Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2676(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0306/2012

Внесени текстове :

B7-0306/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/06/2012 - 11.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0256

Приети текстове
PDF 265kWORD 35k
Четвъртък, 14 юни 2012 г. - Страсбург
Обществени консултации и предоставянето им на всички езици на ЕС
P7_TA(2012)0256B7-0306/2012

Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно обществени консултации и тяхната достъпност на всички езици на ЕС (2012/2676(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Съобщението на Комисията от 8 октомври 2010 г. относно разумното регулиране в Европейския съюз (COM(2010)0543), в което се съобщава, че Комисията ще извърши преглед на своята политика по консултиране през 2011 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието – “Заедно за нов тип икономически растеж'' (COM(2011)0206),

–  като взе предвид декларацията от Краков, приета на Форум по въпросите на единния пазар на 3 – 4 октомври 2011 г.,

–  като взе предвид въпроса с искане за писмен отговор от 14 март 2011 г., отправен към Комисията и озаглавен „Комуникационна стратегия на Комисията/Езици за консултации с обществеността“ (E 002327/2011),

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Комисията предложи 2013 г. да бъде определена за Европейска година на гражданите, за да се повиши осведомеността относно ползите и правата, които гражданството на ЕС предоставя и за да се насърчи тяхното активно участие в процеса на разработване на политики в Съюза.

Б.  като има предвид, че хората с увреждания изпитват по-големи затруднения, тъй като се нуждаят от достъпни формати за улесняване на комуникацията;

В.  като има предвид, че участието на обществеността е основен елемент на демократичното управление, като има предвид, че добре изготвените и проведени обществени консултации представляват един от основните инструменти, които придават същност на политиката на ЕС на прозрачност, и като има предвид, че към днешна дата техния потенциал за преодоляване на недостига на общуване и информация между гражданите и ЕС все още не е изцяло усвоен;

1.  Призовава Комисията активно да се стреми към общуване с обикновените граждани като пълноценно използва съществуващите канали за комуникация за разпространение на консултациите сред обществеността и ги провежда, целенасочено, съвместно с НПО и други заинтересовани страни;

2.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира цялостното спазване и прилагане на правото на всеки гражданин на ЕС да се обърне към институциите на ЕС на всеки един от официалните езици на ЕС, като гарантира, че обществените консултации са достъпни на всички официални езици на ЕС, че всички консултации се третират по еднакъв начин и че не съществува дискриминация между консултациите, основана на езика;

3.  Приканва Комисията да гарантира, че всички консултации са разбираеми за обикновените граждани и се извършват в рамките на достатъчно дълъг период от време, който дава възможност за по-голямо участие;

4.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира правото на лицата с увреждания да бъдат консултирани, като се използва достъпен формат;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност