Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2680(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0305/2012

Разисквания :

PV 14/06/2012 - 16.1
CRE 14/06/2012 - 16.1

Гласувания :

PV 14/06/2012 - 17.1

Приети текстове :

P7_TA(2012)0263

Приети текстове
PDF 310kWORD 80k
Четвъртък, 14 юни 2012 г. - Страсбург
Правата на човека и положението със сигурността в региона Сахел
P7_TA(2012)0263RC-B7-0305/2012

Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно положението с правата на човека и сигурността в региона на Сахел (2012/2680(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид заключенията на Съвета на Европейския съюз относно Мали/Сахел от 23 април 2012 г.(1),

–  като взе предвид заключенията на Съвета на Европейския съюз относно Сахел от 23 март 2012 г.(2), в които се одобрява концепцията за управление на кризи във връзка с цивилна мисия за предоставяне на консултации, помощ и обучение по линия на ОПСО в Сахел,

–  като има предвид доклада на ЕСВД, озаглавен „Стратегия за сигурност и развитие в Сахел: доклад за напредъка в прилагането, март 2012 г.“,

–  като взе предвид доклада на Съвета за сигурност на ООН за мисията за оценка на въздействието на либийската криза върху региона на Сахел от 2012 г.(3) и изявленията на Съвета за сигурност на ООН относно Мали от 22 март(4), 26 март(5), 4 април(6) и 9 април 2012 г.(7),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно стратегия на Европейския съюз за сигурност и развитие в Сахел от 21 март 2011 г. (3076-то заседание на Съвета по външни работи),

–  като взе предвид резолюциите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС от 18 май 2011 г. относно демократичните въстания в Северна Африка и Близкия изток: последиците за държавите от АКТБ, Европа и света(8) и от 23 ноември 2011 г. относно „Арабската пролет“ и последиците за съседните държави от Субсахарска Африка(9),

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 1 декември 2011 г., които насърчават върховния представител да продължи подготвителната работа с оглед на ангажимент по линия на ОПСО за подсилване на регионалните способности за сигурност в региона, в тясно сътрудничество с Африканския съюз,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Либия от 21 март, 23 май и 18 юли 2011 г. и 23 март 2012 г.,

–  като взе предвид окончателния доклад на Съвета на Европейския съюз относно инициативата за сигурност и развитие в Сахел от 1 октомври 2010 г.(10),

–  като взе предвид съответните допълнителни разпоредби на Договора за Европейския съюз (ДЕС) и по-специално членове 3, 6, 21 и 39 от него, и на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално членове 205, 208, 214 и 222 от него,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС („Споразумението от Котону“) и по-специално членове 1, 8, 25 и 28 от него,

–  като взе предвид партньорството за мир и сигурност Африка–ЕС и по-специално инициативи 2, 7 и 8 от Плана за действие 2011–2013 г., приет на срещата на върха Африка–ЕС, проведена в Триполи на 29 и 30 ноември 2010 г.,

–  като взе предвид протокола към Конвенцията за предотвратяване и борба с тероризма на Африканския съюз, приета в Адис Абеба на 8 юли 2004 г. на 3-та редовна сесия на Конференцията на Африканския съюз,

–  като взе предвид обръщението на Бан Ки-Му към люксембургския парламент на 17 април 2012 г., в което той призова международната общност да реагира на назряващия конфликт и размирици в региона на Сахел, който страда от тежка суша и където нараства броят на разселените лица и се покачват цените на храните и горивата,

–  като взе предвид сигнала за бедствие към международната общност, подаден на 5 юни 2012 г. от Икономическата общност на Западноафриканските държави (ECOWAS) след неговата среща на високо равнище в Ломе, Того, чиято цел е решаването на проблема с продоволствената сигурност в региона и особено в Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина Фасо, Нигер и Чад,

–  като взе предвид стратегическия документ „Подготовка за криза във връзка с продоволствието и изхранването в Сахел и съседните страни“, съвместно изготвен и актуализиран през февруари 2012 г. от „Действие срещу глада“, Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), Службата за координация на хуманитарните въпроси към ООН (OCHA), Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Световната програма по изхранване (СПИ), и лансиран като стратегия за по-добър отговор на риска от нова криза във връзка с продоволствието и изхранването в Сахел през 2012 г. от името на регионалната работна група на Постоянния междуведомствен комитет (IASC) за продоволствена сигурност и изхранване,

–  като взе предвид призива от 10 април 2012 г. на различните агенции на ООН –УНИЦЕФ, ВКБООН и СЗО – за предоставяне на допълнително финансиране за милионите жители, засегнати от продоволствената несигурност в региона на Сахел,

–  като взе предвид призива на УНИЦЕФ за предоставяне на 26 милиона долара за Мали, така че да може да отговори на здравните и хранителните нужди на децата до края на годината,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Западна Африка, и по-специално резолюцията си относно Мали от 20 април 2012 г.(11),

–  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС относно политическото въздействие на конфликта в Либия върху съседните държави от АКТБ и ЕС (101.157/fin), приета в Horsens, Дания на 30 май 2012 г.,

–  като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в региона на Сахел съчетанието от суша, наводнения, деградация на почвите, ниски добиви от селскостопански култури, високи цени на храните, разселване, криза с бежанците, хронична бедност, слабо управление и влошаващо се вследствие на различни конфликти положение със сигурността и правата на човека засяга милиони хора в целия регион;

Б.  като има предвид, че лицата, засегнати от политическата и продоволствената криза, живеят в условия на крайна бедност, което означава неудовлетворяване на основните им човешки нужди и увеличаване на социалното напрежение; като има предвид, че повечето от тези лица са жени, лишени от всякакъв вид защита, които представляват една особено уязвима част от населението;

В.  като има предвид, че държавите членки на Икономическата общност на Западноафриканските държави (ECOWAS) са отчели 9 % спад в производството на зърнени култури през 2012 г. в сравнение с предходната година, като производството на зърнени култури в Сахел намалява с 26 %, а в Чад и Гамбия с 50 %;

Г.  като има предвид, че според ООН 18 милиона души са засегнати от свързаната със сушата и конфликтите криза в региона на Сахел в Западна Африка, където повече от 200 000 деца са починали от недохранване през 2011 г. и където понастоящем един милион деца са изложени на риск от остро недохранване;

Д.  като има предвид, че нестабилността на държавата, лошото управление и корупцията в страните от Сахел, в съчетание с изоставането в икономическото развитие, което води до хронична бедност, осигуряват идеална среда за терористичните групи, трафикантите на наркотици и хора и групировките, занимаващи се с пиратство, търговия с оръжие, пране на пари, незаконна имиграция и мрежи на организираната престъпност, които се обединяват, за да дестабилизират региона, което оказва отрицателно въздействие и върху съседните региони;

Е.  като има предвид, че регионът е изправен пред тревожно засилване на връзките между трафикантите на наркотици в Латинска Америка и в държавите от Западна/Централна Африка, и като има предвид, че последният регион в момента представлява основен маршрут за транзитно преминаване на пратки с наркотици за Европа, където потреблението на кокаин съставлява 25 % от световното потребление; като има предвид, че тези тенденции изискват по-голяма ангажираност от страна на Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че конфликтите в Либия и Мали, при които стотици хиляди разселени лица мигрират към Буркина Фасо, Нигер и Мавритания, повлияха отрицателно на положението със сигурността в региона, който страда от остра продоволствена несигурност, недостиг на вода, увеличаване на престъпността и дълбока нестабилност;

З.  като има предвид, че конфликтът в Либия доведе до разпространението на огромни количества оръжие в Сахел-сахарския регион и до внезапното навлизане на тежко въоръжение, което, в ръцете на различните настанили се в този регион терористични и престъпни групировки и трафиканти на наркотици, представлява сериозна заплаха за сигурността и стабилността на целия подрегион;

И.  като има предвид, че бившите бойци, които се завръщат от Либия в Нигер, Чад, Мали и Мавритания със значителни количества оръжие и амуниции, са потенциални нови членове на бунтовническите движения, групите, свързани с Ал Кайда в ислямския Магреб (AQIM), и престъпните групи, и допринасят за дестабилизирането на региона като цяло;

Й.  като има предвид традициите на толерантност, солидарност и уважение към човешката личност, спазвани съгласно исляма, който се изповядва в региона;

К.  като има предвид, че липсата на значимо социално-икономическо развитие, несправедливото разпределение на ресурсите, високото равнище на безработицата сред младите хора, хроничната бедност, трудовата несигурност и безнадеждните социални лишения играят важна роля за набирането на младежи от терористични групи;

Л.  като има предвид, че възходът на бунтовнически групи като „Боко Харам“ в Чад и в Нигерия е заплаха за стабилността на целия регион на Сахел;

М.  като има предвид, че това развитие, заедно с възраждането на иредентизма сред туарегите в държави като Мали и Нигер, поставя под заплаха стабилността и териториалната цялост на държавите от Сахел-сахарския регион, и по-специално Мавритания и Буркина Фасо;

Н.  като има предвид, че съществуват явни връзки между терористичните групи в Сахел-сахарския регион и трафикантите на наркотици, оръжия, цигари и хора; като има предвид, че няколко европейски граждани бяха отвлечени и държани в плен, по-конкретно през последните години;

О.  като има предвид, че борбата срещу тероризма в Сахел минава също така през активна политика на развитие, социална справедливост и укрепване на принципите на правовата държава и интеграцията; като има предвид, че на местното население трябва да бъдат предложени икономически перспективи, които предоставят алтернатива на престъпната икономика;

П.  като има предвид, че Сахелийската дъга е основен район между Африка на юг от Сахара и Европа и че следователно ситуацията в сахело-сахарската ивица е основен въпрос за сигурността както за Африка, така и за Европа,

Р.  като има предвид, че всички международни, регионални и национални заинтересовани лица следва да бъдат мобилизирани, за да се ускори борбата срещу тероризма и да се засили сигурността в региона, включително чрез структуриран диалог;

С.  като има предвид, че стратегията на ЕС идентифицира Мавритания, Мали и Нигер като основните страни в Сахел, и защитава тезата, че липсата на правителствен капацитет и системната бедност представляват взаимно подсилващи се динамики;

Т.  като има предвид сериозното отражение на несигурността върху икономиката на региона, най-вече върху миннодобивния и туристическия сектор, както и върху неговото развитие и създаването на работни места; като има предвид, че намалената сигурност доведе до спиране на текущите проекти за развитие в няколко държави от подрегиона, като така без работа останаха много млади хора и уязвимостта им увеличи риска те да бъдат привлечени от терористични или престъпни групи;

1.  Изразява дълбоката си загриженост относно влошаването на положението със сигурността в региона на Сахел и призовава ЕС да работи в тясно сътрудничество с органите и парламентите на държавите от региона, гражданското общество и регионални и международни органи, в т.ч. Африканския съюз и Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), за да се разгледат всеобхватно съществуващите политически, икономически, социални и екологични първопричини за бедността, да се подпомогнат икономическото развитие, доброто управление и подобреният достъп до ключови инфраструктури и базисни услуги за местното население, както и за да се помогне за консолидацията на държавните институции, правосъдието, полицията и митниците с оглед засилването на сигурността и принципите на правовата държава в региона;

2.  Недвусмислено осъжда всички опити за завземане на властта чрез сила, всички актове на тероризъм и на плячкосване на болници, училища, агенции за подпомагане и правителствени сгради, всички форми на жестоки и нечовешки наказания, свързани с прилагането на шариата, както и всички военнопрестъпления, отвличания и тежки нарушения на правата на човека, насочени към населението на Мали, в частност в контролираните от бунтовниците северни райони; призовава също така малийските органи и туарегското освободително движение да постигнат мирно и трайно решение чрез конструктивен диалог;

3.  Осъжда по-специално жестокостите спрямо мирното население, които бяха насочени срещу жените и децата повече, отколкото срещу други жертви, като особено остро осъжда използването на отвличания и изнасилвания като оръжие по време на война;

4.  Настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител да ускори изпълнението на различните компоненти на стратегията на ЕС за сигурност и развитие в региона на Сахел; подкрепя ангажимента на Съвета да допринесе за развитието на мирен и стабилен регион, където продоволствената самодостатъчност е осигурена;

5.  Припомня, че тъй като сигурност и развитие са тясно свързани, подобряването на положението със сигурността е неразделно свързано с икономическия растеж и намаляването на бедността в региона; призовава следователно ЕС да въведе инструменти за повишаване на сигурността в региона, като акцентът се поставя по-специално върху изграждането на капацитет в засегнатите държави и върху насърчаването и укрепването на всеобхватен диалог между основните действащи лица в региона;

6.  Призовава Комисията и ЕСВД, при прилагането на стратегията на ЕС за сигурност и развитие в Сахел (с акцент върху четири групи действия: развитие, добро управление и решаване на вътрешни конфликти; дипломатически действия; сигурност и принципи на правовата държава; дейности за противодействие на екстремисткото насилие и радикализирането), да приеме водещия принцип на обвързването на сигурността с нуждите на развитието, и в частност продоволствената сигурност;

7.  Приветства сахелската антитерористична програма, западноафриканската информационна система, проекта за мир и сигурност на ECOWAS и плана за действие на ECOWAS срещу наркотиците и престъпността, предприети в рамките на стратегията на ЕС за сигурност и развитие в Сахел, както и регионалните инициативи като организираните от Африканския център за проучвания и изследвания в областта на тероризма относно способността на националните правни системи да отговорят на тероризма;

8.  Счита, че стратегията на ЕС за сигурност и развитие в региона на Сахел, при все че дава положителни резултати, трябва да разглежда опасността от фрагментация и да подобри синхрона на предприетите от ЕС действия в рамките на различни инструменти, свързани с решаването на проблемите в региона на Сахел;

9.  Призовава Съвета и държавите членки да мобилизират всички налични ресурси, за да насърчат сигурността и развитието в Сахел-сахарския регион в сътрудничество с държавите от региона, ООН и други международни партньори;

10.  Приветства пакета на Западноафриканската общност на стойност 80 милиона щатски долара, обещан в отговор на неотложния характер на кризата в региона на Сахел, както и увеличението на хуманитарната помощ на ЕС за региона на Сахел от 45 милиона евро до над 120 милиона евро от началото на 2012 г., като настоятелно призовава всички страни да гарантират, че тази помощ се ползва от нуждаещите се; призовава същевременно международната общност да направи необходимите финансови усилия за решаване на продоволствената криза и липсата на сигурност в региона;

11.  Посочва, че Сахел е един от регионите, които са най-силно засегнати от изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, което оказва дълбоко въздействие върху селското стопанство, земеделските стопани и живота на местното население, а също така увеличава бедността и неравенствата; приветства съвместната дейност на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) с Постоянния междудържавен комитет за контрол на засушаванията в Сахел (CILSS), Мрежата на системите за ранно предупреждение за опасност от глад (FEWSNET), Световната програма по прехрана и правителствата;

12.  Призовава настоятелно ЕС, като същевременно се координира с останалите донори, да заеме силна водаческа позиция и да предприеме бързи действия за предотвратяване на това кризата в региона на Сахел да се превърне в катастрофа, тъй като хуманитарното положение в региона се очаква да остане критично поне до основната реколта тази есен;

13.  Е убеден, че за международната общност е изключително важно в средносрочен и дългосрочен план да постави акцент на своите действия върху укрепването на способността на засегнатото население да се справя с бъдещи засушавания и други шокове, намалявайки неговата зависимост от спешната помощ, върху подобряването на стратегиите за справяне с глада и върху борбата със структурните слабости, като по този начин проблемът се реши по по-ефикасен начин;

14.  Настоятелно призовава ЕС и международната общност да поставят акцент на своите дейности върху усилията за запазване на средствата за препитание на най-уязвимите домакинства, върху засилването на устойчивостта на пастирите, земеделските пастири и земеделските стопани, върху подпомагането на управлението/съхранението на природните ресурси като водата, дърветата и почвата, върху предоставянето на интегрирана спешна продоволствена помощ за най-уязвимите фамилии и най-вече за жените, върху намаляването на опасността от бедствия и управлението им на местно, национално и регионално равнище, както и върху подпомагането и засилването на координацията и управлението на информацията за продоволственото осигуряване и ранните системи за предупреждение;

15.  Счита, че е налице спешна необходимост да се подкрепят инициативите, насочени към укрепване на диалога и повишаване на способността за съпротива на местните общности, за да устоят и да се противопоставят на привлекателността на тероризма и на набирането на младежи от терористични и други престъпни групи, включително чрез подкрепа за заетост и обучение на младите хора;

16.  Призовава настоятелно държавите от Сахел-сахарския регион, новата либийска власт и компетентните многостранни агенции да предприемат всички необходими мерки за възпрепятстване разпространението на оръжия в региона чрез установяване на подходящи механизми за контрол и сигурност на националните граници в целия регион, включително механизъм за възпрепятстване на прехвърлянето на малки оръжия и леко въоръжение, и да осъществят програми за събиране и унищожаване на незаконни малки оръжия и леко въоръжение, както и да установят мерки за обмен на информация и стартиране на съвместни операции за сигурност в региона;

17.  Приветства установяването на Съвместния оперативен щаб-комитет (СЕМОС), създаден през 2010 г. от Алжир, Мали, Мавритания и Нигер за координиране на борбата срещу тероризма, организираната престъпност и трафика на наркотици в Сахел-сахарския регион;

18.  Приканва международната общност като цяло и в частност ЕС да засилят своето сътрудничество с държавите от Сахел-сахарския регион и Икономическата общност на Западноафриканските държави в областта на борбата срещу тероризма и организираната престъпност в подрегиона, по-специално като увеличат ресурсите за Съвместния оперативен комитет (CEMOC);

19.  Призовава всички мерки, предприети в борбата срещу тероризма, да са в съответствие с международните конвенции и протоколи за защита на правата на човека;

20.  Подчертава, че следва да се предприемат ефективни мерки, за да се прекъснат източниците на финансиране на терористите и техните съучастници, и призовава държавите от региона да възприемат мерките, препоръчани от Службата на ООН по наркотиците и престъпността, по-специално реформа на наказателноправните системи, приемане на антикорупционни закони, подобрен контрол на търговията с леки оръжия и замразяване на банковите сметки на заподозрени лица;

21.  Припомня и осъжда отвличането на 24-25 ноември 2011 г. на двама френски граждани, един шведски и един холандски гражданин, а също и на един южноафриканец, притежаващ британски паспорт, както и убийството на германски гражданин, оказал съпротива на похитителите; отбелязва, че след тези случаи броят на заложниците от държави на ЕС в областта Сахел достигна 12, като Ал Кайда в ислямския Магреб все още държи в плен двама испански и един италиански гражданин, отвлечени в западен Алжир през октомври 2011 г., четирима френски граждани, отвлечени в Нигер през септември 2010 г., както и швейцарски мисионер, отвлечен в Тимбукту на 15 април 2012 г.;

22.  Изразява надежда, че всяка официално поискана от правителството на Мали мисия в рамките на европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) ще помогне на държавите в подрегиона да контролират своите граници по-ефективно и, в частност, да се борят с трафика на оръжия, наркотици и хора;

23.  Приветства действията, предприети от ECOWAS, Африканския съюз и ООН, както и от съседните държави, за да улеснят бързото връщане на Мали към конституционния ред и да дадат ход на конкретни мерки за защита на суверенитета, единството и териториалната цялост на страната; отбелязва резултата от конференцията, проведена в Уагадугу на 14-15 април 2012 г. под егидата на президента на Буркина Фасо Блез Компаоре – посредника, назначен от ECOWAS, и се надява, че графикът и условията на прехода ще бъдат доизяснени бързо;

24.  Призовава ЕС и неговите държави членки да обърнат специално внимание на положението на жените и момичетата в региона на Сахел и да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхната защита от всякакъв вид насилие и нарушаване на човешките им права;

25.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на генералните секретари на ООН и АС, на ECOWAS и на държавите – членки на ЕС.

(1) Док. 09009/2012.
(2) Док. 08067/2012.
(3) S/2012/42.
(4) SC/10590.
(5) SC/10592.
(6) SC/10600.
(7) SC/10603.
(8) ОВ C 327, 10.11.2011 г., стр. 38.
(9) ОВ C 145, 23.5.2012 г., стр. 34.
(10) Док. 14361/2010.
(11) Приети текстове, P7_TA(2012)0141.

Правна информация - Политика за поверителност