħruġ tad-dejn annwali tal-Istati Membri, mat-tiġdid ta' dejn pendenti u mal-valutazzjoni tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-gvern tal-Istati Membri kollha. Ir-rapport tal-Kummissjoni għandu jivvaluta wkoll il-pubblikazzjoni annwali possibbli tad-dejta relatata mad-dejn pubbliku tal-Istati Membri u indikaturi makroekonomiċi oħrajn.

* ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
Emenda 81
Proposta għal Regolament
Anness I (ġdid)
Prinċipji komuni għal Istituzzjonijiet Fiskali Indipendenti (IFIs).

  Sjieda: bla ħsara għall-prinċipji stipulati hawn taħt, il-karattersitiċi tal-IFIs għandhom ikunu konsistenti mal-qafas legali u s-sistema politika u amministrattiva tal-Istat Membru. L-għażliet ta' tfassil jaf ikollhom iqisu l-limiti ta' kapaċità fi Stati Membri iżgħar.
  Mandat: il-mandat tal-IFIs għandu jkun definit b'mod ċar f'leġiżlazzjoni sabiex jiġu evitati l-interferenza inġustifikabbli mill-awtoritajiet fiskali jew l-estensjoni inġustifikabbli tal-mandat tiegħu askaptu tas-setgħat tal-awtoritajiet fiskali jew il-prerogattivi tal-parlamenti nazzjonali.
  Riżorsi: ir-riżorsi allokati lill-IFIs għandhom ikunu proporzjonati mal-mandat tagħhom sabiex iwettquh b'mod kredibbli.
  Obbligu ta' rendikont: għandhom jiddaħħlu fis-seħħ mekkaniżmi statutorji sabiex jitħeġġeġ l-obbligu ta' rendikont xieraq lill-parlament. Ir-rapporti u l-analiżi tal-IFIs għandhom ikunu ppubblikati u disponibbli bla ħlas.
  Tmexxija: il-ħatriet ta' livell għoli għandhom jintgħażlu fuq il-bażi tal-mertu, l-esperjenza u l-kompetenza teknika, b'mod partikolari fir-rigward tal-proċess tal-baġit. Il-proċess tal-ħatra jista' jinvolvi bosta istituzzjonijiet, pereżempju permezz ta' proċedura ta' konferma parlamentari jew meta diversi istituzzjonijiet jinnominaw membru wieħed jew iktar. It-tul tat-terminu li sservi t-tmexxija tal-IFIs għandu jkun speċifikat b'mod ċar fil-leġiżlazzjoni, m'għandux ikun jista' jiġġedded u preferibbilment għandu jkun itwal mil-leġiżlatura parlamentari. It-terminazzjoni ta' kuntratti għandha tkun limitata strettament għal każijiet fejn il-membri jkunu ħatja ta' mġiba ħażina serja.
  Persunal: il-persunal tal-IFIs għandu jintgħażel permezz ta' kompetizzjoni miftuħa bbażata fuq il-mertu u l-kompetenza teknika. Il-kundizzjonijiet ta' impjieg għandhom ikunu allinjati ma' dawk taċ-ċivil.
  Aċċess għal informazzjoni, trasparenza u politika ta' komunikazzjoni: bħala regola, l-IFIs għandhom jiġu garantiti aċċess sħiħ fil-leġiżlazzjoni għall-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa biex iwettqu b'effikaċja l-mandat tagħhom fil-ħin. Kwalunkwe restrizzjoni għar-regola għandha tkun definita b'mod ċar ukoll. Bla ħsara għal dik il-leġiżlazzjoni, il-kapaċità tal-IFIs li jikkomunikaw fil-ħin permezz tal-kanali tal-midja disponibbli m'għandhiex tiġi mxekkla. Jekk tkun miżmuma f'entità oħra, għandu jkun ċar li l-opinjonijiet jorbtu biss lill-IFIs u mhux lill-istituzzjoni ospitanti.

(1) Il-każ kien riferut lura lill-kumitat skont it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 57(2) (A7-0173/2012).

Avviż legali - Politika tal-privatezza