Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2651(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0297/2012

Ingediende teksten :

B7-0297/2012

Debatten :

PV 11/06/2012 - 18
CRE 11/06/2012 - 18

Stemmingen :

PV 13/06/2012 - 9.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0246

Aangenomen teksten
PDF 104kWORD 32k
Woensdag 13 juni 2012 - Straatsburg
Handelsbesprekingen tussen de EU en Japan
P7_TA(2012)0246B7-0297/2012

Resolutie van het Europees Parlement van 13 juni 2012 over handelsbesprekingen tussen de EU en Japan (2012/2651(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 3, lid 1, letter e, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 218, leden 2 en 10, van het VWEU,

–  gezien het rapport van Copenhagen Economics getiteld „Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan” van 30 november 2009,

–  gezien de gezamenlijke verklaring die op 28 april 2010 op de negentiende top EU-Japan in Tokio is aangenomen,

–  gezien de resultaten van de openbare raadpleging door de Commissie over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Japan, die op 21 februari 2011 bekend zijn gemaakt,

–  gezien de conclusies van de Europese Raad van 24 en 25 maart 2011,

–  gezien zijn resolutie van 11 mei 2011 over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Japan(1),

–  gezien de gezamenlijke verklaring die op 28 mei 2011 op de twintigste top EU-Japan in Brussel is aangenomen,

–  gezien artikel 90, lid 2, en artikel 110, lid 2,van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Raad en de Commissie erop wijzen dat onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst met Japan pas van start kunnen gaan als blijkt dat Japan in staat is handelsbelemmeringen weg te nemen, hetgeen ten goede zal komen aan een hechtere economische integratie tussen de beide strategische handelspartners;

B.  overwegende dat de leiders op de twintigste top EU-Japan in Brussel op 28 mei 2011 hebben besloten dat beide partijen besprekingen zullen aanvatten om de reikwijdte en het ambitieniveau van dergelijke onderhandelingen te bepalen;

C.  overwegende dat een verkennende groep moet nagaan wat de gemeenschappelijke inzichten zijn over de reikwijdte en het ambitieniveau van mogelijke handelsbesprekingen tussen Japan en de EU;

1.  vraagt de Raad geen toestemming te geven voor het openen van handelsbesprekingen tot het Parlement zich op grond van een verslag van zijn bevoegde commissie over het voorgestelde onderhandelingsmandaat heeft uitgesproken;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Commissie.

(1) Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0225.

Juridische mededeling - Privacybeleid