Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/2659(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0281/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 13/06/2012 - 9.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0248

Elfogadott szövegek
PDF 217kWORD 57k
2012. június 13., Szerda - Strasbourg
Szudán és Dél-Szudán
P7_TA(2012)0248RC-B7-0281/2012

Az Európai Parlament 2012. június 13-i állásfoglalása a szudáni és dél-szudáni helyzetről (2012/2659(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szudánról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2012. május 2-i, Szudánról és Dél-Szudánról szóló 2046 (2012) számú határozatára,

–  tekintettel Catherine Ashtonnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének nyilatkozatára, amelyben üdvözli az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2012. május 2-i 2046 (2012) számú határozatát,

–  tekintettel a Szudánról szóló, 2011. január 31-i tanácsi következtetésekre és a 2011. május 23-i tanácsi határozatra(1),

–  tekintettel a Szudán és Dél-Szudán között 2012. február 10-én aláírt, az agresszió elvetéséről és az együttműködésről szóló egyetértési megállapodásra,

–  tekintettel Cathrine Ashton, az EU főképviselője szóvivőjének 2012. március 28-i és 2012. április 11-i nyilatkozataira a Szudán és Dél-Szudán közötti határ menti fegyveres összecsapásokról,

–  tekintettel az Afrikai Unió 2012. április 17-i nyilatkozatára, melyben felszólítja Szudánt és Dél-Szudánt, hogy cselekedjenek felelősségteljesen és vegyék figyelembe az AU-nak és a nemzetközi közösségnek a két ország közötti jelenlegi konfliktus azonnali befejezésre vonatkozó felhívásait,

–  tekintettel az ENSZ-főtitkár szóvivőjének a szudáni és dél-szudáni helyzetről szóló 2012. április 16-i nyilatkozatára, melyben mély aggodalmát fejezi ki a két ország közötti folyamatos ellenségeskedések, és azok ártatlan civilekre gyakorolt hatásai miatt,

–  tekintettel Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár 2012. április 19-i nyilatkozatára, amelyben sürgette Szudánt és Dél-Szudánt, hogy vessenek véget az ellenségeskedésnek, megelőzendő a két évtized alatt már több millió életet követelő konfliktus kiújulását,

–  tekintettel a Tanács Szudánról és Dél-Szudánról szóló, 2012. április 23-i következtetéseire (a Külügyek Tanácsa 3159. ülése), amelyekben az Unió mélységes aggodalmának ad hangot a Szudán és Dél-Szudán közötti konfliktus súlyosbodása miatt,

–  tekintettel az AU Béke és Biztonsági Tanácsa által 2012. április 24-én kiadott közleményben felvázolt, Szudánra és Dél-Szudánra vonatkozó ütemtervre, amelyet az Unió teljes mértékben támogat,

–  tekintettel a 2005. évi átfogó szudáni békemegállapodásra,

–  tekintettel az ENSZ dél-szudáni missziójára (UNMISS) és az Abjei Ideiglenes Biztonsági Haderejére (UNISFA),

–  tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek Szudánról és Dél-Szudánról szóló, a Közös Parlamenti Közgyűlés által 2012. május 30-án elfogadott nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel a Szudán és Dél-Szudán közötti ismételt erőszakos határvillongások nyomán – beleértve a csapatmozgásokat, Heglig város elfoglalását és megszállását, megbízott erők támogatását, egymás lázadóinak támogatását, valamint a szudáni fegyveres erők (SAF) és a Szudáni Népi Felszabadítási Hadsereg (SPLA) közötti harcokat – a konfliktus totális összeütközéssé fajult;

B.  mivel a Szudán és Dél-Szudán közötti harcok, valamint a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokbeli folyamatos összecsapások súlyos humanitárius helyzetet idéztek elő Szudánban;

C.  mivel a két ország közötti átmeneti gazdasági intézkedésekről – többek között az olaj felhasználásáról – szóló megállapodás hiánya következtében Szudán elfoglalta a déli olajmezőket, Dél-Szudán pedig úgy döntött, hogy beszünteti az olajtermelést, ami jelentős mértékben hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához;

D.  mivel 2011. június 29-én megállapodás született a szudáni kormány és a dél-szudáni kormány között a határvédelemről és a közös politikai és biztonsági mechanizmusról, beleértve egy biztonságos demilitarizált határövezet létrehozására irányuló kötelezettségvállalást, 2011. július 30-án pedig megállapodás jött létre a szudáni kormány és a dél-szudáni kormány között a határellenőrzési támogatási misszióról;

E.  mivel Dél-Szudán bejelentette, hogy a Szudán és Dél-Szudán közötti 2011. június 20-i megállapodásnak megfelelően haladéktalanul kivonul Abjei térségéből;

F.  mivel az Afrikai Unió magas szintű végrehajtó bizottsága által a feleknek 2012. április 4-én javasolt közös politikai és biztonsági mechanizmus szilárd alapot biztosít a kölcsönös biztonság kialakítására a Szudán és Dél-Szudán közötti közös határszakaszon;

G.  mivel az ENSZ Biztonsági Tanács által 2012. május 2-án egyhangúlag elfogadott határozat támogatta a Szudánra és Dél-Szudánra vonatkozó, az ellenségeskedések lezárását és az elszakadás után fennálló kérdések három hónapon belüli megoldását célzó ütemtervet;

H.  mivel mind Szudán, mind Dél-Szudán üdvözölte az ütemtervet, és megerősítették az ellenségeskedések azonnali beszüntetése iránti elkötelezettségüket; mivel azonban a fesztültség továbbra is jelentős;

I.  mivel 2012. június 4-én Szudán és Dél-Szudán is megkezdte a határbiztonságról szóló első magas szintű megbeszélését, mivel egy sor határ menti összecsapás azzal fenyegetett, hogy a befejeződött polgárháború ismét teljes körű konfliktusba csap át;

J.  mivel az Unió különösen fontosnak tartja a közös határőrizeti és -ellenőrzési mechanizmus azonnali életbeléptetését nemzetközi megfigyelők és egyéb személyzet helyszínre vezénylésével az események felügyelete és betartásának szavatolása érdekében;

K.  mivel Szudánt és Dél-Szudánt igen súlyos aszály sújtja, és a lakosság élelmiszer reményében elkezdett vándorolni, és mivel az ENSZ tisztviselői szerint körülbelül 1 millió embert fenyegethet éhezés, ha az elkövetkező hónapokban az élelmiszersegélyek nem jutnak el hozzájuk;

1.  üdvözli, hogy mind Szudán, mind Dél-Szudán elfogadta az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2012. május 2-i 2046 (2012) számú határozatában jóváhagyott ütemtervet és megerősítette elkötelezettségét az erőszakos cselekmények azonnali beszüntetése iránt; üdvözli a közvetlen tárgyalások addisz-abebai újraindulását, valamint az Afrikai Unió szerepét és Thabo Mbeki közvetítését a folyamatban;

2.  sürgeti Szudánt és Dél-Szudánt, hogy tanúsítsanak politikai és gyakorlati hajlandóságot arra, hogy a béke útját járják azáltal, hogy a közös politikai és biztonsági mechanizmus keretében folytatott érdemi tárgyalások révén rendezik a mindkét fél esetében megoldandó biztonsági kérdéseket, aminek első lépését egy biztonságos, demilitarizált határövezet létrehozása és a felek valamennyi fegyveres erőinek határaikon belülre történő feltétel nélküli visszavonása jelenti a korábban elfogadott megállapodásoknak megfelelően, beleértve a határellenőrzési támogatási misszióról szóló 2011. július 30-i megállapodást;

3.  sürgeti a közös határőrizeti és -ellenőrzési mechanizmus azonnali életbeléptetését nemzetközi megfigyelők és egyéb személyzet helyszínre vezénylésével a mechanizmus felügyelete és betartásának szavatolása érdekében;

4.  sürgeti Szudánt és Dél-Szudánt, hogy hajtsák végre az Abjei térségére vonatkozó, az ideiglenes biztonsági és igazgatási intézkedésekről szóló, 2011. június 20-i megállapodás még nem teljesített rendelkezéseit, különös tekintettel valamennyi szudáni és dél-szudáni erő Abjei térségéből történő kivonására; üdvözli a dél-szudáni hadsereg Hegligből történt kivonását, és sürgeti a szudáni kormányt, hogy járjon el hasonlóképpen; sürgeti a szudáni fegyveres erők által Dél-Szudán ellen folytatott légi bombázások azonnali beszüntetését;

5.  sürgeti Szudánt és Dél-Szudánt, hogy szüntessék be a másik ország ellen lázadó csoportok befogadását és támogatását;

6.  sürgeti mindkét felet, hogy tartsák magukat az Afrikai Unió Béke és Biztonsági Tanácsa 2012. április 24-i határozatához, és különösen a (7) és (16) bekezdésekhez, melyek megismétlik, hogy az államok területi határait nem lehet erővel megváltoztatni, a területi vitákat kizárólag kölcsönösen megállapított, békés és politikai eszközökkel lehet megoldani, és hogy nem lehetséges katonai megoldás a Dél-Kordofán és a Kék Nílus államokbeli konfliktusra;

7.  sürgeti az EU-t, hogy továbbra is működjön szorosan együtt nemzetközi partnereivel, különösen az Afrikai Unióval és az ENSZ-szel annak biztosítása érdekében, hogy Szudán és Dél-Szudán végrehajtsa az ENSZ Biztonsági Tanácsa Szudánra és Dél-Szudánra vonatkozó ütemtervről szóló, 2012. május 2-i határozatát;

8.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Szudán és Dél-Szudán közötti harcok, valamint a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokbeli folyamatos összecsapások súlyos humanitárius helyzetet eredményeztek Szudánban; határozottan elítél a polgári lakossággal szemben elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot és az emberi jogokat sértő valamennyi erőszakos cselekedetet;

9.  felszólítja valamennyi felet, hogy mozdítsák elő és védjék az emberi jogokat – beleértve a nők és a kiszolgáltatott csoportokhoz tartozók jogait –, tegyenek eleget a nemzetközi jogból eredő kötelezettségeiknek, beleértve a nemzetközi humanitárius jogot és a nemzetközi emberi jogokra vonatkozó jogot, valamint felszólít az e jogi előírások megsértőinek, köztük a szexuális alapú erőszakos cselekmények elkövetőinek felelősségre vonására;

10.  határozottan sürgeti Szudánt és Dél-Szudánt, hogy engedélyezzék a konfliktus által sújtott övezetekben, különösen a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokban élő lakossághoz történő humanitárius hozzáférést, a nemzetközi jognak és a nemzetközi humanitárius jognak megfelelően akadálytalan és azonnali hozzáférést biztosítva az ENSZ és egyéb humanitárius személyzet számára, valamint szállítmányok és felszerelések helyszínre juttatását annak érdekében, hogy a személyzet hatékonyan legyen képes ellátni a konfliktus sújtotta polgári lakosságnak történő segítségnyújtással kapcsolatos feladatait;

11.  sürgeti mindkét felet, hogy hagyjon fel a szóbeli lázítással és az ellenséges propagandával, amelyek kölcsönös démonizálást, idegengyűlöletet és az erőszak veszélyét eredményezik; sürgeti mindkét kormányt, hogy vállaljon teljes körű felelősséget egymás állampolgárainak védelméért a nemzetközi elveknek megfelelően és a másik állam állampolgárainak jogállásáról és egyéb kérdésekről szóló, 2012 márciusában parafált keretmegállapodással összhangban;

12.  üdvözli az ENSZ-főtitkár döntését az UNMIS megbízatásának meghosszabbításáról és további békefenntartó erők Szudánba küldéséről; úgy véli, hogy a folyamatos ENSZ-jelenlét rendkívül hasznos a két életképes állam békés fejlődéséhez; felkéri Szudánt és Dél-Szudánt, hogy üdvözöljék az ENSZ-jelenlétet és gondoskodjanak az ENSZ személyzetének biztonságáról;

13.  határozottan sürgeti Szudánt és Dél-Szudánt, hogy állapodjanak meg a két ország közötti rendezetlen átmeneti politikai és gazdasági intézkedésekről, beleértve az olaj felhasználását; megismétli, hogy a régió békéjének és stabilitásának előfeltétele a határdemarkációval kapcsolatos kérdések rendezése;

14.  felhívja Szudánt és Dél-Szudánt, hogy vegyék igénybe az Afrikai Unió határokkal kapcsolatos programja szolgáltatásait, melyek – az afrikai bevált gyakorlatok és nemzetközi elvek alapján – segítséget nyújthatnak a feleknek a vitatott területek kijelölésében, azok határainak megállapításában és rendezésben;

15.  meggyőződése, hogy a térség hosszú távú stabilitása olyan új, egységes, átfogó nemzetközi stratégiát tesz szükségessé, amelyben az Unió a többi globális és regionális szereplővel együtt szerepet vállalna, és amely nemcsak az észak–dél kérdésekre és a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokban fennálló helyzetre, hanem a régóta esedékes szudáni reformfolyamatra és a demokratikus reformok dél-szudáni elmélyítésére is összpontosítana; sürgeti a főképviselőt/alelnököt és a Bizottságot, hogy álljanak készen a szükséges segítségnyújtás megadására, ha a kormányzó Szudáni Nemzeti Kongresszus Párt (NPC) egyrészt elfogadja a szabad és akadálymentes nemzeti párbeszédet, amelynek célja a mindenki által elfogadott, befogadó alkotmányos keretek megteremtése, másrészt valódi lépéseket tesz a Dárfúrban és a Dél-Kordofán és Kék-Nílus államokban fennálló büntetlenség megszüntetésére;

16.  felhívja a Bizottságot, az EU tagállamait és a nemzetközi közösséget, hogy tartsák tiszteletben a régió támogatására tett kötelezettségvállalásaikat, és különösen arra, hogy foglalkozzanak az élelmiszersegélyek, a vészhelyzeti szálláshelyek és a védelem tekintetében felmerülő súlyos hiányokkal; felszólít az élelmezésbiztonsági helyzet szoros nyomon követésére, valamint arra, hogy hozzanak intézkedéseket, amennyiben a helyzet rosszabbodik;

17.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az ENSZ Biztonsági Tanácsának és főtitkárának, az EU dél-szudáni különmegbízottjának, Szudán kormányának, Dél-Szudán kormányának, az Afrikai Unió intézményeinek, az Afrikai Unió Szudánnal foglalkozó magas szintű végrehajtó bizottsága elnökének, valamint az uniós tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 142., 2011.5.28., 61. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat