Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2660(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0277/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/06/2012 - 9.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0247

Texte adoptate
PDF 221kWORD 63k
Miercuri, 13 iunie 2012 - Strasbourg
Guineea-Bissau
P7_TA(2012)0247RC-B7-0277/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2012 referitoare la lovitura de stat militară din Guineea-Bissau (2012/2660(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere primul tur al alegerilor prezidențiale din 18 martie 2012 din Guineea-Bissau și al doilea tur programat pentru 29 aprilie 2012,

–  având în vedere declarațiile Consiliului de Securitate al ONU din 31 martie, 13 aprilie, 21 aprilie și 8 mai 2012 și Rezoluția sa 2048 din 18 mai 2012,

–  având în vedere declarațiile Președintelui Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) din 6, 12 și 19 aprilie 2012,

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 12 și 14 aprilie 2012,

–  având în vedere declarațiile Secretarului General al ONU din 13 și 16 aprilie 2012,

–  având în vedere declarația Președintelui Comisiei Europene din 13 aprilie 2012,

–  având în vedere declarația Președinției Comunității Țărilor de Limbă Portugheză (CTLP) din 13 aprilie 2012,

–  având în vedere rezoluțiile din 14 aprilie și 5 mai 2012 ale celei de a VIII-a și celei de a IX-a reuniuni extraordinare a Consiliului de Miniștri ai CTLP,

–  având în vedere declarația Secretarului General al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) din 16 aprilie 2012,

–  având în vedere Deciziile Consiliului pentru pace și securitate al Uniunii Africane (UA) din 17 și 24 aprilie 2012,

–  având în vedere decizia Consiliului permanent al OIF din 18 aprilie 2012,

–  având în vedere declarația comună a Grupului Băncii Africane pentru Dezvoltare (AfDB) și a Grupului Băncii Mondiale din 19 aprilie 2012

–  având în vedere concluziile Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie și 3 mai 2012,

–  având în vedere Comunicatele finale ale Summit-urilor extraordinare ale șefilor de stat și de guvern din ECOWAS din 26 aprilie și 3 mai 2012,

–  având în vedere sancțiunile diplomatice, economice și financiare impuse Guineei-Bissau de ECOWAS la 29 aprilie și la 31 mai 2012,

–  având în vedere Raportul special al Secretarului General al ONU din 30 aprilie 2012,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 377/2012 al Consiliului din 3 mai 2012 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 458/2012 al Consiliului din 31 mai 2012 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 377/2012,

–  având în vedere Declarația Președinției în numele Uniunii Europene la 18 mai 2012,

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2009 referitoare la Guineea-Bissau(1), Rezoluția sa din 10 martie 2010 referitoare la punerea în aplicare a strategiei europene de securitate și a politicii de securitate și apărare comune(2) și Rezoluția sa din 11 mai 2011 privind raportul anual al Consiliului către Parlament privind aspectele principale și opțiunile de bază ale politicii externe și de securitate comune (PESC) în 2009(3),

–  având în vedere Acordul de la Cotonou, în special articolele 1, 8, 9, 10, 11, 20 și 33,

–  având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât la 12 aprilie 2012, membri ai forțelor armate au preluat forțat puterea în Guineea-Bissau și i-au încarcerat pe președintele interimar Raimundo Pereira și pe prim-ministrul Carlos Gomes Junior;

B.  întrucât această acțiune ilegală a avut loc cu o zi înainte de începerea campaniei electorale pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Guineea-Bissau;

C.  întrucât transparența procesului electoral din Guineea-Bissau, în cadrul căruia, în primul tur de scrutin, Prim-ministrul Gomes Junior obținuse 48,7% din voturi, a fost recunoscut la nivel național și internațional;

D.  întrucât lovitura de stat militară a fost condamnată la scară largă de comunitatea internațională;

E.  întrucât, sub auspiciile ECOWAS, liderii militari și anumite partide de opoziție au convenit să creeze un Consiliu Național de Tranziție și un Guvern de tranziție fără acordul liber al instituțiilor politice legitime ale țării;

F.  întrucât în urma deceniilor de instabilitate politică, Guineea-Bissau se află într-o criză politică, umanitară și de guvernare profundă;

G.  întrucât conducerea militară a Guineei-Bissau a intervenit în mod repetat și intolerabil în viața politică a țării, iar aceste intervenții au avut un impact extrem de negativ asupra proceselor de instituționalizare a democrației și de instituire a statului de drept, precum și asupra siguranței populației și a dezvoltării economiei;

H.  întrucât situația instabilă din Guineea-Bissau nu numai că împiedică lupta eficace împotriva traficului de droguri, însă reprezintă și o amenințare pentru consolidarea păcii în țară și pentru stabilitatea regiunii Africii de Vest,

I.  întrucât în cadrul celui de al 10-lea Fond european pentru dezvoltare (2008-2013), Uniunea Europeană prevede atribuirea a 102,8 milioane de euro Guineei-Bissau;

J.  întrucât economia Guineei-Bissau este una dintre cele mai sărace și mai dependente din întreaga regiune a Africii de Vest, iar ajutoarele internaționale alimentează bugetul de stat în proporție de 80 %;

K.  întrucât situația politică actuală a țării îndepărtează atenția de la nevoile populației și de la adâncirea crizei umanitare cu care se confruntă;

L.  întrucât, la 30 septembrie 2010, misiunea UE în sprijinul reformei sectorului de securitate din Guineea-Bissau, inițiată în iunie 2008 și desfășurată în cadrul politicii de securitate și apărare comune, și-a considerat mandatul încheiat și a părăsit țara;

1.  condamnă cu fermitate preluarea neconstituțională a puterii în Guineea-Bissau de către forțele armate la 12 aprilie 2012;

2.  ia act de eliberarea Președintelui interimar și a Prim-ministrului la 27 aprilie 2012 și de faptul că cei doi au fost forțați să părăsească țara și solicită să li se permită amândurora să își exercite din nou liber și integral drepturile civile și politice;

3.  solicită să se respecte în mod absolut integritatea fizică a tuturor funcționarilor publici și a celorlalți cetățeni reținuți de rebelii militari; solicită eliberarea lor necondiționată și încheierea actelor de violență, prădare și intimidare;

4.  condamnă reprimarea violentă a manifestațiilor pașnice, îndeosebi a celei care a avut loc la 25 mai 2012 în Bissau, solicitând restabilirea statului de drept;

5.  îi îndeamnă pe toți cei implicați să își înceteze imediat acțiunile violente și ilegale și reamintește angajamentul armatei de a respecta constituția Guineei-Bissau;

6.  solicită comunității internaționale să facă uz de toată influența necesară și să acorde tot sprijinul necesar pentru a garanta realizarea unei anchete minuțioase a acestor acțiuni ilegale și aducerea persoanelor responsabile în fața justiției;

7.  respinge înființarea autointitulatelor „Comandament Militar”, „Consiliu Național de Tranziție” și „Guvern de Tranziție” și subliniază că nu recunoaște instituțiile militare și de tranziție autoproclamate și îndeamnă comunitatea internațională să procedeze în consecință;

8.  reamintește și aderă la principiul ECOWAS de toleranță zero pentru autoritatea obținută sau menținută prin mijloace neconstituționale sau nedemocratice și consideră că acordul privind tranziția din Guineea-Bissau contravine în mod grav acestui principiu, reprezintă o încălcare a constituției țării și conferă legitimitate loviturii de stat;

9.  solicită reinstaurarea imediată a ordinii constituționale și a statului de drept și finalizarea procesului electoral în curs, inclusiv a alegerilor legislative, pentru a permite poporului din Guineea-Bissau să-și hotărască viitorul prin alegeri libere și echitabile;

10.  respinge orice încercări din exterior de a profita de situația actuală care ar pune în cauză suveranitatea poporului din Guineea-Bissau, precum și integritatea teritorială și independența Guineei-Bissau;

11.  solicită autorităților să reinstaureze și să garanteze integral libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare și libertatea presei, libertatea de întrunire și de asociere și libertatea de mișcare;

12.  face apel ca litigiile să fie soluționate prin mijloace politice și pașnice în cadrul instituțiilor legitime ale Guineei-Bissau;

13.  solicită partidelor politice să ajungă la un consens privind un proces cuprinzător de reformare a armatei, a poliției, a sectorului securității și a sistemului judiciar ca un prim pas în direcția stabilității politice;

14.  sprijină eforturile naționale și internaționale ce vizează restabilirea încrederii între actorii politici, forțele armate și de securitate și societatea civilă și readucerea țării la normalitatea constituțională;

15.  își reafirmă convingerea fermă că există pericolul ca Guineea-Bissau să rămână instabilă din punct de vedere militar și incapabilă să contracareze corupția larg răspândită sau să își schimbe statutul de importantă țară de tranzit pentru traficul de droguri, atâta vreme cât instituțiile sale rămân lipsite de putere din punct de vedere structural;

16.  subliniază importanța creării unui Grup de contact pentru criză pentru Guineea-Bissau cu coordonarea ONU, din care să facă parte reprezentanți ai Uniunii Africane (UA), ECOWAS și CTLP, așa cum se menționează în Raportul special al Secretarului General al ONU din 30 aprilie 2012 privind situația din Guineea-Bissau și invită Uniunea Europeană să ia parte la acest grup;

17.  sprijină dorința de cooperare între UE și statele din Africa de Vest și partenerii săi regionali și internaționali, printre care ONU, UA, CTLP și ECOWAS, în vederea stabilirii unui parteneriat eficace care să poată contribui la instaurarea păcii și stabilizarea pe termen lung a Guineei-Bissau;

18.  salută sancțiunile care s-au dovedit, din păcate, necesare - diplomatice, economice și financiare - impuse Guineei-Bissau de ECOWAS, măsurile restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene împotriva anumitor persoane, entități și organisme care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau și interdicția de călătorie impusă anumitor persoane de Consiliul de Securitate al ONU;

19.  solicită tuturor partenerilor internaționali să monitorizeze permanent îndeaproape situația din Guineea-Bissau și să fie pregătiți să reexamineze gradul de adecvare a măsurilor adoptate, inclusiv necesitatea de a le consolida, depunând eforturile necesare pentru a evita consecințele negative asupra populației;

20.  ia act de decizia ECOWAS de a desfășura forțele permanente de securitate pentru a asigura retragerea Misiunii militare angoleze în Guineea-Bissau (MISSANG) și intrarea primului său contingent în Guineea-Bissau;

21.  salută inițiativele CTLP de a constitui o forță de stabilizare pentru Guineea-Bissau în cadrul ONU și cu un mandat definit de Consiliul de Securitate al ONU, în colaborare cu ECOWAS, UA și UE, ținând cont de experiența acumulată în cursul MISSANG;

22.  solicită Consiliului să ofere consiliere și asistență pentru a sprijini reformarea urgentă a sectoarelor apărării și securității din Guineea-Bissau și să analizeze posibilitatea sprijinirii efective a desfășurării unei noi operațiuni internaționale de stabilizare în cadrul PSAC;

23.  încurajează Uniunea Europeană, ONU, Uniunea Africană, ECOWAS și CPLP să coordoneze în comun diferitele forțe militare ale țărilor vecine desfășurate deja la fața locului, inclusiv cele din Angola, Nigeria, Senegal și Burkina Faso;

24.  îndeamnă Uniunea Europeană să ceară autorităților țărilor care furnizează forțe militare și de securitate, toate partenere ACP, să se asigure că acestea din urmă nu vor servi nici la sprijinirea ordinii ilegale instituite de autorii loviturii de stat și a autorităților de tranziție autoproclamate și nici la perpetuarea abuzurilor în materie de drepturile omului îndreptate împotriva poporului din Guineea-Bissau;

25.  regretă încheierea misiunii în sprijinul reformei sectorului de securitate din Republica Guineea-Bissau în 2010;

26.  invită VP/ÎR și Consiliului să analizeze posibilitatea de a retrimite o misiune în sprijinul reformei sectorului de securitate în Guineea-Bissau, cu un mandat mai ferm, care să contribuie la reformarea sectorului securității și apărării, la promovarea consolidării capacităților, la reformarea administrației publice și la sprijinirea statului de drept, de îndată ce autoritățile legitime vor fi reluat exercitarea deplină a funcțiilor publice în Guineea-Bissau și vor fi solicitat o astfel de misiune;

27.  îndeamnă din nou Consiliul și VP/ÎR să examineze noi modalități de a ajuta guvernul legitim al Guineei-Bissau în lupta împotriva traficului de droguri și a crimei organizate pentru a împiedica această țară să devină un nou „narco-stat” eșuat;

28.  reamintește că traficul de droguri din Guineea-Bissau se îndreaptă spre piața europeană și are legături cu alte rețele criminale care operează în regiune, în special cu cele teroriste din Sahel și, mai ales, din Nigeria;

29.  solicită consolidarea angajamentului luat la nivelul UE și la nivel internațional de construire a unui stat democratic și stabil în Guineea-Bissau;

30.  atrage atenția asupra situației umanitare din Guineea-Bissau, în special asupra situației persoanelor strămutate în interiorul țării și a refugiaților, asupra riscului de epidemii, precum și asupra riscurilor la adresa siguranței alimentare și a sănătății și solicită UE și comunității internaționale să ia imediat măsuri de asistență concrete și adecvate;

31.  îndeamnă Comisia să continue să acorde asistență umanitară și sprijin direct populației;

32.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Secretarului General al ECOWAS, instituțiilor UA, Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, Secretariatului CTLP, precum și Guvernului și Parlamentului Guineei-Bissau.

(1) JO C 87 E, 1.4.2010, p. 178.
(2) JO C 349 E, 22.12.2010, p. 63.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2011)0227.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate