Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0442(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0142/2012

Texte depuse :

A7-0142/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/06/2012 - 7.6
CRE 13/06/2012 - 7.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0244

Texte adoptate
PDF 273kWORD 34k
Miercuri, 13 iunie 2012 - Strasbourg
Extinderea domeniului de aplicare geografic al operațiunilor BERD la sudul și estul Mării Mediterane ***I
P7_TA(2012)0244A7-0142/2012
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la modificările aduse Acordului privind înființarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în vederea extinderii domeniului de aplicare geografic al operațiunilor BERD la sudul și estul Mării Mediterane (COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0905),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului European de către Comisie (C7-0523/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 3 mai 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0142/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 iunie 2012 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2012/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind modificările aduse Acordului privind înființarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în vederea extinderii domeniului de aplicare geografic al operațiunilor BERD la sudul și estul Mării Mediterane
P7_TC1-COD(2011)0442

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 602/2012/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate