Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0442(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0142/2012

Внесени текстове :

A7-0142/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/06/2012 - 7.6
CRE 13/06/2012 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0244

Приети текстове
PDF 276kWORD 35k
Сряда, 13 юни 2012 г. - Страсбург
Разширяване на географския обхват на операциите на ЕБВР към Южното и Източното Средиземноморие ***I
P7_TA(2012)0244A7-0142/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), с които се разширява географският обхват на операциите на банката към Южното и Източното Средиземноморие (COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0905),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0523/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид поетия с писмо от 3 май 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A7-0142/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 юни 2012 г. с оглед приемането на Решение …/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменения на Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), с които се разширява географският обхват на операциите на ЕБВР към Южното и Източното Средиземноморие
P7_TC1-COD(2011)0442

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 602/2012/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност