Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2676(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0306/2012

Texte depuse :

B7-0306/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/06/2012 - 11.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0256

Texte adoptate
PDF 194kWORD 38k
Joi, 14 iunie 2012 - Strasbourg
Consultările publice şi disponibilitatea lor în toate limbile UE
P7_TA(2012)0256B7-0306/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 14 iunie 2012 referitoare la consultările publice și disponibilitatea acestora în toate limbile UE (2012/2676(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 octombrie 2010 privind reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană (COM(2010)0543), în care se anunță intenția Comisiei de a efectua o revizuire a politicii sale de consultare în 2011,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii – Împreună pentru o nouă creștere” (COM(2011)0206),

–  având în vedere declarația de la Cracovia, adoptată la Forumul privind piața unică, desfășurat în perioada 3-4 octombrie 2011,

–  având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns scris din 14 martie 2011, adresată Comisiei, intitulată „Strategia de comunicare a Comisiei/Regimul lingvistic al consultărilor publice” (E-002327/2011),

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Comisia a propus desemnarea anului 2013 drept „Anul european al cetățenilor” pentru a spori gradul de conștientizare a beneficiilor și a drepturilor conferite de cetățenia UE și pentru a stimula participarea activă a cetățenilor în elaborarea politicilor Uniunii;

B.  întrucât persoanele cu dizabilități întâmpină dificultăți mai mari, deoarece au nevoie de formate accesibile pentru facilitarea comunicării;

C.  întrucât implicarea cetățenilor este o componentă fundamentală a guvernanței democratice, întrucât consultările publice bine concepute și comunicate reprezintă unul din principalele instrumente care concretizează politica de transparență a UE și întrucât, până în prezent, potențialul lor de a elimina decalajul de comunicare și informare dintre cetățeni și UE nu a fost valorificat pe deplin,

1.  invită Comisia să depună eforturi în mod activ pentru a comunica cu cetățenii obișnuiți, valorificând pe deplin canalele existente de comunicare pentru a distribui consultările în rândul publicului larg și a le desfășura, într-un mod bine direcționat, împreună cu ONG-urile și alți factori interesați;

2.  îndeamnă Comisia să se asigure că dreptul fiecărui cetățean UE de a se adresa instituțiilor UE în orice limbă oficială a UE este respectat pe deplin și pus în aplicare, făcând astfel încât consultările publice să fie disponibile în toate limbile oficiale ale UE, toate consultările să fie tratate în mod egal și să nu existe nicio discriminare lingvistică între consultări;

3.  solicită Comisiei să facă astfel încât toate consultările să fie pe înțelesul cetățenilor obișnuiți și să se deruleze pe o perioadă suficient de îndelungată pentru a permite o participare sporită;

4.  îndeamnă Comisia să garanteze dreptul persoanelor cu dizabilități de a fi consultate, utilizând formate accesibile;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei Europene.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate