Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2660(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0277/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/06/2012 - 9.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0247

Přijaté texty
PDF 222kWORD 59k
Středa, 13. června 2012 - Štrasburk
Guinea-Bissau
P7_TA(2012)0247RC-B7-0277/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2012 o vojenském převratu v Guineji-Bissau (2012/2660(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prezidentské volby v Guineji-Bissau, jejichž první kolo se konalo 18. března 2012 a druhé kolo bylo plánováno na 29. dubna 2012,

–  s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 31. března, 13. a 21. dubna a 8. května 2012 a na její rezoluci 2048 ze dne 18. května 2012 o Guineji-Bissau,

–  s ohledem na prohlášení předsedy komise Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) ze dne 6., 12. a 19. dubna 2012,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 12. a 14. dubna 2012,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 13. a 16. dubna 2012,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Evropské komise ze dne 13. dubna 2012,

–  s ohledem na prohlášení předsednictví Společenství portugalsky hovořících zemí (CPLP) ze dne 13. dubna 2012,

–  s ohledem na usnesení 8. a 9. mimořádné schůze rady ministrů CPLP ze dne 14. dubna a 5. května 2012 o situaci v Guineji-Bissau,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka Mezinárodní organizace frankofonie (Organisation internationale de la Francophonie, OIF) ze dne 16. dubna 2012,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady Africké unie (AU) pro mír a bezpečnost ze dne 17. a 24. dubna 2012,

–  s ohledem na rozhodnutí stálé rady OIF ze dne 18. dubna 2012,

–  s ohledem na společné prohlášení Skupiny Africké rozvojové banky (African Development Bank Group, AfDB) a Skupiny Světové banky (World Bank Group, WBG) ze dne 19. dubna 2012,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady EU ze dne 23. dubna a 3. května 2012,

–  s ohledem na závěrečné komuniké mimořádné vrcholné schůzky hlav států a vlád Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) ze dne 26. dubna a 3. května 2012,

–  s ohledem na diplomatické, hospodářské a finanční sankce, které na Guineu-Bissau uvalilo Hospodářské společenství států západní Afriky dne 29. dubna a 31. května 2012,

–  s ohledem na zvláštní zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 30. dubna 2012,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 377/2012 ze dne 3. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau a na prováděcí nařízení Rady (EU) č. 458/2012 ze dne 31. května 2012 , kterým se provádí čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 377/2012,

–  s ohledem na prohlášení předsednictví učiněné jménem Evropské unie dne 18. května 2012, které se týká nedávného vývoje v Guineji-Bissau,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 12. března 2009 o Guineji-Bissau(1), ze dne 10. března 2010 o uplatňování evropské strategie v oblasti bezpečnosti a společné bezpečnostní a obranné politiky(2) a ze dne 11. května 2011 o výroční zprávě Rady pro Evropský parlament o hlavních hlediscích a strategických rozhodnutích společné zahraniční a bezpečnostní politiky za rok 2009(3),

–  s ohledem na Dohodu z Cotonou, konkrétně její články 1, 8, 9, 10, 11, 20 a 33,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 12. dubna 2012 ozbrojené složky násilně převzaly moc v Guneji-Bissau a zadržely prozatímního prezidenta Raimunda Pereiru a předsedu vlády Carlose Gomese mladšího;

B.  vzhledem k tomu, že k tomuto nezákonnému činu došlo den před zahájením volební kampaně spojené s druhým kolem prezidentských voleb v Guineji-Bissau;

C.  vzhledem k tomu, že transparentnost volebního procesu v Guineji-Bissau, v němž předseda vlády Gomes ml. obdržel v prvním kole 48,7 % hlasů, byla uznána na národní i mezinárodní úrovni;

D.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství z velké části odsoudilo vojenský převrat;

E.  vzhledem k tomu, že se vůdcové ozbrojených složek a zástupci některých opozičních politických stran pod záštitou společenství ECOWAS dohodli na ustavení přechodné národní rady a přechodné vlády, aniž by s tím dobrovolně souhlasily legitimní orgány země;

F.  vzhledem k tomu, že desetiletí politické nestability v Guineji-Bissau zemi přivedly do hluboké politické, správní a humanitární krize;

G.  vzhledem k tomu, že vedení ozbrojených složek Guineje-Bissau se opakovaně a neospravedlnitelně vměšovalo do politického života země a že tyto zásahy měly výrazně negativní dopad na institucionalizaci demokracie, budování právního státu, bezpečnost obyvatelstva a rozvoj hospodářství;

H.  vzhledem k tomu, že nestabilita v Guineji-Bissau nejen maří účinný boj proti obchodování s drogami, ale zároveň ohrožuje upevňování míru v zemi a stabilitu západní Afriky;

I.  vzhledem k tomu, že celková částka vyčleněná Evropskou unií na Guineu-Bissau v rámci 10. Evropského rozvojového fondu (ERF) (2008–2013) činí 102,8 milionu EUR;

J.  vzhledem k tomu, že hospodářství Guineji-Bissau odpovídá skutečnosti, že se jedná o jednu z nejchudších a nejzávislejších zemí západní Afriky, a že mezinárodní pomoc představuje 80 % rozpočtu země;

K.  vzhledem k tomu, že současná politická situace země odlákává pozornost od potřeb obyvatel a od zhoršující se humanitární krize v zemi;

L.  vzhledem k tomu, že mise EU „reforma bezpečnostního sektoru Guinea-Bissau“, jež byla zahájena v červnu 2008 a probíhala v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, uznala dne 30. září 2010 svůj mandát za ukončený a opustila zemi;

1.  co nejostřeji odsuzuje neústavní převzetí moci vojenskými složkami Guineje-Bissau dne 12. dubna 2012;

2.  bere na vědomí skutečnost, že byli dne 27. dubna 2012 propuštěni prozatímní prezident a předseda vlády, a skutečnost, že byli nuceni opustit zemi, a žádá, aby bylo oběma umožněno opět plně vykonávat svá občanská a politická práva;

3.  vyžaduje bezpodmínečné dodržování fyzické nedotknutelnosti všech veřejných činitelů a dalších občanů, jež jsou zadržování ozbrojenými rebely, a vyzývá k jejich bezpodmínečnému propuštění a k ukončení násilí, drancování a zastrašování;

4.  odsuzuje násilné potlačení pokojných manifestací požadujících obnovení právního státu, a zejména manifestace k níž došlo v Bissau dne 25. května 2012;

5.  naléhavě vyzývá všechny zúčastněné strany, aby okamžitě zastavily svou násilnou a nelegální činnost, a připomíná, že armáda přísahala, že se bude řídit ústavou Guineje-Bissau;

6.  vyzývá mezinárodní společenství, aby využilo svého veškerého vlivu a poskytlo veškerou potřebnou pomoc s cílem důkladně vyšetřit tyto protizákonné činy a postavit všechny odpovědné osoby před soud;

7.  odmítá ustavení samozvaného „vojenského velení“, „přechodné národní rady“ a „přechodné vlády“, zdůrazňuje, že neuznává samozvané vojenské a přechodné orgány, a naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby zaujalo stejný postoj;

8.  připomíná zásadu „nulové tolerance“ vůči moci získané či udržované protiústavními a nedemokratickými prostředky a přijímá ji za svou a je přesvědčen, že přechodná dohoda v Guineji-Bissau je očividně v rozporu s touto zásadou, porušuje ústavu země a legitimizuje státní převrat;

9.  požaduje okamžité znovunastolení ústavního pořádku a právního státu a dokončení volebního procesu, včetně parlamentních voleb, což lidu Guineje-Bissau umožní rozhodovat o své budoucnosti ve svobodných a spravedlivých volbách;

10.  odmítá jakékoli vnější pokusy zneužít stávající situaci, a oslabit tak svrchovanost lidu Guineje-Bissau a územní celistvost a nezávislost této země;

11.  požaduje úplné obnovení a zaručení základních svobod, včetně svobody projevu a tisku, svobody shromažďování a sdružování a svobody pohybu;

12.  požaduje, aby byly spory řešeny politickou a mírovou cestou v rámci legitimně vytvořených orgánů Guineje-Bissau;

13.  vyzývá politické strany, aby dosáhly shody ohledně komplexního reformního procesu, pokud jde o armádu, policii, bezpečnostní sektor a justiční systém, což by bylo prvním krokem k dosažení politické stability;

14.  podporuje národní a mezinárodní úsilí zaměřené na obnovení důvěry mezi politickými aktéry, vojenskými a bezpečnostními složkami a občanskou společností a návrat země k ústavnímu pořádku;

15.  znovu opakuje své pevné přesvědčení, že existuje riziko, že dokud bude mít Guinea-Bissau strukturálně slabé orgány, zůstane nestabilní zemí s armádním vlivem a nebude schopna vypořádat se rozbujelou korupcí nebo změnit svou pozici klíčového překladiště drog;

16.  zdůrazňuje, že je důležité vytvořit „krizovou kontaktní skupinu“ pro Guineu-Bissau koordinovanou OSN, v níž budou zastoupeny Africká unie, Hospodářské společenství západoafrických států a Společenství portugalsky hovořících zemí, jak doporučuje zvláštní zpráva generálního tajemníka OSN ze dne 30. dubna 2012 o situaci v Guineji-Bissau, a vyzývá EU, aby se do této skupiny zapojila;

17.  podporuje snahu EU o spolupráci se západoafrickými zeměmi a jejími regionálními a mezinárodními partnery, včetně OSN, Africké unie, Společenství portugalsky mluvících zemí a Hospodářského společenství západoafrických států s cílem vytvořit účinné partnerství, jež bude moci přispět k upevnění míru a dlouhodobé stabilizaci Guineje-Bissau;

18.  vítá politováníhodné, avšak nezbytné diplomatické, hospodářské a finanční sankce, které na Guineu-Bissau uvalilo Hospodářské společenství států západní Afriky, restriktivní opatření namířená proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau, která přijala Rada Evropské unie, a zákaz cestování, který některým jedincům udělila Rada bezpečnosti OSN;

19.  vyzývá všechny mezinárodní partnery, aby situaci v Guineji-Bissau věnovali náležitou pozornost a aby byli připraveni přehodnotit vhodnost přijatých opatření a případně je posílit, zároveň však udělali všechno proto, aby zamezili negativním dopadům na obyvatele země;

20.  bere na vědomí rozhodnutí společenství ECOWAS o rozmístění svých pohotovostních sil, ukončení mise pro technickou vojenskou pomoc v Angole (MISSANG) a zajištění přesunu prvního kontingentu do Guineje-Bissau;

21.  vítá návrh Společenství portugalsky hovořících zemí spolu s Hospodářským společenstvím států západní Afriky, Africkou unií a EU vytvořit v rámci OSN stabilizační složky pro Guineu-Bissau s mandátem Rady bezpečnosti OSN, jež by využily zkušenosti mise MISSANG;

22.  vyzývá Radu, aby při nezbytně nutné reformě sektoru obrany a bezpečnosti v Guineji-Bissau poskytla poradenství a pomoc a aby zvážila účinnou podporu při zahájení mezinárodní stabilizační operace v rámci SBOP;

23.  vyzývá EU, OSN, Africkou unii, společenství ECOWAS a Společenství portugalsky hovořících zemí, aby společně koordinovaly vojenské síly sousedních zemí, které se již zapojily, včetně vojenských sil Angoly, Nigérie, Senegalu a Burkina Fasa;

24.  vyzývá EU, aby požádaly orgány zemí, které poskytují vojenské a bezpečnostní síly, všechny partnerské země AKT, aby zajistily, že tyto síly nebudou použity pro podporu nezákonných nařízení ze strany aktérů státního převratu a samozvaných přechodných orgánů nebo se dopouštět porušování lidských práv občanů Guineje-Bissau;

25.  vyjadřuje politování nad ukončením mise „reforma bezpečnostního sektoru“ v Guineji-Bissau v roce 2010;

26.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a Radu, aby zvážily možnost vyslání nové mise týkající se reformy bezpečnostního sektoru do Guineje-Bissau s posíleným mandátem s cílem napomoci reformě sektoru obrany a bezpečnosti, podpořit vytváření kapacit, reformu veřejné správy a podpořit zásady právního státu, jakmile se legitimní orgány opět plně ujmou vlády v Guineji-Bissau a o takovou misi požádají;

27.  opět naléhavě žádá Radu a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby hledaly nové způsoby, jak pomoci legitimní vládě Guineje-Bissau v boji proti organizovanému zločinu a jak zabránit tomu, aby se z této země stal další narkostát;

28.  připomíná, že obchod s drogami v Guineji-Bissau je nasměrován na evropský trh a je propojen s jinými zločineckými sítěmi, které v regionu působí, včetně teroristických sítí zejména v Sahelu a v Nigérii;

29.  žádá, aby EU a mezinárodní společenství zvýšilo své odhodlání vybudovat demokratickou a stabilní Guineu-Bissau;

30.  upozorňuje na humanitární situaci v Guineji-Bissau, zejména pak na situaci vnitřně vysídlených osob a uprchlíků, a na hrozbu epidemií, ohrožení dodávek potravin a zdravotní péče, a vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby neodkladně přijaly konkrétní a přiměřená opatření humanitární pomoci;

31.  vyzývá Komisi, aby pokračovala v poskytování humanitární pomoci a přímé pomoci obyvatelům země;

32.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a společenství ECOWAS, orgánům Africké unie, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU, sekretariátu Společenství portugalsky hovořících zemí a vládě a parlamentu Guineje-Bissau.

(1) Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 178
(2) Úř. věst. C 349 E, 22.12.2010, s. 63
(3) Přijaté texty, P7_TA(2011)0227.

Právní upozornění - Ochrana soukromí