Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0442(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0142/2012

Pateikti tekstai :

A7-0142/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/06/2012 - 7.6
CRE 13/06/2012 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0244

Priimti tekstai
PDF 270kWORD 34k
Trečiadienis, 2012 m. birželio 13 d. - Strasbūras
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) operacijų geografinės aprėpties išplėtimas įtraukiant pietines ir rytines Viduržemio jūros regiono šalis ***I
P7_TA(2012)0244A7-0142/2012
Rezoliucija
 Tekstas

2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) Steigimo sutarties pakeitimų, kuriais į ERPB operacijų geografinę aprėptį įtraukiamos pietinės ir rytinės Viduržemio jūros regiono šalys (COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0905),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0523/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 3 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0142/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. birželio 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2012/ES dėl Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) įsteigimo pakeitimų, kuriais į ERPB geografinę veiklos apimtį įtraukiamos pietinės ir rytinės Viduržemio jūros regiono šalys
P7_TC1-COD(2011)0442

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr. 602/2012/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika