Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0442(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0142/2012

Ingivna texter :

A7-0142/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/06/2012 - 7.6
CRE 13/06/2012 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0244

Antagna texter
PDF 268kWORD 33k
Onsdagen den 13 juni 2012 - Strasbourg
Utvidgning av den geografiska räckvidden för EBRD:s verksamhet till södra och östra Medelhavsområdet ***I
P7_TA(2012)0244A7-0142/2012
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 juni 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) i syfte att utvidga den geografiska räckvidden för EBRD:s verksamhet till södra och östra Medelhavsområdet (COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0905),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 212 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0523/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 3 maj 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0142/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2012/EU om ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) i syfte att utvidga den geografiska räckvidden för EBRD:s verksamhet till södra och östra Medelhavsområdet
P7_TC1-COD(2011)0442

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut nr 602/2012/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy