Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2659(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0281/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/06/2012 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0248

Prijaté texty
PDF 220kWORD 58k
Streda, 13. júna 2012 - Štrasburg
Sudán a Južný Sudán
P7_TA(2012)0248RC-B7-0281/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2012 o situácii v Sudáne a Južnom Sudáne (2012/2659(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sudáne,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2046 (2012) z 2. mája 2012 o Sudáne a Južnom Sudáne,

–  so zreteľom na vyhlásenie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčky Komisie Catherine Ashtonovej, v ktorom privítala rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2046 (2012) z 2. mája 2012,

–  so zreteľom na závery Rady o Sudáne z 31. januára 2011 a na rozhodnutie Rady z 23. mája 2011(1),

–  so zreteľom na Memorandum o porozumení týkajúce sa neútočenia a spolupráce, ktoré 10. februára 2012 podpísal Sudán a Južný Sudán,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej z 28. marca 2012 a z 11. apríla 2012 o ozbrojených zrážkach na hraniciach Sudánu a Južného Sudánu,

–  so zreteľom na vyhlásenie Africkej únie zo 17. apríla 2012, v ktorom vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby jednali zodpovedne a aby venovali pozornosť výzvam Africkej únie a medzinárodného spoločenstva na okamžité ukončenie súčasného konfliktu medzi obidvomi krajinami,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka OSN zo 16. apríla 2012 o situácii v Sudáne a Južnom Sudáne, v ktorom vyjadril hlboké znepokojenie nad pokračujúcimi zrážkami medzi oboma krajinami vrátane ich vplyvu na nevinné civilné obyvateľstvo,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 19. apríla 2012, v ktorom nalieha na Sudán a Južný Sudán, aby ukončili ozbrojené zrážky, čím by sa predišlo návratu ku konfliktu, ktorý počas dvoch desaťročí pripravil o život milióny ľudí,

–  so zreteľom na závery Rady o Sudáne a Južnom Sudáne z 23. apríla 2012 (3159. zasadnutie Rady pre zahraničné veci), v ktorých EÚ vyjadrila hlboké znepokojenie nad vyostrujúcim sa konfliktom medzi Sudánom a Južným Sudánom,

–  so zreteľom na plán pre Sudán a Južný Sudán stanovený v komuniké zo zasadnutia Bezpečnostnej a mierovej rady AÚ z 24. apríla 2012, ktorý EÚ plne podporuje,

–  so zreteľom na sudánsku komplexnú mierovú dohodu (CPA) z roku 2005,

–  so zreteľom na misiu OSN v Južnom Sudáne (UNMISS) a dočasné bezpečnostné sily OSN pre Abjí (UNISFA),

–  so zreteľom na vyhlásenie spolupredsedov Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ o Sudáne a Južnom Sudáne, ktoré Spoločné parlamentné zhromaždenie prijalo 30. mája 2012,

–  so zreteľom na článok 110 odsek 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže opakujúce sa prípady cezhraničného násilia medzi Sudánom a Južným Sudánom vrátane presunov vojenských jednotiek, zmocnenia sa a okupovania Hegligu, podpory spojeneckých síl, podpory protivníkových rebelov a bojov medzi sudánskymi ozbrojenými silami a Sudánskou ľudovou oslobodeneckou armádou viedli k tomu, že tento spor prerástol do otvoreného konfliktu;

B.  keďže v dôsledku bojov medzi Sudánom a Južným Sudánom a pokračujúcich bojov v Južnom Kordofáne a Modrom Níle vznikla v Sudáne vážna humanitárna situácia;

C.  keďže absencia dohody o prechodných hospodárskych opatreniach medzi oboma krajinami vrátane dohody o využívaní ropy viedla k tomu, že Chartúm sa zmocnil náleziska ropy na juhu a Južný Sudán sa rozhodol ukončiť ťažbu ropy, a rozhodujúcim spôsobom prispela k súčasnej kríze;

D.  keďže 29. júna 2011 bola medzi vládou Sudánu a vládou Južného Sudánu uzavretá Dohoda o bezpečnosti hraníc a spoločnom politickom a bezpečnostnom mechanizme, ktorá obsahuje záväzok vytvoriť bezpečnú demilitarizovanú pohraničnú zónu, a keďže 30. júla 2011 bola medzi týmito vládami uzavretá Dohoda o podpornej misii na monitorovanie hraníc;

E.  keďže Južný Sudán oznámil, že sa v súlade s dohodou medzi Sudánom a Južným Sudánom z 20. júna 2011 okamžite stiahne z oblasti Abjí;

F.  keďže návrhy rozhodnutí spoločného politického a bezpečnostného mechanizmu, ktoré 4. apríla 2012 predložil zúčastneným stranám panel Africkej únie na vysokej úrovni pre vykonávanie, poskytujú vhodný základ pre nastolenie vzájomnej bezpečnosti pozdĺž spoločných hraníc medzi Sudánom a Južný Sudánom;

G.  keďže v rezolúcii, ktorú 2. mája 2012 jednomyseľne prijala Bezpečnostná rada OSN, bola vyjadrená podpora plánu pre Sudán a Južný Sudán s cieľom v priebehu troch nasledujúcich mesiacov ukončiť násilie a vyriešiť problémy, ktoré zostali po odtrhnutí Južného Sudánu nevyriešené;

H.  keďže Sudán aj Južný Sudán tento plán uvítali a potvrdili svoje odhodlanie okamžite ukončiť násilnosti, ale keďže situácia naďalej zostáva veľmi napätá;

I.  keďže 4. júna 2012 začali Sudán a Južný Sudán rozhovory na vysokej úrovni o bezpečnosti hraníc, pretože hrozilo, že v dôsledku celého radu pohraničných zrážok by sa minulá občianska vojna opäť premenila na konflikt v plnom rozsahu;

J.  keďže EÚ pripisuje osobitný význam okamžitému začatiu činnosti spoločného mechanizmu overovania a monitorovania hraníc, a to na základe vyslania medzinárodných pozorovateľov a ďalších osôb, ktoré by na mieste sledovali situáciu a pomáhali pri zabezpečovaní dodržiavania postupov;

K.  keďže Sudán a Južný Sudán zasiahlo veľké sucho a ľudia sa začali presúvať v snahe nájsť obživu a keďže, ako uvádzajú predstavitelia OSN, približne miliónu ľudí hrozí smrť hladom, ak sa k nim potravinová pomoc nedostane v najbližších mesiacoch;

1.  víta skutočnosť, že obidve krajiny, Sudán aj Južný Sudán súhlasili s plánom, ktorý získal podporu v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2046 (2012) z 2. mája 2012, a potvrdili svoje odhodlanie okamžite ukončiť násilnosti; víta obnovenie priamych rokovaní v Addis Abebe, ako aj úlohu Africkej únie a sprostredkovateľskú činnosť pána Thaba Mbekiho v tomto procese;

2.  naliehavo vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby v súlade s predchádzajúcimi uzavretými dohodami vrátane Dohody o podpornej misii na monitorovanie hraníc z 30. júla 2011 preukázali skutočnú politickú vôľu vydať sa mierovou cestou a vyriešiť bezpečnostné problémy na oboch stranách prostredníctvom zmysluplných rokovaní v rámci spoločného politického a bezpečnostného mechanizmu, pričom by začali vytvorením bezpečnej, demilitarizovanej pohraničnej zóny a bezpodmienečným stiahnutím všetkých svojich ozbrojených síl na svoju stranu hranice;

3.  vyzýva k okamžitému začatiu činnosti spoločného mechanizmu verifikácie a monitorovania hraníc, a to prostredníctvom vyslania medzinárodných pozorovateľov a ďalších osôb, ktoré by na mieste sledovali situáciu a pomáhali pri zabezpečovaní dodržiavania dohôd;

4.  vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby vykonali aspekty dohody o dočasných bezpečnostných a administratívnych opatreniach pre oblasť Abjí z 20. júna 2011, ktoré ešte neboli vykonané, najmä stiahnutie všetkých ozbrojených síl Sudánu a Južného Sudánu mimo oblasť Abjí; víta stiahnutie armády Južného Sudánu z mesta Heglig a vyzýva vládu Sudánu, aby urobila to isté; vyzýva na okamžité ukončenie leteckého bombardovania Južného Sudánu Sudánskymi ozbrojenými silami;

5.  vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby prestali poskytovať útočisko a podporu skupinám rebelov, ktorí vykonávajú činnosť zameranú proti druhému štátu;

6.  nalieha na všetky strany, aby dodržiavali najmä odseky 7 a 16 rozhodnutia Bezpečnostnej a mierovej rady Africkej únie z 24. apríla 2012, v ktorých sa zdôrazňuje, že hranice územia štátov sa nesmú meniť silou a že akékoľvek spory týkajúce sa územia sa urovnajú výlučne vzájomne dohodnutými mierovými a politickými prostriedkami a že konflikt v oblastiach Južného Kordofánu a Modrého Nílu sa nesmie riešiť vojenskou cestou;

7.  vyzýva EÚ, aby naďalej úzko spolupracovala so svojimi medzinárodnými partnermi, najmä s AÚ a OSN, s cieľom zabezpečiť, aby Sudán a Južný Sudán vykonávali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN z 2. mája 2012 o pláne pre Sudán a Južný Sudán;

8.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad humanitárnou situáciou, ktorá vznikla v dôsledku bojov medzi Sudánom a Južným Sudánom, a pokračujúcimi bojmi v oblastiach Južného Kordofánu a Modrého Nílu v Sudáne; dôrazne odsudzuje všetky násilnosti zamerané proti civilnému obyvateľstvu, ktoré sú porušením medzinárodného humanitárneho práva a právnych predpisov v oblasti ľudských práv;

9.  vyzýva všetky strany, aby presadzovali a chránili ľudské práva vrátane práv žien a osôb, ktoré patria k zraniteľným skupinám, a aby si plnili povinnosti vyplývajúce z medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva a právnych predpisov v oblasti ľudských práv, a vyzýva, aby osoby, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie týchto právnych predpisov vrátane sexuálneho násilia, boli brané na zodpovednosť;

10.  naliehavo vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby umožnili humanitárnym organizáciám prístup k postihnutému obyvateľstvu v oblastiach konfliktu, najmä v oblastiach Južného Kordofánu a Modrého Nílu, a aby v súlade s medzinárodným právom a medzinárodným humanitárnym právom zabezpečili pracovníkom Organizácie Spojených národov a iným humanitárnym pracovníkom bezpečný, neobmedzený a okamžitý prístup a umožnili dodávky zásob a zariadení, aby títo pracovníci mohli efektívne vykonávať svoje povinnosti pri poskytovaní pomoci civilnému obyvateľstvu postihnutému konfliktom;

11.  naliehavo vyzýva obe strany, aby prestali so štvavou rétorikou a nepriateľskou propagandou, ktorej dôsledkom je vzájomné osočovanie, xenofóbia a hrozba násilia; vyzýva obe vlády, aby v súlade s medzinárodnými zásadami prevzali plnú zodpovednosť za ochranu štátnych príslušníkov druhej strany, čo je v súlade s Rámcovou dohodou o štatúte štátnych príslušníkov druhého štátu a s tým spojených záležitostiach z marca 2012;

12.  víta rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN rozšíriť mandát UNMIS a vyslať do Sudánu dodatočné sily na udržiavanie mieru; domnieva sa, že nepretržitá prítomnosť OSN je mimoriadne dôležitá pre mierový rozvoj oboch životaschopných štátov; vyzýva Sudán i Južný Sudán, aby privítali jednotky OSN a zaistili ich bezpečnosť;

13.  naliehavo vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby dosiahli dohodu o dosiaľ nevyriešených prechodných politických a hospodárskych opatreniach medzi oboma krajinami vrátane otázky využívania ropy; opätovne zdôrazňuje, že základnou podmienkou dosiahnutia mieru a stability v regióne je vyriešenie otázky vymedzenia hraníc;

14.  vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby využívali služby v rámci programu Africkej únie týkajúceho sa hraníc, ktoré môžu zúčastneným stranám pomôcť pri riešení ich problémov, pokiaľ ide o vytýčenie a vymedzenie hraníc a vyriešenie situácie kontroverzných území, a to na základe afrických najlepších postupov a medzinárodných zásad;

15.  je presvedčený o tom, že dlhodobá stabilita v regióne si vyžaduje novú jednotnú a komplexnú medzinárodnú stratégiu, v ktorej by EÚ popri iných svetových a regionálnych aktéroch zohrávala svoju úlohu a ktorá by sa nezameriavala len na problémy medzi Sudánom a Južným Sudánom a na situáciu v Južnom Kordofáne a Modrom Níle, ale aj na reformný proces v Sudáne, ktorý mal prebehnúť už dávno, a na prehĺbenie demokratických reforiem v Južnom Sudáne; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie a Komisiu, aby boli pripravené ponúknuť potrebnú pomoc, ak vládnuca sudánska Strana národného kongresu bude súhlasiť s vedením slobodného a neobmedzeného národného dialógu zameraného na vytvorenie inkluzívnych ústavných ustanovení, ktoré by boli prijateľné pre všetkých, a prijme zásadné opatrenia na ukončenie beztrestnosti v Dárfúre, Južnom Kordofáne a Modrom Níle;

16.  vyzýva Komisiu, členské štáty EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby splnili svoje záväzky, pokiaľ ide o poskytnutie finančných prostriedkov pre región, a najmä aby riešili závažný nedostatok potravinovej pomoci, núdzových prístreškov a ochrany; žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala situácii týkajúcej sa potravinovej bezpečnosti a aby sa zaviedli opatrenia pre prípad zhoršenia situácie;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpili toto uznesenie Európskej komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Bezpečnostnej rade OSN a generálnemu tajomníkovi OSN, osobitnému zástupcovi EÚ v Južnom Sudáne, vláde Sudánu, vláde Južného Sudánu, inštitúciám Africkej únie, predsedovi panelu Africkej únie na vysokej úrovni pre Sudán, ako aj vládam a parlamentom členských štátov EÚ.

(1) Ú. v. EÚ L 142, 28.5.2011, s. 61.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia