Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0442(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0142/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0142/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/06/2012 - 7.6
CRE 13/06/2012 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0244

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 38k
Keskiviikko 13. kesäkuuta 2012 - Strasbourg
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) maantieteellisen toiminta-alueen laajentaminen eteläiselle ja itäiselle Välimerelle ***I
P7_TA(2012)0244A7-0142/2012
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. kesäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutoksista EBRD:n maantieteellisen toiminta-alueen laajentamiseksi eteläiselle ja itäiselle Välimerelle (COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0905),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 212 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen parlamentille (C7-0523/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 3. toukokuuta 2012 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0142/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2012/EU antamiseksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutoksista EBRD:n maantieteellisen toiminta-alueen laajentamiseksi eteläiselle ja itäiselle Välimerelle
P7_TC1-COD(2011)0442

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 602/2012/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö