Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/2678(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0303/2012

Előterjesztett szövegek :

B7-0303/2012

Viták :

PV 13/06/2012 - 6
CRE 13/06/2012 - 6

Szavazatok :

PV 13/06/2012 - 9.1
CRE 13/06/2012 - 9.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0245

Elfogadott szövegek
PDF 208kWORD 45k
2012. június 13., Szerda - Strasbourg
Többéves pénzügyi keret és saját források
P7_TA(2012)0245B7-0303/2012

Az Európai Parlament 2012. június 13-i állásfoglalása a többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról (2012/2678(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 311. és 312. cikkére,

–  tekintettel a „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című 2011. június 8-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az Európa 2020 stratégia költségvetéséről szóló, 2011. június 29-i bizottsági javaslatokra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 312. cikke (2) bekezdése értelmében a Tanácsnak a Parlament egyetértésének megszerzése után egyhangú szavazással el kell fogadnia a többéves pénzügyi keretet megállapító rendeletet;

B.  mivel az EUMSZ 311. cikke értelmében az Uniónak gondoskodnia kell a céljai eléréséhez és politikái megvalósításához szükséges eszközökről, és azt teljes egészében saját forrásokból kell finanszírozni;

C.  mivel a soros dán elnökség célja, hogy a júniusi Európai Tanács elé terjesszen egy tárgyalási keretdokumentumot, amely választási lehetőségeket ajánl a tárgyalás minden szempontja tekintetében, beleértve a bevételi oldalt, kizárva azonban e szakaszban mindenfajta számadatot;

D.  mivel a fent említett, 2011. június 8-i állásfoglalásában meghatározta a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó politikai prioritásait mind jogalkotási, mind pedig költségvetési szempontból, szilárd alapot biztosítva az arról szóló tárgyalásokhoz;

E.  mivel a következő többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó többéves programokat az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében fogadják el;

F.  mivel több alkalommal felszólított az új és valódi saját források kialakítására;

1.  hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés erős tőkeáttételi hatással bíró beruházási költségvetés, mivel az előirányzatok 94%-át a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzésére, valamint az Unió globális szerepének erősítésére fordítják; kiemeli, hogy korlátozott összege ellenére – az Unió közkiadásának csupán 2 %-a – az uniós költségvetés összegyűjti a forrásokat, katalizátorként működik, valamint méretgazdaságosságot és határokon átnyúló hatásokat biztosít az Unió közösen elfogadott politikai céljainak elérése érdekében; határozott meggyőződése, hogy az uniós költségvetés az európai hozzáadott értékkel bíró stratégiai beruházások növelésének és az európai gazdaság helyrebillentésének nagyon erős eszköze, amely növekedést és munkahelyeket generál, míg a gazdasági és társadalmi kohézió erősítését célozza Unió-szerte; hangsúlyozza ezért, hogy az uniós költségvetésnek stratégiai szerepet kell betöltenie, a jelenleg a nemzeti költségvetések konszolidálására tett intézkedésekkel együtt;

2.  emlékeztet arra, hogy 2011. június 8-i állásfoglalásában elsöprő többséggel elfogadta a fenntartható Európai Unió 2013 utáni politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó különbizottság (SURE) jelentését, amelynek tartalma továbbra is érvényben van, s amelyre úgy kell tekinteni, mint a következő, a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalásokban képviselendő álláspontjára; megerősíti, hogy nem lehet teljesíteni az Unió szakpolitikai céljait egy szilárd EU költségvetés révén történő megfelelő finanszírozás nélkül; hangsúlyozza, hogy a 27 tagállam által jóváhagyott Európa 2020 stratégia minden bizonnyal segíteni fog abban, hogy az Unió kilábaljon a válságból, illetve a munkahelyteremtés, illetve intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés révén megerősödve kerüljön ki belőle; megerősíti álláspontját, miszerint ellenez minden olyan javaslatot, amely nem engedné, hogy az Unió betöltse szerepét, illetve megfeleljen a már meglévő vagy az új feladatokra adott válaszként felmerülő politikai kötelezettségvállalásainak;

3.  kitart amellett, hogy az uniós költségvetésnek a Szerződés előírásai szerint megfelelően kiegyensúlyozottnak kell lennie a valódi saját forrásokból származó bevételek és a kiadások tekintetében; kijelenti, hogy nem kész jóváhagyni a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó rendeletet, ha nem születik olyan politikai megállapodás a saját források rendszerének reformjáról, amely megszünteti az engedményeket és más kiigazítási mechanizmusokat, és nagyobb átláthatósághoz, tisztességességhez és fenntarthatósághoz vezet; üdvözli a Bizottság 2011. június 29-én tett, a saját források rendszerére vonatkozó jogalkotási javaslatait, többek között a pénzügyi tranzakciós adóra (FTT) és az új európai uniós héára mint saját forrásokra tett javaslatokat, amelyek célja, hogy 2020-ra 40 %-ra csökkentsék a tagállamok GNI-alapú hozzájárulását az uniós költségvetéshez, ily módon járulva hozzá a tagállamok konszolidációs törekvéseihez;

4.  a makrogazdasági környezetre és a változó világban jelentkező kihívásokra tekintettel, valamint az uniós alapok hatékonyabb felhasználása érdekében, hangsúlyozza hogy a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret nagyobb költségvetési rugalmasságot kell lehetővé tegyen mind az egyes fejezeteken belül, illetve azok között, mind pedig a pénzügyi évek között annak biztosítása érdekében, hogy a költségvetési forrásokat a változó körülményeknek és prioritásoknak megfelelően lehessen alakítani; ragaszkodik az európai uniós költségvetés egységességének elvéhez, és hangsúlyozza, hogy az európai uniós politikákat és programokat a megfelelő finanszírozással együtt bele kell foglalni a többéves pénzügyi keretbe, hozzájárulva ezáltal az átláthatósághoz, a kiszámíthatósághoz és az elszámoltathatósághoz;

5.  követeli, hogy az Európai Tanács által elfogadott politikai álláspontokat tárgyalja meg a Parlament és az Általános Ügyek Tanácsa (a Tanács képviseletében), mielőtt a Tanács az EUMSZ 312. cikkének megfelelően hivatalosan benyújtaná javaslatait a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletre vonatkozó parlamenti jóváhagyás elnyerése céljából; hangsúlyozza, hogy a többéves programokhoz kapcsolódó jogalkotási javaslatokról szóló tárgyalásokat rendes jogalkotási eljárás keretében fogják lefolytatni, és azok akkor fognak lezárulni, ha megállapodás születik a pénzügyi keretösszegekről; eltökélt szándéka, hogy a Szerződésben foglaltaknak megfelelően adott esetben teljes mértékben kihasználja az egyetértési és a rendes jogalkotási eljáráshoz kapcsolódó hatásköreit;

6.  hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi keret céljairól és stratégiáiról még az előtt kell megállapodni, hogy azokhoz számadatokat rendelnének, és hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek és a Tanácsnak teljes körű tárgyalásokat kell folytatnia a többéves pénzügyi keret minden egyes kapcsolódó aspektusáról a számadatok hozzárendelését és a többéves pénzügyi keret teljes csomagjának végső kiigazítását megelőzően; azt az elvet találja a megfelelő munkamódszer alapjának, hogy „mindaddig semmiről nincs megállapodás, amíg mindenről nincs megállapodás”;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok nemzeti parlamentjének és kormányának, valamint az érintett egyéb intézményeknek és szerveknek.

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat