Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0377(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0339/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0339/2011

Viták :

PV 13/06/2012 - 17
CRE 13/06/2012 - 17

Szavazatok :

PV 14/06/2012 - 11.2
CRE 14/06/2012 - 11.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0254

Elfogadott szövegek
PDF 287kWORD 55k
2012. június 14., Csütörtök - Strasbourg
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek***I
P7_TA(2012)0254A7-0339/2011
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2012. június 14-i jogalkotási állásfoglalása a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0781),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0011/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. június 15-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. április 25-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0339/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 248., 2011.8.25. 138. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. június 14-én került elfogadásra a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EGK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló .../2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2010)0377

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2012/18/EU irányelv.)


Melléklet a jogalkotási állásfoglaláshoz

A Bizottság nyilatkozata

Akut toxikus 3 (bőrön át és belélegzéssel történő expozíció) kategória kizárására vonatkozó nyilatkozat

(Seveso-irányelv, I. melléklet, 1. rész)

A Bizottság elismeri, hogy a javaslata tekintetében elért kompromisszum előrehaladást jelent az emberi egészség és biztonság, valamint a környezet védelmének magas szintű védelme terén a jelenleg hatályos 96/82/EK irányelvben (SEVESO-II irányelv) előírtakhoz képest.

A Bizottság további elemzésnek kívánja alávetni az akut toxikus 3 (bőrön át és belélegzéssel történő expozíció) kategóriába sorolt veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek valószínűségét, kockázatát és lehetséges következményeit. Ezen elemzés eredményének függvényében a Bizottság jogalkotási javaslatot nyújthat be, hogy ezt a kategóriára is kiterjedjen az irányelv hatálya.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat