Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2659(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0281/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/06/2012 - 9.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0248

Texte adoptate
PDF 215kWORD 60k
Miercuri, 13 iunie 2012 - Strasbourg
Sudan şi Sudanul de Sud
P7_TA(2012)0248RC-B7-0281/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2012 referitoare la situația din Sudan și Sudanul de Sud (2012/2659(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Sudan,

–  având în vedere Rezoluția 2046 (2012) a Consiliului de Securitate al ONU din 2 mai 2012 privind Sudan și Sudanul de Sud,

–  având în vedere declarația Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, care salută Rezoluția 2046 (2012) din 2 mai 2012,

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Sudan din 31 ianuarie 2011 și Decizia Consiliului din 23 mai 2011(1),

–  având în vedere Memorandumul de înțelegere privind neagresiunea și cooperarea semnat la 10 februarie 2012 între Sudan și Sudanul de Sud,

–  având în vedere declarațiile din 28 martie 2012 și 11 aprilie 2012 ale purtătorului de cuvânt al Înaltei Reprezentante a UE, Catherine Ashton, referitoare la conflictele armate frontaliere dintre Sudan și Sudanul de Sud,

–  având în vedere declarația Uniunii Africane din 17 aprilie 2012, prin care invită Sudanul și Sudanul de Sud să acționeze în mod responsabil și să țină seama de apelurile Uniunii Africane și ale comunității internaționale pentru a pune capăt imediat conflictului dintre cele două țări,

–  având în vedere declarația din 16 aprilie 2012 a purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU referitoare la situația din Sudan și Sudanul de Sud, prin care acesta își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la continuarea ostilităților dintre cele două țări, inclusiv impactul acestora asupra civililor nevinovați,

–  având în vedere declarația din 19 aprilie 2012 a Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon, prin care îndeamnă Sudanul și Sudanul de Sud să pună capăt ostilităților, evitând reactivarea conflictului care a provocat deja pierderea a milioane de vieți omenești timp de douăzeci de ani,

–  având în vedere concluziile Consiliului privind Sudanul și Sudanul de Sud din 23 aprilie 2012 (a 3159-a reuniune a Consiliului Afaceri Externe), care exprimă îngrijorarea profundă a UE cu privire la escaladarea conflictului dintre Sudan și Sudanul de Sud,

–  având în vedere foaia de parcurs pentru Sudan și Sudanul de Sud, stabilită în comunicatul emis de Consiliul pentru pace și securitate al UA la 24 aprilie 2012, pe care UE o susține fără rezerve;

–  având în vedere Acordul global de pace (AGP) semnat în Sudan, în 2005,

–  având în vedere misiunea ONU din Sudanul de Sud (UNMISS) și forța interimară de securitate a ONU pentru Abyei (UNISFA),

–  având în vedere declarația copreședinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE privind Sudanul și Sudanul de Sud, adoptată de aceasta la 30 mai 2012,

–  având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât incidentele repetate de violență transfrontalieră între Sudan și Sudanul de Sud, inclusiv mișcările de trupe, asaltul și ocuparea orașului Heglig, sprijinirea forțelor de substituție, sprijinirea trupelor rebele ale celuilalt teritoriu, ciocnirile dintre forțele armate sudaneze și Armata de eliberare a poporului sudanez au transformat conflictul dintre Sudan și Sudanul de Sud într-o veritabilă confruntare;

B.  întrucât luptele dintre Sudan și Sudanul de Sud, precum și luptele continue din provinciile Kordofanul de Sud și Nilul Albastru din Sudan, au creat o situație umanitară gravă;

C.  întrucât absența unui acord între cele două țări cu privire la adoptarea unor măsuri economice de tranziție, inclusiv cu privire la utilizarea petrolului, a condus la acapararea de către regimul de la Khartoum a resurselor de petrol din sud și la decizia Sudanului de Sud de a opri producția de petrol, și a contribuit substanțial la criza actuală;

D.  întrucât, la 29 iunie 2011, s-a încheiat un acord între guvernul Sudanului și guvernul Sudanului de Sud privind securitatea frontierelor și privind mecanismul politic și de securitate comun, care cuprinde angajamentul de a crea o zonă de graniță sigură și demilitarizată, iar, la 30 iulie 2011, guvernul Sudanului și guvernul Sudanului de Sud au încheiat Acordul privind misiunea de sprijinire a supravegherii frontierelor;

E.  întrucât Sudanul de Sud a anunțat retragerea imediată din zona Abyei, în conformitate cu acordul încheiat cu Sudanul la 20 iunie 2011;

F.  întrucât proiectele de decizie ale Mecanismului politic și de securitate comun propuse părților de către Grupul la nivel înalt de punere în aplicare al Uniunii Africane din 4 aprilie 2012 oferă o bază solidă pentru instaurarea unei securități reciproce de-a lungul frontierei comune dintre Sudan și Sudanul de Sud;

G.  întrucât rezoluția adoptată în unanimitate de Consiliul de Securitate al ONU la 2 mai 2012 a aprobat o foaie de parcurs pentru Sudan și Sudanul de Sud în vederea încetării ostilităților și a soluționării chestiunilor rămase nerezolvate în urma secesiunii în următoarele trei luni;

H.  întrucât, deși atât Sudanul, cât și Sudanul de Sud au salutat foaia de parcurs și și-au confirmat angajamentul în vederea unei încetări imediate a ostilităților, tensiunile rămân în continuare puternice;

I.  întrucât, la 4 iunie 2012, atât Sudanul, cât și Sudanul de Sud au demarat primele discuții la nivel înalt cu privire la securitatea frontalieră, având în vedere că o serie de conflicte frontaliere au amenințat să transforme fostul război civil într-un veritabil conflict;

J.  întrucât UE consideră că este extrem de important să se activeze imediat Mecanismul comun de verificare și de monitorizare a frontierelor, desfășurând observatori internaționali și alte tipuri de personal pe teren, pentru a monitoriza și a contribui la asigurarea respectării normelor;

K.  întrucât Sudan și Sudanul de Sud sunt afectate de o secetă severă, iar populația a început să se deplaseze în căutare de hrană și, așa cum declară funcționarii ONU, aproximativ un milion de persoane riscă foametea dacă nu primesc ajutor alimentar în lunile următoare,

1.  salută faptul că Sudanul și Sudanul de Sud au fost de acord cu foaia de parcurs adoptată în Rezoluția 2046 (2012) din 2 mai 2012 a Consiliului de Securitate al ONU și că și-au confirmat angajamentul de a înceta imediat ostilitățile; salută reluarea negocierilor directe de la Addis-Abeba și rolul Uniunii Africane, precum și medierea dlui Thabo Mbeki în acest proces;

2.  îndeamnă Sudanul și Sudanul de Sud să-și demonstreze voința politică și practică de a continua pe calea păcii, rezolvând problemele de securitate ale ambelor părți, prin negocieri substanțiale în cadrul Mecanismului politic și de securitate comun, începând cu crearea unei zone de frontieră sigure și demilitarizate și cu retragerea necondiționată a tuturor forțelor armate în cadrul frontierele lor respective, în conformitate cu acordurile adoptate anterior, inclusiv cu Acordul privind misiunea de sprijinire a supravegherii graniței din 30 iulie 2011;

3.  solicită activarea imediată a Mecanismului comun de verificare și de monitorizare a frontierelor (MCVMF), desfășurând observatori internaționali și alte tipuri de personal pe teren, pentru a monitoriza și a contribui la asigurarea respectării mecanismului;

4.  invită Sudanul și Sudanul de Sud să pună în aplicare punctele restante din Acordul din 20 iunie 2011 privind securitatea temporară și măsurile administrative pentru zona Abyei, în special retragerea tuturor forțelor Sudanului și Sudanului de Sud din zona Abyei; salută retragerea din Heglig a armatei Sudanului de Sud și solicită guvernului Sudanului să facă același lucru; solicită încetarea imediată a bombardamentelor aeriene ale forțelor armate sudaneze asupra Sudanului de Sud;

5.  invită Sudanul și Sudanul de Sud să nu mai adăpostească și să nu mai ofere sprijin grupurilor rebele care acționează împotriva celuilalt stat;

6.  solicită tuturor părților să respecte în special punctele 7 și 16 din Decizia din 24 aprilie 2012 a Consiliului pentru pace și securitate al Uniunii Africane, care reafirmă că frontierele statelor nu se modifică prin forță și că orice conflict teritorial trebuie soluționat exclusiv prin mijloace politice pașnice, care să întrunească acordul reciproc, precum și că nu poate exista o soluție militară la conflictul din provinciile Kordofanul de Sud și Nilul Albastru;

7.  solicită UE să-și continue acțiunile, în strânsă colaborare cu partenerii săi internaționali, în special cu UA și ONU, pentru a se asigura că Sudanul și Sudanul de Sud aplică rezoluția din 2 mai 2012 a Consiliului de Securitate a ONU privind foaia de parcurs pentru Sudan și Sudanul de Sud;

8.  își exprimă profunda îngrijorare pentru situația umanitară creată în urma luptelor dintre Sudan și Sudanul de Sud, precum și a ciocnirilor armate continue din provinciile sudaneze Kordofanul de Sud și Nilului Albastru; condamnă ferm toate actele de violență comise împotriva civililor, prin încălcarea dreptului umanitar internațional și a legislației internaționale privind drepturile omului;

9.  invită toate părțile să promoveze și să protejeze drepturile omului, inclusiv cele ale femeilor și persoanelor aparținând unor grupuri vulnerabile, să-și respecte obligațiile ce le revin în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv dreptul umanitar internațional și legislația internațională privind drepturile omului și solicită ca cei responsabili pentru încălcările grave ale acestor legi, inclusiv autorii de acte de violență sexuală, să fie trași la răspundere;

10.  îndeamnă ferm Sudanul și Sudanul de Sud să permită accesul umanitar la populația afectată din zona de conflict, în special în Kordofanul de Sud și Nilul Albastru, asigurând, în conformitate cu dreptul internațional și dreptul umanitar internațional, un acces sigur, liber și imediat al personalului Organizației Națiunilor Unite și al altor organizații umanitare, precum și furnizarea de provizii și echipamente, pentru a permite acestui personal să-și îndeplinească eficient sarcina de a acorda asistență populației civile afectate de conflict;

11.  îndeamnă ambele părți să înceteze retorica incendiară și propaganda ostilă, care au drept rezultat demonizarea reciprocă, xenofobia și amenințarea cu violența; invită ambele guverne să-și asume responsabilitatea deplină pentru protecția cetățenilor proprii, în conformitate cu principiile internaționale, pe baza Acordului-cadru privind statutul cetățenilor celuilalt stat și chestiunile aferente, inițiat în martie 2012;

12.  salută decizia Consiliului de Securitate al ONU de a prelungi mandatul UNMIS și de a trimite forțe suplimentare de menținere a păcii în Sudan; consideră că o prezență continuă a ONU este extrem de valoroasă pentru dezvoltarea în condiții de pace a două state viabile; solicită atât Sudanului, cât și Sudanului de Sud să accepte prezența ONU și să asigure siguranța misiunii;

13.  îndeamnă ferm Sudanul și Sudanul de Sud să ajungă la un acord referitor la chestiunile încă nerezolvate între cele două țări, cu privire la măsurile politice și economice de tranziție, inclusiv cu privire la utilizarea petrolului; reiterează faptul că una din condițiile necesare pentru realizarea păcii și stabilității în regiune este rezolvarea chestiunilor legate de delimitarea frontierelor;

14.  invită Sudanul și Sudanul de Sud să utilizeze serviciile din cadrul Programului frontalier al Uniunii Africane, care pot ajuta părțile să soluționeze problemele de delimitare, demarcare și definire a regiunilor disputate, pe baza celor mai bune practici africane și a principiilor internaționale;

15.  este convins că stabilitatea pe termen lung din regiune necesită o nouă strategie unificată, cuprinzătoare, internațională, în care UE ar urma să joace un rol, pe lângă alți actori mondiali și regionali, care s-ar concentra nu numai asupra chestiunilor legate de relația Nord - Sud și pe situația din Kordofanul de Sud și Nilul Albastru, ci și asupra procesului de reformă îndelung așteptat din Sudan și asupra aprofundării reformelor democratice din Sudanul de Sud; invită ÎR/VP și Comisia să fie pregătite pentru a oferi asistența necesară dacă partidul Congresului Național Sudanez (CNS), aflat la putere, va accepta un dialog național liber, cu scopul de a institui măsuri constituționale pluraliste, acceptate de toate părțile și dacă va lua măsuri reale pentru a pune capăt impunității din Darfur, Kordofanul de Sud și Nilul Albastru;

16.  solicită Comisiei, statelor membre ale UE și comunității internaționale să-și onoreze angajamentele privind finanțarea regiunii și, în special, să abordeze lipsurile acute în ce privește ajutoarele alimentare, adăposturile și protecția de urgență; solicită să se acorde o atenție specială situației legate de siguranța alimentară și măsurilor ce trebuie adoptate în cazul înrăutățirii situației;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei Europene, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului de Securitate și Secretarului General al ONU, Reprezentantului special al UE pentru Sudanul de Sud, Guvernului Sudanului, Guvernului Sudanului de Sud, instituțiilor Uniunii Africane și președintelui Grupului la nivel înalt al Uniunii Africane pentru Sudan, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE.

(1) JO L 142, 28.5.2011, p. 61.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate