Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0442(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0142/2012

Teksty złożone :

A7-0142/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/06/2012 - 7.6
CRE 13/06/2012 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0244

Teksty przyjęte
PDF 275kWORD 34k
Środa, 13 czerwca 2012 r. - Strasburg
Rozszerzenie mandatu EBOR na region południowego i wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego ***I
P7_TA(2012)0244A7-0142/2012
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmian do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), rozszerzających geograficzny zakres działalności EBOR na południowy i wschodni region basenu Morza Śródziemnego. (COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0905),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0523/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 3 maja 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0142/2012),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 czerwca 2012 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2012/UE w sprawie zmian do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), rozszerzających geograficzny zakres działalności EBOR na południowy i wschodni region basenu Morza Śródziemnego
P7_TC1-COD(2011)0442

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 602/2012/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności