Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/2676(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0306/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0306/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 14/06/2012 - 11.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0256

Pieņemtie teksti
PDF 192kWORD 34k
Ceturtdiena, 2012. gada 14. jūnijs - Strasbūra
Sabiedriskā apspriešana un tās pieejamība visās ES valodās
P7_TA(2012)0256B7-0306/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 14. jūnija rezolūcija par sabiedriskām apspriešanām un to pieejamību visās ES valodās (2012/2676(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2010. gada 8. oktobra paziņojumu par lietpratīgu regulējumu Eiropas Savienībā (COM(2010)0543), kur norādīts, ka Komisija 2011. gadā pārskatīs savu apspriešanu politiku,

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. aprīļa paziņojumu “Akts par vienoto tirgu. Divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos. Kopīgiem spēkiem uz jaunu izaugsmi” (COM(2011)0206),

–  ņemot vērā Vienotā tirgus forumā 2011. gada 3. un 4. oktobrī pieņemto Krakovas deklarāciju,

–  ņemot vērā Komisijai 2011. gada 14. martā uzdoto rakstisko jautājumu “Komisijas komunikāciju stratēģija / sabiedrisko apspriešanu valodas” (E 002327/2011),

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.  tā kā Komisija ir sagatavojusi priekšlikumu 2013. gadu noteikt par Eiropas Pilsoņu gadu, lai paaugstinātu cilvēku informētību par ieguvumiem un tiesībām, ko sniedz ES pilsonība, un veicinātu pilsoņu aktīvu piedalīšanos Savienības politikas veidošanā;

B.  tā kā invalīdiem ir lielākas grūtības, jo viņiem komunikācijas atvieglošanai ir vajadzīgi pieejami formāti;

C.  tā kā sabiedrības iesaistīšana ir būtiska demokrātiskās pārvaldības sastāvdaļa, tā kā labi izstrādātas un plaši izziņotas sabiedriskās apspriešanas ir viens no galvenajiem instrumentiem, ar kuriem tiek īstenotas ES politikas nostādnes par pārredzamību, un tā kā līdz šim nav pilnībā izmantots to potenciāls attiecībā uz saziņas un informatīvās saiknes veidošanu starp pilsoņiem un ES;

1.  aicina Komisiju aktīvi veidot saziņu ar iedzīvotājiem, pilnībā izmantojot pieejamos sakaru kanālus, lai plašāk izplatītu informāciju par apspriešanām plašai sabiedrībai un lai tās tiktu mērķtiecīgi veiktas sadarbībā ar NVO un citām ieinteresētajām pusēm;

2.  mudina Komisiju gādāt, lai pilnībā tiktu ievērotas un īstenotas katra ES pilsoņa tiesības vērsties ES iestādēs jebkurā no ES oficiālajām valodām, nodrošinot, ka sabiedriskās apspriešanas ir pieejamas visās ES oficiālajās valodās, ka visas apspriešanas tiek izskatītas līdzvērtīgi un ka starp apspriešanām nav nekādas ar valodu saistītas diskriminācijas;

3.  aicina Komisiju nodrošināt, lai visas apspriešanas būtu saprotamas plašām iedzīvotāju masām un tiktu veiktas pietiekami ilgā laikposmā, tādējādi ļaujot iesaistīties lielākam skaitam cilvēku;

4.  mudina Komisiju garantēt invalīdu tiesības piedalīties apspriešanā, izmantojot pieejamus formātus;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika